3 februari, 2023

Regeringen: Ordningsvakter ska kunna tas in på socialkontor

POLITIK Det ska bli möjligt att ta in ordningsvakter på socialkontor för att skydda enskilda medarbetare som riskerar att hängas ut i den desinformationskampanj mot svensk socialtjänst som har pågått sedan 2021.

Peter Danielsson, ordförande vid SKR, statsminister Ulf Kristersson, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och justitieminister Gunnar Strömmer deltog på fredagens pressträff om LVU-kampanjen mot svensk socialtjänst.

Enligt en undersökning från Akademikerförbundet SSR har nära fyra av tio socialsekreterare i utsatta områden utsatts för hot och/eller våld de senaste två åren. Den desinformationskampanj som pågår gör situationen ännu värre, enligt förbundet.

På fredagen kallade regeringen till presskonferens med anledning av situationen och meddelade flera förändringar som den vill införa.

LVU-kampanjen som påstår att svensk socialtjänst kidnappar muslimska barn är inte bara falsk, den är också farlig, konstaterade statsminister Ulf Kristersson.

– Det här är farligt för de socialsekreterare som hängs ut och för rättssäkerheten. Men framför allt är det farligt för de barn som behöver hjälp och riskerar att inte få den hjälp de behöver.

För att skydda socialsekreterare vill regeringen göra det möjligt att ta in ordningsvakter på socialkontoren.

– I dag får man inte använda ordningsvakter för att skapa trygghet, till exempel i entrén till socialtjänsten. Det vill vi ändra på, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Peter Danielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, slog fast att desinformationskampanjen som har stärkt hotbilden mot socialtjänsten också bidrar till att det blir svårare att rekrytera personal.

Därför behöver också arbetsgivaren jobba för att förbättra arbetsmiljön, något som bör ske i nära samverkan med de fackliga organisationerna, konstaterade Peter Danielsson.

– Men vi kan inte vända utvecklingen själva, därför välkomnar vi regeringens initiativ för att välfärdens medarbetare inte ska behöva utsättas.

Regeringen vill också utreda hur enskilda medarbetares personuppgifter ska kunna skyddas bättre.

Dessutom ska Myndigheten för psykologiskt försvar få extra resurser för att möta desinformationen som sprids i sociala medier. Socialstyrelsen får också i uppdrag att motverka rykten och öka kunskapen om svensk socialtjänst och svensk lagstiftning både i Sverige men också utomlands via Svenska institutet.

– Vi är trötta på det här. Vi vill värna svenska socialsekreterare och de barn som riskerar att fara illa, sade Ulf Kristersson.

Akademikerförbundet SSR välkomnar också regeringens besked och skriver på twitter: ”Glädjande att regeringen idag presenterar flera åtgärder vi har krävt”.

Läs Akademikerförbundet SSR:s svar här:

Heike Erkers: Tillsätt en trygghetskommission för socialtjänsten

Annika Clemens

Senaste nytt

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023


Läs även

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023

Krönika: ”Har skolkuratorerna blivit en del av New p...

KRÖNIKA Kan skolkuratorer minska köerna till Bup? ...
13 mars, 2023

Ny lag ska stärka skyddet för socialsekreterare

ARBETSMILJÖ Det straffrättsliga skyddet ska stärkas fö...
10 mars, 2023