31 mars, 2020

Förbundet stämmer annat Saco-förbund – ”avsked i strid med lagen”

Akademikerförbundet SSR stämmer Kyrkans akademikerförbund för att olagligt ha avskedat en anställd.

ad

Akademikerförbundet SSR stämmer systerförbundet Kyrkans akademikerförbund och kräver ovanligt stort skadestånd. Foto: Mostphotos

Mannen som var anställd på Kyrkans akademikerförbund avskedades strax före jul. Akademikerförbundet SSR hävdar att avskedet strider mot lagen och stämmer sitt systerförbund inom Saco, Kyrkans akademikerförbund, i Arbetsdomstolen.

Avskedandet bör alltså ogiltigförklaras, anser Akademikerförbundet SSR och hävdar också att det inte heller fanns saklig grund för uppsägning.

Den avskedade mannen hade arbetat på Kyrkans akademikerförbund i drygt ett år när han blev avskedad. Orsaken uppges vara illojalitet, bland annat ska han på uppmaning av en styrelseledamot ha utrett ekonomiska oegentligheter hos sin arbetsgivare. Detta hade han inte befogenhet att göra, anser Kyrkans akademikerförbund, som också uppger att han på ett otillåtet sätt ska ha tagit del av kollegors arbetsmaterial, varit nedlåtande mot kollegor och att ”högt uppsatta kyrkliga ledare” riktat klagomål mot honom.

Mannen själv nekar till allt som hans tidigare arbetsgivare anklagar honom för. Han hävdar att anledningen till att han fick sparken är de ekonomiska oegentligheter som han upptäckte hos sin arbetsgivare. Han varslades om avsked och togs ur tjänst fem dagar efter att han lämnat över sin utredning.

En tvisteförhandling har pågått mellan de två förbunden, men de har inte kunnat lösa frågan och Akademikerförbundet SSR vänder sig nu till Arbetsdomstolen.

Akademikerförbundet SSR kräver ett ovanligt stort skadestånd. Dels lön till dess att Arbetsdomstolens avgörande kommer. Dels ett allmänt skadestånd på 200 000 kronor. Det är en högre summa än brukligt, eftersom avskedandet, enligt Akademikerförbundet SSR, skedde utan att det fanns någon som helst grund för kritik kopplat till hans anställning samt att Kyrkans akademikerförbund har ägnat sig åt ryktesspridning som kommer göra det svårt för mannen att fortsätta med sitt yrke. Kyrkans akademikerförbund uppger å sin sida att situationen inte har underlättats på grund av att mannen har pratat med medier ”med tendentiöst innehåll” om arbetsplatsen.

Mannen har tidigare avskedats från en annan arbetsplats, Sveriges veterinärförbund. Även då uppgavs anledningen vara illojalitet. Jusek företrädde då mannen i Arbetsdomstolen. Den konflikten slutade i förlikning.

Tidningen Aftonbladet har nyligen i en rad artiklar granskat Kyrkans akademikerförbund och beskrivit vidlyftiga ekonomiska affärer och en arbetssituation där anställda har tvingats sluta på grund av att de har varit kritiska.

Att Akademikerförbundet SSR stämmer ett annat Saco-förbund hör till ovanligheterna.

– Det är väldigt ovanligt. Det har inte hänt förut så vitt jag vet, säger Rolf Löfberg, chefsförhandlare och den som har drivit ärendet på förbundet.

Det kommer troligen att dröja innan Arbetsdomstolen avgör målet, tror Rolf Löfberg. Till att börja med kallar domaren till sig parterna för att se om det är möjligt att nå en förlikning. Först därefter, om det inte lyckas, kan det bli aktuellt med en huvudförhandling.

Annika Clemens

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024

Fackliga kollegorna i fängelse – ”Det är nog värst f...

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Maryia Taradzetskaya befann sig i Berlin f...
15 april, 2024

Lönefrågor lockar nya medlemmar i Arvika

FACKLIGT Frågor om lön och friskvård lockar nya med...
12 april, 2024

Debatt: När vi hyllar arbetet trampar vi på de arbet...

DEBATT Jacob Oredsson, hälso- och sjukvårdskurato...
11 april, 2024


Läs även

Siffersatt avtal i hamn – 3,3 procent i löneökning

AVTAL Nytt kollektivavtal är klart och garantera...
28 mars, 2024

Avtalsrörelsen på upploppet – ”Intensiva förhandlingar”

KOLLEKTIVAVTAL En knäckfråga är om det ska bli en central...
26 mars, 2024

Allt fler inom HR söker sig till nya jobb

HR De senaste tio åren har omsättningen bland...
21 mars, 2024

Jämlikhetsdata i arbetet mot rasism i arbetslivet

LIKABEHANDLING Panelsamtal om jämlikhetsdata och huruvida...
20 mars, 2024