31 mars, 2020

Förbundet stämmer annat Saco-förbund – ”avsked i strid med lagen”

Akademikerförbundet SSR stämmer Kyrkans akademikerförbund för att olagligt ha avskedat en anställd.

ad

Akademikerförbundet SSR stämmer systerförbundet Kyrkans akademikerförbund och kräver ovanligt stort skadestånd. Foto: Mostphotos

Mannen som var anställd på Kyrkans akademikerförbund avskedades strax före jul. Akademikerförbundet SSR hävdar att avskedet strider mot lagen och stämmer sitt systerförbund inom Saco, Kyrkans akademikerförbund, i Arbetsdomstolen.

Avskedandet bör alltså ogiltigförklaras, anser Akademikerförbundet SSR och hävdar också att det inte heller fanns saklig grund för uppsägning.

Den avskedade mannen hade arbetat på Kyrkans akademikerförbund i drygt ett år när han blev avskedad. Orsaken uppges vara illojalitet, bland annat ska han på uppmaning av en styrelseledamot ha utrett ekonomiska oegentligheter hos sin arbetsgivare. Detta hade han inte befogenhet att göra, anser Kyrkans akademikerförbund, som också uppger att han på ett otillåtet sätt ska ha tagit del av kollegors arbetsmaterial, varit nedlåtande mot kollegor och att ”högt uppsatta kyrkliga ledare” riktat klagomål mot honom.

Mannen själv nekar till allt som hans tidigare arbetsgivare anklagar honom för. Han hävdar att anledningen till att han fick sparken är de ekonomiska oegentligheter som han upptäckte hos sin arbetsgivare. Han varslades om avsked och togs ur tjänst fem dagar efter att han lämnat över sin utredning.

En tvisteförhandling har pågått mellan de två förbunden, men de har inte kunnat lösa frågan och Akademikerförbundet SSR vänder sig nu till Arbetsdomstolen.

Akademikerförbundet SSR kräver ett ovanligt stort skadestånd. Dels lön till dess att Arbetsdomstolens avgörande kommer. Dels ett allmänt skadestånd på 200 000 kronor. Det är en högre summa än brukligt, eftersom avskedandet, enligt Akademikerförbundet SSR, skedde utan att det fanns någon som helst grund för kritik kopplat till hans anställning samt att Kyrkans akademikerförbund har ägnat sig åt ryktesspridning som kommer göra det svårt för mannen att fortsätta med sitt yrke. Kyrkans akademikerförbund uppger å sin sida att situationen inte har underlättats på grund av att mannen har pratat med medier ”med tendentiöst innehåll” om arbetsplatsen.

Mannen har tidigare avskedats från en annan arbetsplats, Sveriges veterinärförbund. Även då uppgavs anledningen vara illojalitet. Jusek företrädde då mannen i Arbetsdomstolen. Den konflikten slutade i förlikning.

Tidningen Aftonbladet har nyligen i en rad artiklar granskat Kyrkans akademikerförbund och beskrivit vidlyftiga ekonomiska affärer och en arbetssituation där anställda har tvingats sluta på grund av att de har varit kritiska.

Att Akademikerförbundet SSR stämmer ett annat Saco-förbund hör till ovanligheterna.

– Det är väldigt ovanligt. Det har inte hänt förut så vitt jag vet, säger Rolf Löfberg, chefsförhandlare och den som har drivit ärendet på förbundet.

Det kommer troligen att dröja innan Arbetsdomstolen avgör målet, tror Rolf Löfberg. Till att börja med kallar domaren till sig parterna för att se om det är möjligt att nå en förlikning. Först därefter, om det inte lyckas, kan det bli aktuellt med en huvudförhandling.

Annika Clemens

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Krönika: "AI kommer att förändra våra jobb"

KRÖNIKA Tillsätt en algoritmombudsman och ett rege...
2 oktober, 2023

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023


Läs även

Nytt råd för mänskliga rättigheter – ”Vi måste tala ...

LIKABEHANDLING Marie Cham, ombudsman på Akademikerförbund...
11 september, 2023

Akademikerförbundet SSR: Socialtjänsten glöms bort i...

LAGSTIFTNING Att kommunerna får mer ansvar för det brot...
6 september, 2023

Framtidens välfärd i fokus på Frihamnsdagarna

FÖRBUNDET Akademikerförbundet SSR diskuterar framtid...
31 augusti, 2023

Akademikerförbundet SSR: ”Man rycker undan mat...

POLITIK Tilliten till socialtjänsten hotad om anmä...
31 augusti, 2023