20 februari, 2023

Debatt: Tillsätt fler yrkesutbildningar i bristyrken

DEBATT Över hela Europa talas det om bristen på kompetens och vikten av utbildad personal för att klara av den gröna och digitala omställningen. Trots detta väljer regeringen i Sverige att skära ned på yrkesutbildningar, skriver EU-parlamentarikern Ilan De Basso (S).

Bristen på kompetens är stor i flera branscher. Inte bara i Sverige utan i hela Europa. Ilan De Basso (S), ledamot i EU-parlamentet, tycker att regeringen bör satsa på fler yrkesutbildningar.

Mer än tre fjärdedelar av företagen i EU rapporterar att det är svårt att hitta arbetstagare med rätt kompetens. Redan 2021 hade 28 yrkesområden inom EU som sjukvård, byggverksamhet och ingenjörsvetenskap brist på personal. Efterfrågan på utbildad personal växer i såväl hög- som lågkvalificerade yrken. Det är uppenbart att det krävs stora satsningar på utbildning och kompetensförsörjning om vi ska leda klimatomställningen och säkra framtidens jobb  i Sverige. Trots detta drar regeringen ned på viktiga kompetenssatsningar.

Kompetensförsörjning och yrkesutbildning förutsätter en aktiv arbetsmarknadspolitik som kan svara på marknadens behov. Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson säger att mer styrning behövs i gymnasieprogrammen och jag håller med. Men tyvärr verkar Pehrson och högerregeringen glömma bort de som redan befinner sig mitt i yrkeslivet.

Det går redan nu att skåda resultatet av högerns arbetsmarknadspolitik. Över 20 000 platser inom vuxenutbildningen har försvunnit och anslagen till arbetsmarknadsutbildningarna har minskat. Särskilt hårt drabbas yrkesutbildningar med stor efterfrågan. Detta trots att vi vet att det behövs mer än ingenjörer och högutbildade tjänstemän för att ro samhällsomställningen i land.

Arbetsmarknaden är i ständig förändring. Det som en gång var efterfrågad kompetens kan komma att förändras. Nu står Sverige och EU inför en otrolig utveckling av industri och samhälle, med tusentals nya jobb som växer fram. En utveckling som kompetensen behöver följa. Det kommer att kräva framförhållning och ambition, men framför allt, politisk vilja.

För att öka sysselsättningen och finansiera välfärden behöver fler komma i arbete. Det ska ske genom ökade möjligheter att delta i utbildning, yrkesutbildning och komvux. Validering och tillgodoräknande av tidigare kompetenser ska stärkas. De valideringssystem som arbetsmarknadens parter och branschorganisationer tillhandahåller kan lösa stora delar av kompetensbristen och snabbt få människor i arbete.

Arbetare ska ha möjligheten att vidareutbilda eller skola om sig för att möta den förändrade arbetsmarknaden. Kompetensbristen löses inte  genom att bara titta på ungdomar och styra om gymnasieprogrammens utbildning. Regeringen måste våga prioritera och tillsätta fler yrkesutbildningar i bristyrken. Satsningar  på  nya utbildningsplatser som möter arbetsmarknadens efterfrågan behövs, samtidigt som vi ska vidareutbilda de som redan är etablerade på arbetsmarknaden. Det håller helt enkelt inte att lägga ned utbildningar när vi står inför en av de största industrisatsningarna på årtionden.

2023 är Europaåret för kompetens. Året då EU lägger extra fokus på att främja kompetensförsörjning och investeringar i Europa. Det är en viktig möjlighet för att stärka  EU:s konkurrenskraft och helt nödvändigt för att Sverige ska säkra fler klimatinvesteringar för framtidens jobb. Men då krävs en politik som inte låter arbetare hamna efter i samhällsomställningen.

Ilan De Basso, Socialdemokratisk EU-parlamentariker

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Välkommen satsning på socialtjänsten i utmanande tid...

BUDGET Satsningarna på välfärden i regeringens bu...
21 september, 2023

Tre miljarder sparas på arbetsmarknadsåtgärder

BUDGET Arbetslösheten väntas öka framöver. Trots ...
20 september, 2023

Regeringen vill spara miljarder på insatser för arbe...

BUDGET Stora neddragningar på arbetsmarknadsåtgär...
20 september, 2023

Miljardsatsning inför ny socialtjänstlag

BUDGET För att reformen ska vara möjlig vill rege...
15 september, 2023


Läs även

Mer pengar till Sis fram till 2026

BUDGET Sis har länge kritiserats för allvarliga b...
15 september, 2023

Krönika: ”Angiveri riskerar splittring”

KRÖNIKA En anmälningsplikt riskerar att skada både...
15 september, 2023

Krönika: Tack, Maria Mindhammar!

KRÖNIKA 4500 tjänster bort och en generaldirektör ...
12 september, 2023

Nytt råd för mänskliga rättigheter – ”Vi måste tala ...

LIKABEHANDLING Marie Cham, ombudsman på Akademikerförbund...
11 september, 2023