16 oktober, 2023

4 av 5 skolkuratorer ansvarar för över 300 elever

SKOLA Två tredjedelar av skolkuratorerna har ansvar för så många elever att de inte hinner jobba förebyggande. Dessutom vittnar många om att de måste täcka upp som rastvakt eller lärarvikarie, enligt en undersökning bland Akademikerförbundet SSR:s medlemmar.

Att få hoppa in som rastvakt är inte helt ovanligt om man är skolkurator, enligt en undersökning från Akademikerförbundet SSR

Foto: Gettyimages

300 elever – det är maxgränsen för hur många elever som det enligt Akademikerförbundet SSR anses rimligt att en skolkurator har ansvar för. Men i verkligheten ser den siffran annorlunda ut och många skolkuratorer har ansvar för betydligt fler, enligt en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR.

– Skolkuratorerna måste få bättre förutsättningar för att klara av sitt arbete. De har ansvar för alldeles för många, vilket varken är bra för skolkuratorerna eller eleverna, säger Ulla-Maija Madison, skolkurator som sitter i förbundsstyrelsen för Akademikerförbundet SSR.

Av de tillfrågade i undersökningen har över 80 procent ansvar för över 300 elever. Det höga antalet elever bidrar till att skolkuratorerna upplever att de inte hinner med förebyggande arbete. Av de som har ansvar för fler än 300 elever upplever 62 procent att de inte hinner med förebyggande arbete i den utsträckning de vill och av de som har 500 elever eller mer upplever närmare 70 procent att de inte hinner med.

– Psykisk ohälsa ökar kraftigt i samhället, framför allt bland barn och unga. Att då fånga upp dem i ett tidigt stadium är väldigt viktigt. Då kan vi förebygga att de mår dåligt senare i livet, vilket samhället vinner på. Men som det ser ut nu har skolkuratorerna för mycket att göra och elevernas psykiska hälsa hinns inte med, säger Ulla-Maija Madison.

Hon pekar på att det är i skolan som det förebyggande arbetet börjar, men finns det inte tid för det är det svårt att upptäcka om någon hamnar på fel bana.

– Den här delen inom skolvärlden är väldigt bortprioriterad av våra politiker och har varit det under lång tid. När vi inte satsar på det förbyggande arbetet, hur ska vi då vända trenden?

Det finns idag ingen maxgräns för hur många elever som en skolkurator bör ha ansvar för, men enligt Ulla-Maija Madison hade den tidigare regeringen planer på att sätta gränsen till 400 elever. De planerna skrotades dock när det blev ett regeringsskifte.

– Det är såklart bra med en gräns, men de skolkuratorer som har 400 elever är inte nöjda och hinner inte med sitt arbete. Det ser vi tydligt i vår undersökning. Därför driver förbundet 300 som gräns, säger Ulla-Maija Madison och fortsätter:

– Varje skola måste enligt lag ha tillgång till en skolkurator. Men eftersom den lagen är så vag så drabbar det hela professionen eftersom den går att tolka fritt, det skulle behövas tydligare regler och införandet av en maxgräns.

Ulla-Maija Madison, kurator och ledamot i Akademikerförbundet SSR:s styrelse. Foto: Akademikerförbundet SSR

Förutom det höga elevantalet visar undersökningen att närmare hälften (46 procent) av skolkuratorerna brukar få utföra arbetsuppgifter som normalt inte ingår i deras yrkesroll. De flesta (25 procent) har då agerat rastvakt. Andra exempel på extrauppgifter som skolkuratorerna uppgett att de fått i studien är lunchvakt, extra resurs i klassrummet, assistent till skolans rektor, vakt under prov och lunchpersonal.

– En del har också fått stå i skolans café eller vara lärarvikarier när läraren är sjuk. Jag har själv fått frågan att vara vikarie eller rastvakt, men då haft nedskrivet vad som ingått i mina arbetsuppgifter och argumenterat emot att använda mina resurser på det sättet. En skolkurator är också en väldigt dyr rastvakt, säger Ulla-Maija Madison och fortsätter:

– Jag har som mest haft hand om fyra skolor samtidigt. Det är inte rimligt. Det är fel i systemet och som det ser ut nu har vi inte förnuftiga arbetsförhållanden. De enda som kan ändra det är politikerna som styr, men det verkar inte prioriterat, säger hon.

Siffror från undersökningen

I undersökningen, som är gjord av Akademikerförbundet SSR, framkommer att det är vanligt med extra arbetsuppgifter bland skolkuratorerna. Till exempel uppger medlemmar att de har fått hoppa in som:

  • Rastvakt (25 procent)
  • Lunchvakt (14 procent)
  • Extra resurs i klassrum (9 procent)
  • Lärarvikarie (4 procent)
  • Annat, till exempel provvakt, sekreterare, hemundervisning för hemmasittare eller assistent till rektor (19 procent)

 

Carin Crona Fock

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Skarp kritik mot regeringens LVU-förslag: ”Ful...

SOCIALT ARBETE Akademikerförbundet SSR sågar regeringens ...
30 november, 2023

På väg utför med tilliten bland unga?

SPANING Unga litar mindre på varandra i dag än tid...
28 november, 2023

Avtalsrörelsen är igång – lön och kompetensfrågor i ...

AVTALSRÖRELSE Akademikerförbundet SSR:s avtalsråd för ko...
27 november, 2023

Så undviker du teknikstress på jobbet

ARBETSMILJÖ AI och andra verktyg ska effektivisera job...
23 november, 2023


Läs även

Sis-chefen: ”Lokalerna inte anpassade för vår verksa...

SIS Mer ändamålsenliga lokaler hade gett störr...
17 november, 2023

Sis HR-direktör: ”Vi har stora utmaningar”

SIS Anställda på Sis arbetar i en riskfylld mi...
15 november, 2023

Arbetsmiljön på Sis: ”Det är inte acceptabelt”

SIS Sis-personal skadas och hotas på jobbet, v...
15 november, 2023

Granskning: Hot och våld vardag för Sis-personal

SIS Huvudskador, gisslansituationer och våldsa...
14 november, 2023