16 september, 2015

Tidspress på jobbet störst problem i Norden

Sverige är ett av de länder där människor upplever mest stress och tidspress på jobbet. Det visar en stor undersökning av arbetsmiljön i europeiska länder.

10215730-tired-businessman-with-paperwork-at-desk_kopia

Foto: Mostphotos

En undersökning som Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) genomfört bland nästan 50 000 arbetsplatser i 36 europeiska länder visar att den vanligaste riskfaktorn på jobbet är att behöva hantera svåra patienter, kunder eller elever. Därefter kommer faktorer som kan leda till belastningsbesvär, som monotona rörelser och smärtsamma arbetsställningar.

Men när det gäller att uppleva stress och tidspress som ett arbetsmiljöproblem sticker Norden ut. Om man ser till hela Europa svarar 43 procent att tidspress är en riskfaktor, men i Sverige och Finland uppger hela 74 procent av arbetsplatserna att tidspressen är problematisk. Tätt efter följer Danmark med 73 procent och Norge och Island med 71 procent.

Skillnaden mellan länderna är stor. I Turkiet svarar bara 15 procent av arbetsplatserna att tidspress är ett arbetsmiljöproblem, i Litauen är siffran 16 procent.

Svenska arbetsgivare ligger bra till när det gäller att upprätta handlingsplaner som ska förebygga arbetsrelaterad stress. Över 51 procent av arbetsplatserna med fler än 20 arbetstagare uppger att de har en sådan. Finland och Sverige är dessutom de länder där det är vanligast att arbetsplatsen anlitar en psykolog. Men dessa åtgärder räcker alltså inte.

– Vi är kanske bra på att undersöka och riskbedöma, men sedan är vi sämre på att åtgärda, säger Mats Ryderheim som är senioranalytiker på Arbetsmiljöverkets internationella avdelning.

Han tror att problemet dels är organisatoriskt, dels i att det i många fall finns för lite resurser i förhållande till arbetsplatsernas mål och ambitioner och till de lagstiftningar som finns.

– Jag tror att många, bland annat chefer och skyddsombud, jobbar ambitiöst med detta. Men tyvärr leder det ofta inte till resultat. Man riskbedömer och så landar det i den egna organisationen. Som chef har man inte möjlighet att skicka upp de här signalerna till högre chefer och politiker. Gör man det så får man bara svaret ”håll budget”.

Undersökningen bland de europeiska arbetsplatserna visar att problem med stress är vanligast inom utbildning, hälso- och sjukvård och socialt arbete. Minst vanligt är det inom jordbruk, skogsbruk, fiske och tillverkning. Ju större arbetsplats desto mer tidspress. Men på större arbetsplatser är det å andra sidan vanligare att ha en handlingsplan för att förebygga arbetsrelaterad stress.

Trots att stress inte anges som det vanligaste arbetsmiljöproblemet så tillhör det ändå den kategori riskfaktorer som upplevs mest utmanande. Nästan var femte arbetsplats som uppger att de har dessa problem säger också att de saknar lämpliga verktyg eller information för att hantera dem. Enligt undersökningen verkar det största hindret för att ta itu med psykosociala riskfaktorer vara en ovilja att prata om de frågorna. 

Text: Karin Persson

Akademikern

Senaste nytt

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023

Tvingades sluta på dagen: ”Utan facket hade jag inte...

REPORTAGE Kristina Tercero fick lämna sitt jobb som ...
23 maj, 2023

Så mycket bör du tjäna – kolla om du ligger rätt i lön

LÖN Dags att förhandla eller söka nytt jobb? K...
22 maj, 2023


Läs även

Varnar för nedskärningar i välfärden – ”Exceptionell...

EKONOMI Såväl SKR som Akademikerförbundet SSR varn...
16 maj, 2023

Professorn: Alla yrken kommer att påverkas av AI

AI Professor Fredrik Heintz varnar för turbul...
16 maj, 2023

Orimliga krav på effektiviseringar

KRÖNIKA Ambitionsnivån ska höjas och verksamheten ...
15 maj, 2023

Nytt pensionsavtal ger möjlighet för avsättningar ti...

PENSION Fack och arbetsgivare är överens om ett ny...
11 maj, 2023