16 september, 2015

Tidspress på jobbet störst problem i Norden

Sverige är ett av de länder där människor upplever mest stress och tidspress på jobbet. Det visar en stor undersökning av arbetsmiljön i europeiska länder.

10215730-tired-businessman-with-paperwork-at-desk_kopia

Foto: Mostphotos

En undersökning som Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) genomfört bland nästan 50 000 arbetsplatser i 36 europeiska länder visar att den vanligaste riskfaktorn på jobbet är att behöva hantera svåra patienter, kunder eller elever. Därefter kommer faktorer som kan leda till belastningsbesvär, som monotona rörelser och smärtsamma arbetsställningar.

Men när det gäller att uppleva stress och tidspress som ett arbetsmiljöproblem sticker Norden ut. Om man ser till hela Europa svarar 43 procent att tidspress är en riskfaktor, men i Sverige och Finland uppger hela 74 procent av arbetsplatserna att tidspressen är problematisk. Tätt efter följer Danmark med 73 procent och Norge och Island med 71 procent.

Skillnaden mellan länderna är stor. I Turkiet svarar bara 15 procent av arbetsplatserna att tidspress är ett arbetsmiljöproblem, i Litauen är siffran 16 procent.

Svenska arbetsgivare ligger bra till när det gäller att upprätta handlingsplaner som ska förebygga arbetsrelaterad stress. Över 51 procent av arbetsplatserna med fler än 20 arbetstagare uppger att de har en sådan. Finland och Sverige är dessutom de länder där det är vanligast att arbetsplatsen anlitar en psykolog. Men dessa åtgärder räcker alltså inte.

– Vi är kanske bra på att undersöka och riskbedöma, men sedan är vi sämre på att åtgärda, säger Mats Ryderheim som är senioranalytiker på Arbetsmiljöverkets internationella avdelning.

Han tror att problemet dels är organisatoriskt, dels i att det i många fall finns för lite resurser i förhållande till arbetsplatsernas mål och ambitioner och till de lagstiftningar som finns.

– Jag tror att många, bland annat chefer och skyddsombud, jobbar ambitiöst med detta. Men tyvärr leder det ofta inte till resultat. Man riskbedömer och så landar det i den egna organisationen. Som chef har man inte möjlighet att skicka upp de här signalerna till högre chefer och politiker. Gör man det så får man bara svaret ”håll budget”.

Undersökningen bland de europeiska arbetsplatserna visar att problem med stress är vanligast inom utbildning, hälso- och sjukvård och socialt arbete. Minst vanligt är det inom jordbruk, skogsbruk, fiske och tillverkning. Ju större arbetsplats desto mer tidspress. Men på större arbetsplatser är det å andra sidan vanligare att ha en handlingsplan för att förebygga arbetsrelaterad stress.

Trots att stress inte anges som det vanligaste arbetsmiljöproblemet så tillhör det ändå den kategori riskfaktorer som upplevs mest utmanande. Nästan var femte arbetsplats som uppger att de har dessa problem säger också att de saknar lämpliga verktyg eller information för att hantera dem. Enligt undersökningen verkar det största hindret för att ta itu med psykosociala riskfaktorer vara en ovilja att prata om de frågorna. 

Text: Karin Persson

Akademikern

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Skarp kritik mot regeringens LVU-förslag: ”Ful...

SOCIALT ARBETE Akademikerförbundet SSR sågar regeringens ...
30 november, 2023

På väg utför med tilliten bland unga?

SPANING Unga litar mindre på varandra i dag än tid...
28 november, 2023

Avtalsrörelsen är igång – lön och kompetensfrågor i ...

AVTALSRÖRELSE Akademikerförbundet SSR:s avtalsråd för ko...
27 november, 2023

Så undviker du teknikstress på jobbet

ARBETSMILJÖ AI och andra verktyg ska effektivisera job...
23 november, 2023


Läs även

De vände utvecklingen – nu lockas ny personal till S...

Sis Efter många anmälningar och stora brister ...
22 november, 2023

Dubbla roller för HR

REPORTAGE HR måste ta till sig den nya tekniken, men...
20 november, 2023

Kräver förhandling med alla kommuner i Skåne – oro f...

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Facket befarar att både arbetsmiljön och s...
17 november, 2023

Sis-chefen: ”Lokalerna inte anpassade för vår verksa...

SIS Mer ändamålsenliga lokaler hade gett störr...
17 november, 2023