4 november, 2015

Satsning på forskning om ensamkommande

Hur hjälper man bäst tvångsomhändertagna ensamkommande ungdomar? Det vill Statens institutionsstyrelse ta reda på och satsar nu sju miljoner kronor på ny forskning.

1456179-bostader

Kunskapen och forskningen om ensamkommande ungdomar är mycket begränsad, både i Sverige och internationellt. SiS har därför beslutat om att finansiera två treåriga forskningsprojekt.

– Det är en viktig fråga och SiS behöver mer kunskap runt ensamkommande barn. Det behövs mer forskning om vad som kännetecknar målgruppen, vad de behöver och vilka insatser som bäst hjälper dem, säger Eva Franzén, chef på SiS forsknings- och utvecklingsenhet i ett pressmeddelande.

Ungdomar som omhändertas enligt LVU och placeras inom SiS har ofta en historia av missbruk eller kriminalitet, eller lever under förhållanden som riskerar att påverka hälsan och utvecklingen negativt. Många har dessutom varit med om traumatiska upplevelser och uppvisar symptom på PTSD. De barn och ungdomar som dessutom tagit sig till Sverige på egen hand är särskilt utsatta. Ensamkommande är därför ett prioriterat område för SiS, förklarar Isabelle Monell, utredare på SiS forsknings- och utvecklingsenhet.

– Vi har en person som jobbar specifikt med de här frågorna och har skrivit en handlingsplan för hur vi bäst tar hand om den här gruppen under de närmaste åren. Det har också gjorts satsningar på traumautbildning så att behandlingspersonal ska kunna upptäcka och hantera den typen av problem, säger hon.

Snabbare placering?

Mehdi Ghanzinour, professor i socialt arbete och forskningsledare vid polisutbildningen vid Umeå universitet kommer att studera och analysera på vilka grunder socialtjänsten placerar ensamkommande ungdomar på SiS och om vårdinnehållet skiljer sig jämfört med andra placerade ungdomar. Han kommer att analysera alla steg i processen, från utredning och inskrivning vid institution till utskrivning och eventuell eftervård.

Åsa Backlund på Socialhögskolan i Stockholm ska studera och analysera vad som kännetecknar målgruppen ensamkommande. Hennes studie ska undersöka vad som ligger bakom socialtjänstens placeringar och om skälen till placering inom SiS skiljer sig mellan ensamkommande och andra ungdomar.

– Det finns en intern rapport där det finns farhågor bland SiS personal om att det kanske går snabbare att tvångsplacera ensamkommande. Det är en viktig fråga att ta reda på om det skulle vara så, säger Isabelle Monell. 

Text: Ylva Mossing

Akademikern

Läs även

Sju punkter att ha koll på i nya las

ARBETSRÄTT Den 30 juni träder nya lagen om anställnin...
29 juni, 2022

Nytt krigsavtal: ”Hoppas det aldrig behöver användas”

AVTAL Vad gäller för kommun- och regionanställda...
29 juni, 2022

Hon är besviken på utredningen om en äldreomsorgslag

SOCIALT ARBETE Akademikerförbundet SSR:s socialrättsjuris...
28 juni, 2022

Svarta listan: Värsta länderna för arbetare

INTERNATIONELLT Världsfacket ITUC:s svarta lista visar att...
28 juni, 2022