4 november, 2015

Satsning på forskning om ensamkommande

Hur hjälper man bäst tvångsomhändertagna ensamkommande ungdomar? Det vill Statens institutionsstyrelse ta reda på och satsar nu sju miljoner kronor på ny forskning.

1456179-bostader

Kunskapen och forskningen om ensamkommande ungdomar är mycket begränsad, både i Sverige och internationellt. SiS har därför beslutat om att finansiera två treåriga forskningsprojekt.

– Det är en viktig fråga och SiS behöver mer kunskap runt ensamkommande barn. Det behövs mer forskning om vad som kännetecknar målgruppen, vad de behöver och vilka insatser som bäst hjälper dem, säger Eva Franzén, chef på SiS forsknings- och utvecklingsenhet i ett pressmeddelande.

Ungdomar som omhändertas enligt LVU och placeras inom SiS har ofta en historia av missbruk eller kriminalitet, eller lever under förhållanden som riskerar att påverka hälsan och utvecklingen negativt. Många har dessutom varit med om traumatiska upplevelser och uppvisar symptom på PTSD. De barn och ungdomar som dessutom tagit sig till Sverige på egen hand är särskilt utsatta. Ensamkommande är därför ett prioriterat område för SiS, förklarar Isabelle Monell, utredare på SiS forsknings- och utvecklingsenhet.

– Vi har en person som jobbar specifikt med de här frågorna och har skrivit en handlingsplan för hur vi bäst tar hand om den här gruppen under de närmaste åren. Det har också gjorts satsningar på traumautbildning så att behandlingspersonal ska kunna upptäcka och hantera den typen av problem, säger hon.

Snabbare placering?

Mehdi Ghanzinour, professor i socialt arbete och forskningsledare vid polisutbildningen vid Umeå universitet kommer att studera och analysera på vilka grunder socialtjänsten placerar ensamkommande ungdomar på SiS och om vårdinnehållet skiljer sig jämfört med andra placerade ungdomar. Han kommer att analysera alla steg i processen, från utredning och inskrivning vid institution till utskrivning och eventuell eftervård.

Åsa Backlund på Socialhögskolan i Stockholm ska studera och analysera vad som kännetecknar målgruppen ensamkommande. Hennes studie ska undersöka vad som ligger bakom socialtjänstens placeringar och om skälen till placering inom SiS skiljer sig mellan ensamkommande och andra ungdomar.

– Det finns en intern rapport där det finns farhågor bland SiS personal om att det kanske går snabbare att tvångsplacera ensamkommande. Det är en viktig fråga att ta reda på om det skulle vara så, säger Isabelle Monell. 

Text: Ylva Mossing

Akademikern

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Stöd när AI ska införas på jobbet – ny skrift tipsar...

ARTIFICIELL INTELLIGENS Vad bör du som fackligt engagerad tänka på...
3 oktober, 2023

”Jag ser AI som ett arbetsredskap”

AI Socialtjänsten i Linköping vill ta hjälp a...
3 oktober, 2023

Krönika: "AI kommer att förändra våra jobb"

AI Tillsätt en algoritmombudsman och ett rege...
2 oktober, 2023

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023


Läs även

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023

AI förändrar arbetslivet i grunden

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kan underlätta jobbet för många. Men va...
26 september, 2023

Viktigt att vara förberedd när AI tar mer plats i ar...

LEDARE AI-experternas varningar för superintellig...
25 september, 2023