Kritiska röster höjs mot roboten i Trelleborg

Sedd av 2425

Akademikern. Trelleborgs kommun har prisats för sin robot som godkänner försörjningsstöd. Men alla är inte lika positiva. ”Det här fungerar inte när det gäller mer komplexa ärenden”, säger Ing-Marie Andersson, vid lokala fackklubben.

Senast ändrad 14:29, 22 Jun 2017
Foto: mostphotos.

I veckan skrev Akademikern om roboten i Trelleborgs kommun som godkänner försörjningsstöd. Kommunen prisades nyligen för sitt sätt att arbeta, men efter vår artikel är det många som ifrågasatt modellen. På Facebook blandas kritiska röster med de som tror att det kan fungera. 

Ing-Marie Andersson sitter i styrelsen för Akademikerförbundet SSR i kommunen. Hon är en av dem som är kritisk.

– Det är klart det kan finnas vissa positiva saker med roboten, som att den kan ta hand om enklare handläggning och på så sätt spara tid från socialsekreteraren. Men det här fungerar inte när det gäller mer komplexa ärenden med komplicerade bedömningar, säger hon och fortsätter:
– Vi ser att en del människor behöver hjälp, och vi är rädda att de inte får det eftersom så stort fokus läggs på att få folk i arbete. När en socionom träffar människor har de också en möjlighet att identifiera problem som inte kommer fram då en robot handlägger. Hur synliggörs den dolda problematiken? Hur tillförsäkras den enskilde ett bra och professionellt bemötande?

I artikeln menar Cecilia Lejon, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen i kommunen, att ”en annan stor vinst är rättsäkerheten, roboten går inte på känslor i sina beslut utan den följer endast riktlinjer och regler”, och det har Ing-Marie Andersson och flera personer reagerat på i sociala medier.

– Regler och riktlinjer är som en karta att navigerar utifrån. Tillsammans med sin utbildning och sin profession gör man en sammantagen bild av vad personen har för behov, det görs en individuell bedömning. Vi anser att känslor inte är samma sak som att göra professionella bedömningar som socialsekreterare gör. Vi i facket kommer att titta närmare på det här arbetssättet, för att se hur det kan vara en del av ett professionellt socialt arbete, säger Ing-Marie Andersson.

I artikeln poängterar Cecilia Lejon att den som söker bistånd alltid träffar en arbetsmarknadssekreterare. Akademikern har sökt henne för en kommentar, men eftersom hon är på semester svarar Ola Johnsson, arbetsmarknadschef, i hennes ställe.

Många har reagerat på artikeln och påpekat hur viktigt det är med ett personligt möte med en socionom som exempelvis kan uppmärksamma problem som inte blir synligt i en ansökan på nätet. Vad tänker du om det?

– Trelleborgarna träffar alltid en arbetsmarknadssekreterare och tanken är att personen ska komma ut i egenförsörjning så snart som möjligt. Det fungerar som så att om Pelle söker ekonomiskt bistånd på hemsidan så får han välja vilken tid han vill träffa en arbetsmarknadssekreterare dagen efter. Vid det mötet görs en första planering och bedömning. Efter det så gör handläggaren eller roboten en uträkning och fattar ett beslut. Så det finns alltid en fysisk kontakt och du beviljas inte stöd förrän du träffat en person, säger Ola Johnsson.

76 procent av dem som söker försörjningsstöd gör det digitalt. 56 procent av dessa hanterar roboten, och målet är att den ska ta 85 procent. Kommunen jobbar nämligen mot något de kallar 85-15, det går ut på att 85 procent av alla som ansöker ska man få ut i jobb. Resterande 15 procent är sådana som inte kan jobba på grund av exempelvis ett missbruk, och de slussas vidare till en annan enhet.

– Jag vill understryka att vi organiserar oss efter huvudparten, alltså de 85 procenten. Vi fokuserar inte på de15 procenten, alltså undantagen. De 85 procenten som finns hos oss kan ta ett arbete och är hjälpta av en arbetsmarknadsplanering, säger Ola Johnsson.  

Vad har arbetsmarknadssekreterarna för bakgrund?

– Blandat, vi har allt från socionomer till yrkesvägledare, statsvetare och beteendevetare och några till.

Så man träffar inte alltid en socialsekreterare?

– Arbetsmarknadssekreteraren kan ha olika kompetens i grunden, men om vi ser att en person har ett missbruk så planerar man upp mot vår missbruksenhet och den finns inom socialförvaltningen, säger Ola Johnsson. 

Text: Stina Loman, Akademikern

Läs mer:

Här godkänner en robot försörjningsstödet

Om 20 år har robotarna tagit över häften av jobben

up 400