Här godkänner en robot försörjningsstödet

Sedd av 3434

Akademikern. En robot tar hand om alla ansökningar om försörjningsstöd i Trelleborg kommun. ”Det har funkat utmärkt”, säger förvaltningschefen Cecilia Lejon. Nyligen prisades kommunen för sitt jobb.

Senast ändrad 15:20, 19 Jun 2017
Foto: Mostphotos och Trelleborgs kommun.
Cecilia Leijon, förvaltningschef, Annikki Tinmark, förvaltningschef, Mikael Karlsson, enhetschef, Maria Staf, kvalitetsstrateg och Eleonore Schlyter, enhetschef, tog emot Guldlänken.

Sedan i våras är det en robot som tar beslut om de ansökningar om ekonomiskt bistånd som kommer in till Trelleborgs kommun.

Det funkar så att alla som söker ekonomiskt bistånd skriver in sina uppgifter i en ansökan via nätet. I stället för att det sitter en fysisk handläggare på kommunen som ska fatta beslut så tar programmet hand om hela processen. Roboten stämmer av uppgifterna och beräknar om personen har rätt till stöd utifrån de riktlinjer som finns inmatade.

Senast dagen efter ansökan lämnas ett beslut, tidigare tog det upp till tio dagar från ansökan till beslut.

– Det har funkat alldeles utmärkt och varit enkelt att införa. Den största fördelen med att ha en robot är att våra resurser kan användas där de kan göra nytta, det vill säga i mötet med enskilda individer och hjälpa dem att bli självförsörjande. En annan stor vinst är också rättsäkerheten, roboten går inte på känslor i sina beslut utan den följer endast riktlinjer och regler, säger Cecilia Lejon, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen i kommunen.

I maj fick kommunen ta emot Guldlänken för sitt arbete med e-tjänsten. De som arrangerade Guldlänken i år var bland annat Sveriges kommuner och landsting, Vinnova och regeringskansliet.

Juryns motivering: ”För att modigt tagit täten inom en traditionsbunden samhällssektor, skapat helt nya lösningar baserade på nationell infrastruktur och kommunal kreativitet och därmed förändrat förutsättningarna radikalt för människor i behov av stöd utses Trelleborgs kommun till vinnare av Guldlänken 2017”.

– Det här verktyget finns inte i någon annan kommun, i alla fall inte när det kommer till försörjningsstöd, säger Cecilia Lejon och fortsätter:
– Men jag vill betona att man alltid träffar en arbetsmarknadssekreterare och gör en planering mot arbetsmarknaden i samband med att man söker försörjningsstöd. 

Text: Stina Loman, Akademikern

Läs mer: Om 20 år har robotarna tagit över häften av jobben

up 341