17 december, 2015

Rehabiliteringsgarantin skrotas för ny miljardsatsning

Regeringen skrotar rehabiliteringsgarantin efter omfattande kritik. Istället satsas 1,5 miljarder kronor för att bland annat stärka vårdens roll i rehabiliteringen.

En ung manlig läkare samtalar med en äldre kvinnlig patient.

Foto: mostphotos

Rehabiliteringsgarantin har inte nått sitt mål om fler personer i arbete. Det visade en granskning från Riksrevisionen tidigare i höst. Idag klubbas regeringens nya miljardöverenskommelse med Sveriges kommuner och landsting, som ska ersätta rehabiliteringsgarantin. Det är den enskilt största ekonomiska satsningen från regeringens sida för att sänka sjuktalen, enligt regeringen. Insatserna lägger större vikt vid hälso- och sjukvårdens roll och innebär ett ökat samarbete mellan vården och arbetsgivarna. Till skillnad från rehabiliteringsgarantin kommer rehabiliteringsinsatserna också att vara mindre detaljstyrda och istället ha mer fokus på evidens.

Till grund för överenskommelsen ligger en rad villkor. Däribland en funktion för koordinering, insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta, och utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivningsprocess.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll säger att hon har höga förväntningar på satsningen.

– Vi vet att vården är en oerhört viktig aktör för att människor snabbt ska bli friska och komma tillbaka till jobb. Nu får de resurser och förutsättningar för att klara detta och bidra till minskad sjukfrånvaro, och måste också svara upp mot utmaningen, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Text: Ylva Mossing

Akademikern

Läs även

66 år blir ny åldersgräns för tjänstepensionen

PTK och Svenskt Näringsliv är överens om ett nytt avtal för tjänste...
23 juni, 2022

Detta har hänt: Mycket oro på vägen mot avtal

AVTAL Den svenska modellen överlevde och ministe...
22 juni, 2022

Historiskt avtal signerat på historisk mark

AVTAL I dag skrev arbetsmarknadens parter under ...
22 juni, 2022

Trendbrott: Löneskillnaden mellan män och kvinnor ökar

JÄMSTÄLLDHET Löneskillnaden mellan män och kvinnor ökad...
21 juni, 2022