17 februari, 2016

Regeringen vill införa årlig lönekartläggning

Regeringen vill att lönekartläggningar ska göras varje år i stället för var tredje. Förslaget är överlämnat till lagrådet som nu ska säga sitt.

4185501-a-bulging-wallet

– Vi vet att ojämställda löner är en kostnad för samhället, inte minst för alla de kvinnor som betalar priset i form av lägre lön för lika arbete. Vi vet också att årliga lönekartläggningar är ett effektivt sätt att skapa rutiner för att kunna minska lönediskrimineringen, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i pressmeddelandet.

Akademikerns februarinummer fokuserade på de skeva lönerna. Lönegapet mellan män och kvinnor är i genomsnitt 13,2 procent. Så mycket mindre får kvinnor i lön. Det kan också beskrivas som att kvinnor arbetar gratis efter klockan 15:57. Under ett arbetsliv gör denna skillnad att kvinnliga akademiker får 2,6 miljoner kronor mindre i plånboken, enligt Saco.

Lönekartläggningar är det verktyg som lyfts fram som ett av de mest verksamma för att jämna ut löneläget mellan könen. Fram till 2009 fanns krav på årlig lönekartläggning, vilket Alliansen ändrade till var tredje år. Enligt dagens reglar ska arbetsgivare var tredje år göra en kartläggning av anställdas löner och anställningsvillkor, med syfte att jämna ut skillnader mellan män och kvinnor. Företag med minst 25 anställda ska även göra en handlingsplan.

Att Socialdemokraterna skulle verka för att ändra tillbaka detta var något som Stefan Löfven talade om redan under valrörelsen 2014 och nu kom alltså förslaget.

Lagrådsremissen som lämnades i fredags säger att lönekartläggning ska göras årligen. Arbetsgivare med 10–24 anställda ska göra skriftliga dokumentationer och arbetsgivare med minst 25 anställda ska även i fortsättningen komma med aktiva åtgärder för att åtgärda eventuella skillnader.

Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta alla sju diskrimineringsåtgärder, och göras enligt ett ”övergripande ramverk”, där risker ska undersökas, orsaker analyseras, åtgärder vidtas och följas upp. Vidare vill regeringen införa ett krav på arbetsgivare att ha riktlinjer och rutiner för verksamheten som syftar till att förhindra trakasserier.

– Med det här förslaget gör vi det tydligare och enklare för arbetsgivarna att bedriva ett effektivt förebyggande arbete mot diskriminering, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande.

Efter att lagrådet sagt sitt om förslaget bearbetar regeringen det till en proposition, som riksdagen sedan beslutar om. 

Text: Adam Westin

Akademikern

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Stöd när AI ska införas på jobbet – ny skrift tipsar...

ARTIFICIELL INTELLIGENS Vad bör du som fackligt engagerad tänka på...
3 oktober, 2023

”Jag ser AI som ett arbetsredskap”

AI Socialtjänsten i Linköping vill ta hjälp a...
3 oktober, 2023

Krönika: "AI kommer att förändra våra jobb"

AI Tillsätt en algoritmombudsman och ett rege...
2 oktober, 2023

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023


Läs även

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023

AI förändrar arbetslivet i grunden

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kan underlätta jobbet för många. Men va...
26 september, 2023

Viktigt att vara förberedd när AI tar mer plats i ar...

LEDARE AI-experternas varningar för superintellig...
25 september, 2023