17 februari, 2016

Regeringen vill införa årlig lönekartläggning

Regeringen vill att lönekartläggningar ska göras varje år i stället för var tredje. Förslaget är överlämnat till lagrådet som nu ska säga sitt.

4185501-a-bulging-wallet

– Vi vet att ojämställda löner är en kostnad för samhället, inte minst för alla de kvinnor som betalar priset i form av lägre lön för lika arbete. Vi vet också att årliga lönekartläggningar är ett effektivt sätt att skapa rutiner för att kunna minska lönediskrimineringen, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i pressmeddelandet.

Akademikerns februarinummer fokuserade på de skeva lönerna. Lönegapet mellan män och kvinnor är i genomsnitt 13,2 procent. Så mycket mindre får kvinnor i lön. Det kan också beskrivas som att kvinnor arbetar gratis efter klockan 15:57. Under ett arbetsliv gör denna skillnad att kvinnliga akademiker får 2,6 miljoner kronor mindre i plånboken, enligt Saco.

Lönekartläggningar är det verktyg som lyfts fram som ett av de mest verksamma för att jämna ut löneläget mellan könen. Fram till 2009 fanns krav på årlig lönekartläggning, vilket Alliansen ändrade till var tredje år. Enligt dagens reglar ska arbetsgivare var tredje år göra en kartläggning av anställdas löner och anställningsvillkor, med syfte att jämna ut skillnader mellan män och kvinnor. Företag med minst 25 anställda ska även göra en handlingsplan.

Att Socialdemokraterna skulle verka för att ändra tillbaka detta var något som Stefan Löfven talade om redan under valrörelsen 2014 och nu kom alltså förslaget.

Lagrådsremissen som lämnades i fredags säger att lönekartläggning ska göras årligen. Arbetsgivare med 10–24 anställda ska göra skriftliga dokumentationer och arbetsgivare med minst 25 anställda ska även i fortsättningen komma med aktiva åtgärder för att åtgärda eventuella skillnader.

Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta alla sju diskrimineringsåtgärder, och göras enligt ett ”övergripande ramverk”, där risker ska undersökas, orsaker analyseras, åtgärder vidtas och följas upp. Vidare vill regeringen införa ett krav på arbetsgivare att ha riktlinjer och rutiner för verksamheten som syftar till att förhindra trakasserier.

– Med det här förslaget gör vi det tydligare och enklare för arbetsgivarna att bedriva ett effektivt förebyggande arbete mot diskriminering, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande.

Efter att lagrådet sagt sitt om förslaget bearbetar regeringen det till en proposition, som riksdagen sedan beslutar om. 

Text: Adam Westin

Akademikern

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Ett jobb öppnar dörrar – men vem vill släppa in en a...

ANALYS Ett arbete kan vara vägen bort från krimin...
21 februari, 2024

Ny rapport: Ökande ojämlikhet medför risker för hela...

EKONOMI ✓ Den ekonomiska ojämlikheten ökar. ✓ Risk...
21 februari, 2024

Hon fick omställningsstudiestöd – ”Mitt jobb kräver ...

UTBILDNING Över 61 000 personer har sökt omställnings...
20 februari, 2024

Sis i limbo – ”Klart att det väcker frågor”

SIS Sis ska göras om från grunden – hur påverk...
19 februari, 2024


Läs även

Kravet: Kortare arbetstid för alla

ARBETSTID Akademikerförbundet SSR vill ha en arbetst...
15 februari, 2024

Akademikerförbundet SSR inför integritetsombud

UTBILDNING Förtroendevalda ska bli bättre rustade att...
13 februari, 2024

Rädda Barnen: Fokus på straff på bekostnad av barns ...

DEBATT "Vi ser en politisk vilja att förskju...
12 februari, 2024

Vad är det för skillnad på flextid och övertid?

EXPERTEN SVARAR Nours kollegor behöver regelbundet jobba ö...
8 februari, 2024