12 maj, 2015

Otydliga arbetstider skapar stress hos tjänstemän

Antalet personer som väljer att jobba hemifrån har mångdubblats under det senaste årtiondet. Men digitaliseringen innebär inte bara frihet utan också ökad belastning. En av fyra tjänstemän förväntas svara på mejl och telefon utanför arbetstiden, visar en ny studie.

Mostphotos

”Ska du gå hem redan?” är en pågående studie från Lunds universitet, som tittar närmare på arbetsmiljö och psykosociala arbetsvillkor i sektorer som kräver specialistkompetens. 1 500 slumpmässigt utvalda individer inom tjänstemannasektorn har fått svara på frågor om hur deras arbetsmiljö påverkas av digitaliseringen.

Enkäten har särskilt fokuserat på gränsupplösningen mellan traditionell arbetstid och fritid. Av de tillfrågade svarade 23 procent att de förväntas vara tillgängliga och svara i telefon och på mejl utanför arbetstid. 31 procent kollar ofta jobbmejlen efter ordinarie arbetstid. Stressen som uppstår beror till stor del på oklara besked från arbetsgivare, säger forskaren Mikael Ottosson vid Lunds universitet.

– Det som har hänt i många organisationer är att man utrustar sina medarbetare med teknik som gör att gränsen mellan arbete och fritid löses upp. Och så lämnar man individen ensam utan någon ledning eller styrning, säger Mikael Ottosson.

Det är dock inte självklart att en kortare arbetstid automatiskt betyder mindre stress och vice versa, understryker Mikael Ottosson. Att kolla mejlen på söndag eftermiddag för att göra måndagens arbete lite mindre tungt kan för vissa en positivare totalupplevelse.

– Man använder sin egen fritid till att skapa bättre kvalitet på den tiden man är på arbetet. Människor hanterar det här på olika sätt, det är inte givet vad som är bra och vad som är dåligt. Frågan behöver därför lyftas genom diskussioner mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud, säger Mikael Ottosson.

Ibland är det arbetsgivaren som har höga förväntningar på tillgänglighet utanför arbetstid. Men ofta är det också arbetstagaren som ställer höga krav på sig själv. Man tycker inte att arbetstiden på bussen eller mejlen man svarar på innan man går och lägger sig räknas eller värderas. Det handlar om normativa förväntningar, säger Mikael Ottosson. Vissa medarbetare har lättare än andra att skapa sina egna gränser mellan arbete och fritid medan andra behöver hjälp och stöd från arbetsgivaren. Därför kan det vara bra med en policy kring mejl- och telefontider.

Som ett led i projektet har Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet tagit fram en utbildning som riktar sig till chefer, arbetsmiljöansvariga och skyddsombud. Utbildningen, som börjar i höst, består av endagarsseminarier med fokus på psykosocial arbetsmiljö och nya gränser i arbetslivet. 

Ylva Mossing

Akademikern

Senaste nytt

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023


Läs även

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023