27 april, 2016

Nytt etikråd lotsar dig rätt

Ställs du inför etiska problem i din yrkesvardag? Nu kan du få hjälp att lösa dem av Akademikerförbundet SSR:s nya etikråd. I dag träffas det för första gången.

12820744-faro-fyr

Foto: Mostphotos

De flesta jobb har lagar och regler att hålla sig till. Men för många – särskilt de vars beslut påverkar andra människor – finns det andra värden som måste vägas in i det dagliga arbetet. Där den personliga bedömningen väger tungt. Och det är där som etiken kommer in.

– När man har prövat fakta, lag och vetenskap så måste man till slut bestämma sig för A eller B också utifrån andra värderingar. Jag hoppas att etikrådet ska kunna visa på vilka otroligt svåra frågor man ställs inför inom dessa jobb, säger Kerstin Wigzell, som är den första ordföranden för Akademikerförbundet SSR:s nytillsatta etikråd.

Kerstin Wigzell är själv ingen novis när det kommer till etiska frågor. Hon har tidigare suttit i polisens etiska råd, medicinsketiska rådet och i pressens opinionsnämnd. Dessutom har hon lång erfarenhet av människonära och utredande arbete på olika nivåer, först som socionom inom socialtjänsten, och senare som generaldirektör för Socialstyrelsen. 

Öppet för alla

Tanken med rådet är att vem som helst, både medlemmar och icke-medlemmar, ska kunna skicka in frågor kring etiska dilemman som berör förbundets olika yrkesområden – från socialt arbete och hälso- och sjukvård till chefs- och ledarskapsfrågor. Rådet kommer att sammanträda fyra gånger per år för att avhandla de olika frågorna som kommit in. Deras diskussioner och slutsatser presenteras sedan i ett eget forum på förbundets webbsida.

Kerstin Wigzell hoppas att rådet ska kunna fungera som ett stöd för de yrkesarbetande som dagligen ställs inför etiska dilemman. Genom att identifiera kärnan i frågorna och ge dem ett visst ramverk kan det skapa en förståelse både hos yrkesverksamma själva och hos allmänheten för varför man fattar vissa beslut.

– Genom att medvetandegöra hur svårt jobbet är kan vi också stärka professionernas status och visa på hur viktigt det är att man får bra förutsättningar för sitt arbete, säger Kerstin Wigzell.

Hon tycker sig märka ett större intresse för etiska frågor i den allmänna debatten. Något som hon tillskriver ett mer välutbildat samhälle där många får ta ett allt större eget ansvar på sina arbetsplatser. Då är det särskilt viktigt att diskussionen förs på alla nivåer, menar hon. För att få igång samtalet behöver rådet få in många exempel på etiska dilemman.

– Jag hoppas att vi får in frågeställningar från människor som möts av såna här frågor i sitt dagliga arbete. Där man ställs inför situationer där man måste tänka till. Men jag hoppas också att vi ska få frågor från organisationsledningar och vad de har att ta ställning till som arbetsgivare eller ansvariga för verksamheten, säger Kerstin Wigzell.

Text: Ylva Mossing

Läs mer!
Mer information om rådet och dess medlemmar finns på Akademikerförbundet SSR:s hemsida. 

Akademikern

Läs även

Så hanterar statliga myndigheter ovaccinerade

Arbetsmiljö Akademikern har frågat 10 statliga myndigh...
22 oktober, 2021

Hur ska ovaccinerade skyddas vid återgången till kon...

Arbetsmiljö När fullvaccinerade återvänder till kontor...
22 oktober, 2021

Akademikern nominerad till Publishingpriset!

Akademikern är en av finalisterna till Pub...
20 oktober, 2021

Stor skillnad i hur myndigheter hanterar återgången ...

Arbetsmiljö Möjligheten att fortsätta jobba på distans...
18 oktober, 2021