4 januari, 2016

Nya lagar träder i kraft

Höjd grundnivå på föräldrapenningen och en ny placeringsform för barn och unga. Det är några av de lagändringar och förordningar som trädde i kraft vid årsskiftet.

3264635-old-gavel-and-swedish-law-book

Runt årsskiftet började flera nya lagar och förordningar att gälla, enligt Regeringskansliet. De påverkar flera medlemmar både i yrkesvardagen och som individer.

Här är ett urval:

Ökade ersättningar för att hjälpa nyanlända

* Från och med 1 januari 2016 höjs ersättningen för mottagande av nyanlända. För att öka kommunernas möjligheter att ta emot nyanlända och skapa bättre förutsättningar för dem att ge stöd vid mottagandet höjs schablonersättningen per nyanländ från 83 100 kronor till 125 000 kronor för de personer som inte fyllt 65 år. För äldre personer blir den nya ersättningen 78 200 kronor i stället för tidigare 52 000 kronor.

* Enligt en ny förordning som trädde i kraft 1 januari ges arbetsmarknadens parter möjlighet att ansöka om medel för att kunna påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom det så kallade snabbspåret.

Ny placeringsform för unga

* Vid årsskiftet infördes en ny placeringsform – stödboende– för barn och unga i åldern 16-20 år i socialtjänstlagen. För att placera barn i åldern 16-17 år i stödboende ska det krävas särskilda skäl. Socialnämnden ska också ha ett övergripande ansvar för barn och unga som placeras i stödboende, på samma sätt som för barn och unga som placeras i familjehem och hem för vård eller boende. Bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser eller enskilda individer som bedriver stödboenden yrkesmässigt ska ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg.

Högre ersättning för föräldralediga

* För att stärka ekonomin för barnhushåll med låga inkomster höjdes föräldrapenningens grundnivå från 225 till 250 kronor per dag från och med årsskiftet. 

* En tredje pappamånad infördes också. Antalet dagar med föräldrapenning som den ena föräldern inte kan avstå till den andra ökade därmed från 60 till 90 dagar. Som en konsekvens av det ändrades också lagen om jämställdhetsbonus så att det antal dagar man kan få bonus för minskade i motsvarande utsträckning. För barn som är födda före lagändringen gäller fortfarande de tidigare bestämmelserna.

Bortre gränsen för sjukpenning försvinner

* Från och med 1 februari kommer det inte längre att finnas någon tidsmässig begränsning för möjligheten att betala ut sjukpenning. Samma sak kommer att gälla för rehabiliteringspenning, rehabiliteringspenning i särskilda fall och sjukpenning i särskilda fall. De förra reglerna fortsätter att gälla för sjukpenning som avser tid före lagändringen.

Text: Karin Persson

Akademikern

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Stöd när AI ska införas på jobbet – ny skrift tipsar...

ARTIFICIELL INTELLIGENS Vad bör du som fackligt engagerad tänka på...
3 oktober, 2023

”Jag ser AI som ett arbetsredskap”

AI Socialtjänsten i Linköping vill ta hjälp a...
3 oktober, 2023

Krönika: "AI kommer att förändra våra jobb"

AI Tillsätt en algoritmombudsman och ett rege...
2 oktober, 2023

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023


Läs även

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023

AI förändrar arbetslivet i grunden

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kan underlätta jobbet för många. Men va...
26 september, 2023

Viktigt att vara förberedd när AI tar mer plats i ar...

LEDARE AI-experternas varningar för superintellig...
25 september, 2023