4 januari, 2016

Nya lagar träder i kraft

Höjd grundnivå på föräldrapenningen och en ny placeringsform för barn och unga. Det är några av de lagändringar och förordningar som trädde i kraft vid årsskiftet.

3264635-old-gavel-and-swedish-law-book

Runt årsskiftet började flera nya lagar och förordningar att gälla, enligt Regeringskansliet. De påverkar flera medlemmar både i yrkesvardagen och som individer.

Här är ett urval:

Ökade ersättningar för att hjälpa nyanlända

* Från och med 1 januari 2016 höjs ersättningen för mottagande av nyanlända. För att öka kommunernas möjligheter att ta emot nyanlända och skapa bättre förutsättningar för dem att ge stöd vid mottagandet höjs schablonersättningen per nyanländ från 83 100 kronor till 125 000 kronor för de personer som inte fyllt 65 år. För äldre personer blir den nya ersättningen 78 200 kronor i stället för tidigare 52 000 kronor.

* Enligt en ny förordning som trädde i kraft 1 januari ges arbetsmarknadens parter möjlighet att ansöka om medel för att kunna påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom det så kallade snabbspåret.

Ny placeringsform för unga

* Vid årsskiftet infördes en ny placeringsform – stödboende– för barn och unga i åldern 16-20 år i socialtjänstlagen. För att placera barn i åldern 16-17 år i stödboende ska det krävas särskilda skäl. Socialnämnden ska också ha ett övergripande ansvar för barn och unga som placeras i stödboende, på samma sätt som för barn och unga som placeras i familjehem och hem för vård eller boende. Bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser eller enskilda individer som bedriver stödboenden yrkesmässigt ska ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg.

Högre ersättning för föräldralediga

* För att stärka ekonomin för barnhushåll med låga inkomster höjdes föräldrapenningens grundnivå från 225 till 250 kronor per dag från och med årsskiftet. 

* En tredje pappamånad infördes också. Antalet dagar med föräldrapenning som den ena föräldern inte kan avstå till den andra ökade därmed från 60 till 90 dagar. Som en konsekvens av det ändrades också lagen om jämställdhetsbonus så att det antal dagar man kan få bonus för minskade i motsvarande utsträckning. För barn som är födda före lagändringen gäller fortfarande de tidigare bestämmelserna.

Bortre gränsen för sjukpenning försvinner

* Från och med 1 februari kommer det inte längre att finnas någon tidsmässig begränsning för möjligheten att betala ut sjukpenning. Samma sak kommer att gälla för rehabiliteringspenning, rehabiliteringspenning i särskilda fall och sjukpenning i särskilda fall. De förra reglerna fortsätter att gälla för sjukpenning som avser tid före lagändringen.

Text: Karin Persson

Akademikern

Senaste nytt

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023


Läs även

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023