13 november, 2015

Ny statistikdatabas över nordisk jämställdhet

Hur stort är lönegapet i Sverige jämfört med resten av Norden? Och hur ser det ut med föräldraledigheten? Nu kan du hitta statistik om allt ifrån betalt arbete, utbildning och makt till hushållsarbete och hälsa i en ny databas.

skarmavbild_2015-11-13_kl

På http://www.norden.org/jamstalldhet kan vem som helst hämta fakta om de nordiska ländernas jämställdhetsindikatorer.

I databasen finns såväl översiktliga sammanfattningar som utförlig statistik över hur saker som arbetsmarknad, ekonomiska resurser, familj, hälsa och utbildning fördelar sig mellan kvinnor och män i de fem nordiska länderna, samt de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland. I vissa kategorier går det också att jämföra med EU-snittet. 

Bland annat visar statistiken att sysselsättningsgraden är högre bland män än bland kvinnor i samtliga nordiska länder – utom på Åland, där kvinnor dominerat sedan 2005. Om man jämför med resten av EU bidrar kvinnorna i de nordiska länderna dock i mycket högre grad till arbetskraften.

Större lönegap i Sverige

Lönegapet mellan könen inom socialt arbete och hälsosektorn är större i Sverige än i både Danmark, Norge och Island. Och sjukfrånvaron från arbetet på grund av sjukdom i över en vecka är generellt högre för kvinnor än för män i alla länderna.

Däremot lägger svenska män mest tid i veckan på hushållsarbete av de nordiska männen. Och Sverige tillsammans med Island är de länder där pappor tar ut mest föräldraledighet – omkring en fjärdedel av alla dagar.

Det är Nordiska Ministerrådet som gett statistikmyndigheter i de nordiska länderna i uppdrag att ta fram jämförbara siffror. Syftet är att ge nordiska politiker det bästa möjliga underlaget för framtidens jämställdhetspolitik. Men också att för att sprida kunskap om det nordiska jämställdhetsarbetet utanför ländernas gränser.

– Norden ligger i framkant vad gäller jämställdhet. Samtidigt finns det arbete kvar att göra. Det finns skillnader mellan länderna och vi kan fortfarande bli bättre inom alla områden som satistiken omfattar. Därför är det viktigt att den här informationen blir tillgänglig. Vi behöver jämföra oss med varandra i Norden för att se och lära hur vi kan göra ytterligare framsteg på området, säger Dagfinn Høybråten, generalsekreterare för det Nordiska Ministerrådet.

Text: Ylva Mossing

Akademikern

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024

Fackliga kollegorna i fängelse – ”Det är nog värst f...

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Maryia Taradzetskaya befann sig i Berlin f...
15 april, 2024

Lönefrågor lockar nya medlemmar i Arvika

FACKLIGT Frågor om lön och friskvård lockar nya med...
12 april, 2024

Debatt: När vi hyllar arbetet trampar vi på de arbet...

DEBATT Jacob Oredsson, hälso- och sjukvårdskurato...
11 april, 2024


Läs även

Facket: Fler måste kunna få omställningsstudiestöd

OMSTÄLLNING Akademikerförbundet SSR kräver mer pengar ...
9 april, 2024

Ny lokalförening i Nyköping står upp för socialsekre...

FÖRTROENDEVALDA Nystartade lokalföreningen i Nyköping kämp...
8 april, 2024

Bättre arbetsmiljö avgörande för att fler ska orka j...

PENSION Jobb kan skapa mening. Men för att fler sk...
4 april, 2024

Fyra nya namn föreslås till förbundsstyrelsen

AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Fyra nya namn finns med i förslaget till n...
2 april, 2024