9 februari, 2016

Ny plan ska rädda Stockholms socialtjänst

Stockholms stad lanserar en handlingsplan för att förbättra socialsekreterarnas arbetssituation. Mindre administrativt arbete och bättre introduktion för nyanställda ska minska personalomsättningen.

12663351-socialkontoret

Ökande arbetsbelastning och hög personalomsättning är två väldokumenterade problem inom socialtjänsten. Nu lanserar Stockholms stad en handlingsplan med flera förslag på åtgärder som ska förbättra situationen.

Ett av förslagen är att införa en grundutbildning för nyanställda socialsekreterare. Personalborgarrådet Clara Lindblom (V) säger till Dagens Nyheter att man har avsatt 200 miljoner kronor i en kompetensutvecklingsfond för ändamålet.

Titti Fränkel, utvecklingschef för socialt arbete på Akademikerförbundet SSR, välkomnar handlingsplanen.

– Det är jättebra att Stockholm nu börjar som förebild, så hoppas vi att fler följer. Socionomutbildningen är en generalistutbildning och ingen yrkesutbildning. Att införa en introduktionsutbildning för nyanställda är därför bra. Det är hög tid, säger hon.

I arbetet med handlingsplanen har staden också tittat på hur socialsekreterarnas arbetsbelastning ska kunna minska. En viktig punkt är att en del av deras skrivbordsarbete ska överlåtas till administrativ personal.

– Det är viktigt att proffsen får vara proffs. De har gått på Socialhögskolan för att jobba med människor och inte med fakturor, säger Clara Lindblom till Dagens Nyheter.

Den höga arbetsbelastningen gör att många socialsekreterare knappt hinner träffa de personer de ska hjälpa. När den nationella samordnaren för utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve, besökte två av Stockholms stadsdelars barn- och ungdomsverksamhet mätte man hur mycket tid socialsekreterarna där ägnade åt olika typer av arbetsuppgifter.

Det visade sig då att den direkta tiden de tillbringade i möten med barn och vuxna var 17 respektive 9 procent av sin arbetstid. Den direkta tiden med enbart barnen var 0 respektive 2 procent.

– Det är ofta i mötet man kan åstadkomma en förändring. Det ger förstås en bättre arbetsmiljö att ha mer tid till de barn och föräldrar som man arbetar med, säger socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) till Dagens Nyheter.

Titti Fränkel från Akademikerförbundet SSR känner igen problematiken.

– Det ser likadant ut över hela landet. Det är ett av flera tecken på att man måste få in fler händer i det sociala arbetet så att socialsekreterarna får administrativ avlastning. Mötet med klienten eller den som är berörd ska ju vara det centrala.

Åtgärderna i Stockholms stads handlingsplan ligger i linje med det förslag på en nationell handlingsplan som Akademikerförbundet SSR första gången presenterade våren 2014. Titti Fränkel säger emellertid att det finns mycket mer att göra för att förbättra situationen. Högre löner och bättre karriärmöjligheter, som till exempel att införa specialistsocionomtjänster, är två viktiga punkter.

– Det behövs tjänster för dem som har lång erfarenhet och lite högre utbildning som gör att de kan stanna i samma verksamhet och utvecklas, utan att nödvändigtvis bli chefer. 

Text: Karin Persson

Akademikern

Senaste nytt

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023


Läs även

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023