5 november, 2015

Ny app hjälper nyanlända hitta jobb

Arbetsförmedlingen lanserar en app som snabbare ska hjälpa nyanlända att hitta jobb. Tanken är att tidigt kartlägga kompetensen.

13170354-new-iphone-6s-and-iphone-6s-plus

Foto: Mostphotos

Många nyanlända måste vänta i månader på anläggningar innan de får tillgång till ett eget boende. Nu har Arbetsförmedlingen utvecklat ett pilotprojekt för att de ska kunna utnyttja tiden till att kartlägga sin utbildningsbakgrund och yrkeskompetens och samtidigt lära sig mer om svensk arbetsmarknad.

– På så sätt är de mer förberedda och kan lättare staka ut vägen till ett arbete när det är dags att flytta till en kommun och skriva in sig i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, säger Marie Klasson, projektledare på Arbetsförmedlingen.

Ett viktigt verktyg i projektet är en digital applikation där man ingående fyller i sin yrkeskompetens. Man äger själv informationen och väljer vem som ska få ta del av den, till exempel handläggaren på Arbetsförmedlingen eller en arbetsgivare.

En annan del av applikationen utgörs av en yrkeskartläggning, som man gör genom att svara på frågor sammanställda av ett antal branscher. Svaren avgör i vilken utsträckning man är lämpad för respektive jobb.

– Man kan ha så god kompetens att man direkt kan kliva in på arbetsmarknaden, eller så kanske man behöver komplettera sina färdigheter. Individen får en bra möjlighet att se sig själv i förhållande till arbetsmarknaden.

Redan nu finns det några yrken att välja bland, främst tekniska, men också inom fastighetsbranschen. Det pågår dessutom förhandlingar med detaljhandeln, restaurangbranschen och transportföretagen.

Det handlar i första hand om jobb som inte kräver någon akademisk examen. Men på måndag ska Marie Klasson ha möte med Saco, berättar hon.

– Det är klart att de är intresserade. De har ju arbetsgivare som behöver personal och vill hitta något slags samarbete. Vad det resulterar i får vi se.

Projektet, som har varit igång sedan 1 september, pågår i sex län: Kronoberg, Kalmar, Östergötland, Södermanland, Gävleborg och Norrbotten. Hans-Göran Johansson är projektledare för den södra regionen. Han berättar att det svåra har varit att nå ut till alla nyanlända.

– Anläggningsboenden fungerar inte så att alla bor på samma ställe, utan de är utspridda i olika kommuner. Men jag kan säga så här: Samtliga som har kommit på våra informationsmöten har varit väldigt intresserade av att vara med.

Runt 250 personer har hittills använt sig av applikationen. Några utvärderingar har ännu inte gjorts, men Hans-Göran Johansson berättar att reaktionerna som han har fått till största delen varit positiva.

– En del har varit skeptiska till att skriva in sin meritförteckning, eftersom de tycker att de redan har gjort det en gång, när de först kom i kontakt med Arbetsförmedlingen. Men när vi förklarar att det här är en mycket mer detaljerad genomgång som ska underlätta för dem att komma in på arbetsmarknaden så har de förstått. Yrkeskartläggningen har de varit väldigt positiva till.

Text: Tim Andersson

Akademikern

Läs även

66 år blir ny åldersgräns för tjänstepensionen

PTK och Svenskt Näringsliv är överens om ett nytt avtal för tjänste...
23 juni, 2022

Detta har hänt: Mycket oro på vägen mot avtal

AVTAL Den svenska modellen överlevde och ministe...
22 juni, 2022

Historiskt avtal signerat på historisk mark

AVTAL I dag skrev arbetsmarknadens parter under ...
22 juni, 2022

Trendbrott: Löneskillnaden mellan män och kvinnor ökar

JÄMSTÄLLDHET Löneskillnaden mellan män och kvinnor ökad...
21 juni, 2022