14 september, 2015

Miljardsatsning på barn- och ungdomsvården

En miljard kronor över fyra år ska stärka barn- och ungdomsvården. Detta föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2016. Satsningen sänder viktiga signaler – men det krävs mer än pengar för att häva krisen.

asaregner_4

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

250 miljoner kronor ska avsättas årligen mellan 2016 och 2019 för att stärka och utveckla barn- och ungdomsvården, föreslår regeringen i sin budgetproposition för nästa år, efter en överenskommelse med Vänsterpartiet. Pengarna ska användas till att komma tillrätta med bristande bemanning och till kvalitetsutveckling på landets socialtjänstkontor – en nödvändig förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården, förklarar barn-, -äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér på telefon från Bryssel.

– Det är en väldigt ansträngd situation. Försämringar i a-kassan och sjukförsäkring tillsammans med fler ensamkommande barn ökar trycket på socialtjänsten när det gäller barn och unga. Många medarbetare kämpar hårt men har mycket press på sig. Vi hoppas att de här medlen ska kunna hjälpa i en situation där man behöver räta upp och förstärka, säger Åsa Regnér.

Löser inte alla problem

Väl utslaget på landets 290 kommuner ter sig de 250 miljoner kronorna mer blygsamma – en knapp miljon per kommun. På frågan om hur långt pengarna egentligen räcker understryker Åsa Regnér att satsningen inte är den enda som kommer socialstyrelsen så väl som barn och unga till del.

– Regeringen har redan beslutat om medel för en nationell introduktion för nyanställda socialsekreterare som Socialstyrelsen erbjuder. Dessutom finns medel till kompetensutveckling. Och i helgen presenterades en mångmiljonsatsning på sommarlovsaktiviteter för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Det är inte så att medlen löser alla problem, men vi hoppas att det är en bra start och att det uppfattas som ett stöd för det oerhört viktiga jobb man gör.

Hur pengarna kommer att fördelas mellan kommunerna och hur mycket kommer att läggas på anställningar respektive kvalitetssatsningar och kompetensutveckling kommer att bestämmas längre fram.

– Det ser olika ut i olika kommuner. I vissa är det bemanning som behövs, men i andra fall handlar det om stöd för att kunna organisera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt både när det gäller introduktion av nyanställda och att få tid till administration. Och på många håll fungerar det bra, säger Åsa Regnér.

Politisk vändpunkt

Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers välkomnar satsningen, som hon ser som en viktig vändpunkt.

– Krisen har varat länge och kommunerna klarar inte själva att reda ut situationen. Så sent som i förra veckan krävde vi akuta åtgärder från ministern. Det här markerar en politisk vändpunkt. Vi tar det som en signal att regeringen förstått allvaret, säger Heike Erkers.

Men även om satsningen är ett steg på vägen kommer det att krävas mycket arbete från kommunernas sida för att häva krisen, tillägger hon.

– Kommunerna har inte tagit sitt arbetsgivaransvar och det har gjort det svårt att behålla erfaren personal. För att kunna klara rekryteringen i framtiden krävs det tillräcklig bemanning, att tjänster som specialistsocionomer inrättas och löner som motsvarar uppdragets ansvar och yrkets svårighetsgrad, säger Heike Erkers. 

Ylva Mossing

Akademikern

Senaste nytt

Vi ses i Visby!

ALMEDALEN Akademikern håller i två panelsamtal där p...
8 juni, 2023

Skillnader i distansarbete mellan yrkesgrupper – ”Fö...

ARBETSMILJÖ Hur påverkas arbetsmiljön av distansarbete...
5 juni, 2023

Var fjärde ung tjej har svåra besvär av psykisk ohälsa

PSYKISK OHÄLSA Psykisk ohälsa vanligt förekommande bland ...
2 juni, 2023

Spotify: Vi måste skapa trygghet – rädda människor p...

HR På Spotify brukade många problem lösas gen...
31 maj, 2023


Läs även

Kommunerna med störst andel barn i fattiga hushåll

EKONOMI Stora skillnader mellan kommunerna – här f...
30 maj, 2023

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA I lågkonjunktur ökar den psykiska ohälsan,...
29 maj, 2023

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023