13 april, 2016

Migrationsmiljarder i vårbudgeten

Kommuner och landsting får ett tillskott på tio miljarder kronor och utgifterna för migration och etablering höjs med 31 miljarder kronor under 2016, enligt regeringens vårändringsbudget som presenterades idag.

4426865-sveriges-riksdag

Foto: mostphotos

Storsatsningen på kommuner och landsting var en av de största reformförslagen i onsdagens ändringsbudget. Från och med 2017 höjs statsbidragen permanent med tio miljarder kronor per år. Pengarna ska finansiera nyanställningar i välfärdssektorn, som ser ett ökat personalbehov på grund av förra årets flyktingmottagande. Bidragsmiljarderna fördelas dels baserat på antalet invånare i kommunen, dels på antalet asylsökande och nyanlända.

De tio miljarderna är en del av en större satsning på migration och etablering under 2016 och 2017. Migrationsverket får 2,2 miljarder kronor extra till förvaltningskostnader för att kunna hantera det ökade antal asylärenden som kommit in under 2015. Dessutom går 40 miljoner kronor till att stärka svenskundervisningen på SFI och ytterligare 22 miljoner för att snabbare kunna validera nyanländas utbildning.

"Skarpa åtgärder"

Att utreda och kartlägga nyanländas kompetens redan på asylboendet är en bra satsning, menar Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.   

– Om förra året handlade om mottagning måste detta år handla om etablering för att få folk i jobb långsiktigt. Kommer de hit och får asyl måste vi ha smartare sätt att hjälpa dem in på svensk arbetsmarknad och då räcker inte det vi gjort hittills, säger Ursula Berge.

Det krävs en bättre strategi och en tydligare ambitionshöjning för att kunna korta tiden det tar innan en nyanländ kommer in på arbetsmarknaden, anser hon. Snabbspåren är positiva, men omfattar bara en begränsad grupp. För att klara av uppdraget skulle det behövas mer pengar till Arbetsförmedlingen.  

– Det jag tycker man borde gjort är att satsa ännu mer på skarpa åtgärder som gör att de här personerna kommer i arbete mycket snabbare. Etableringsuppdraget har urholkats löpande under året. Man har mer eller mindre fått jobba med samma pengar men dubbelt så många människor. Det funkar inte, säger Ursula Berge.  

Statens institutionsstyrelse (SiS) får ett tillskott på 15 miljoner kronor för att kunna möta den ökande efterfrågan på ungdomsvårdsplatser. Också Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som ansvarar för tillstånd och tillsyn av bland annat hem för vård och boende, får tio miljoner i ökade anslag för att kunna hantera en allt tyngre arbetsbelastning. 

Text: Ylva Mossing

Akademikern

Senaste nytt

Vi ses i Visby!

ALMEDALEN Akademikern håller i två panelsamtal där p...
8 juni, 2023

Skillnader i distansarbete mellan yrkesgrupper – ”Fö...

ARBETSMILJÖ Hur påverkas arbetsmiljön av distansarbete...
5 juni, 2023

Var fjärde ung tjej har svåra besvär av psykisk ohälsa

PSYKISK OHÄLSA Psykisk ohälsa vanligt förekommande bland ...
2 juni, 2023

Spotify: Vi måste skapa trygghet – rädda människor p...

HR På Spotify brukade många problem lösas gen...
31 maj, 2023


Läs även

Kommunerna med störst andel barn i fattiga hushåll

EKONOMI Stora skillnader mellan kommunerna – här f...
30 maj, 2023

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA I lågkonjunktur ökar den psykiska ohälsan,...
29 maj, 2023

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023