9 september, 2016

Hot på jobbet påverkar privatlivet

Fattar du beslut som rör privatpersoners frihet eller ekonomi? Då hör du till de mest utsatta yrkesgrupperna när det gäller hot, våld och trakasserier. Det visar en ny studie på landets myndigheter.

812039-man-being-stalked-by-criminal

This is the CAPTION for 56234

Fyra av tio tjänstemän på Arbetsförmedlingen har blivit utsatta för någon form av otillåten påverkan. Det visar en undersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå, där 13 myndigheter och två a-kassor deltagit. Trakasserier är den vanligaste formen av påverkan.

Det handlar framför allt om obehagliga telefonsamtal, okvädningsord och självmordshot.

– Vissa yrkesroller är mer drabbade av otillåten påverkan. Det gäller dem som fattar beslut som är livsavgörande och rör privatpersoners frihet eller ekonomi, säger Johanna Skinnari, projektledare på Brå.

De vanligaste trakasserierna mot tjänstemän på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kronofogden består av självmordshot och obehagliga telefonsamtal. Inom Kriminalvården och Tullverket är okvädningsord mest förekommande. På Migrationsverket har nästan hälften av de som upplevt trakasserier utsatts för självmordshot. Men enligt rapporten är fysiskt våld och skadegörelse generellt sett ovanligt.

Motivet är ofta att försöka få tjänstemannen att ändra ett beslut, påverka beslutsunderlag eller få företräde i handläggningen. På Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Kronofogden är det framför allt personer som befinner sig i ett desperat läge som hotar och trakasserar. Inom Kriminalvården och Tullverket är det mest enskilda kriminella som hotar.

De flesta tjänstemän låter sig inte påverkas av trakasserier. Men på Arbetsförmedlingen har en av tio flera gånger tvekat inför en åtgärd eller ett beslut efter att ha varit utsatt för våld eller hot. På Arbetsförmedlingen har två procent påverkats på ett sådant sätt att tjänsteutövningen skulle kunna Ifrågasättas. Samma siffra för Kriminalvården och Försäkringskassan är en procent.

– Det vanligaste är att personen överväger att sluta, byta uppdrag eller göra förändringar i sitt privatliv, som att ta bort personliga uppgifter från nätet, säger Johanna Skinnari.

Arbetsförmedlingen och Kriminalvården placerar sig också högt på listan när det gäller tjänstemän som flera gånger övervägt att sluta på grund av otillåten påverkan, 16 procent på båda myndigheterna.

De flesta av organisationerna har rutiner för hur påverkansförsök ska rapporteras. Kriminalvården är bäst i klassen när det gäller att rapportera trakasserier och våld. Inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Kronofogden har knappt hälften av tjänstemännen rapporterat trakasserier men är betydligt bättre när det gäller hot, våld och skadegörelse. På Tullverket rapporteras inte ens en tredjedel av trakasserierna.

Studien visar också att det är viktigt att den som utsätts får stöd.

– Vi har intervjuat 140 personer och det är framför allt medmänskligt stöd från den närmaste chefen som är viktigt.

Fler tjänstemän rapporterar otillåten påverkan i dag, jämfört med 2005. Men det är många myndigheter som inte var med i den studien.

– Vi gör bedömningen att vi har ett hårdare samhällsklimat, men det handlar också om ett minskat mörkertal och att organisationerna är mer på tårna när det gäller säkerhetsarbete, säger Johanna Skinnari.

Text: Jennie Aquilonius, Akademikern

 

Fakta: Så många utsätts...

...för trakasserier                         

 1. Kronofogden: 59 procent.
 2. Migrationsverket: 43 procent
 3. Arbetsförmedlingen: 38 procent                        
 4. Kriminalvården: 35 procent
 5. Försäkringskassan: 28 procent                        

... för hot

 1. Kronofogden: 29 procent
 2. Kriminalvården: 19 procent
 3. Arbetsförmedlingen: 14 procent                        
 4. Försäkringskassan: 10 procent                        
 5. Migrationsverket: 8 procent

... för våld

 1. Kriminalvården: 8 procent
 2. Tullverket: 4 procent
 3. Kronofogden: 3 procent
 4. Migrationsverket: 3 procent
 5. Arbetsförmedlingen: 1 procent          

Om undersökningen
45 500 anställda vid 13 myndigheter och två a-kassor har svarat på frågor om otillåten påverkan. Studierna gjordes sommaren 2015 och gällde de 18 månaderna före svarstillfället. 

    

Akademikern

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Grupperna som har svårare att komma in på arbetsmark...

ARBETSMARKNAD Vissa får lättare jobb än andra. Nu uppman...
23 februari, 2024

Ett jobb öppnar dörrar – men vem vill släppa in en a...

ANALYS Ett arbete kan vara vägen bort från krimin...
21 februari, 2024

Ny rapport: Ökande ojämlikhet medför risker för hela...

EKONOMI ✓ Den ekonomiska ojämlikheten ökar. ✓ Risk...
21 februari, 2024

Hon fick omställningsstudiestöd – ”Mitt jobb kräver ...

UTBILDNING Över 61 000 personer har sökt omställnings...
20 februari, 2024


Läs även

Sis i limbo – ”Klart att det väcker frågor”

SIS Sis ska göras om från grunden – hur påverk...
19 februari, 2024

Kravet: Kortare arbetstid för alla

ARBETSTID Akademikerförbundet SSR vill ha en arbetst...
15 februari, 2024

Akademikerförbundet SSR inför integritetsombud

UTBILDNING Förtroendevalda ska bli bättre rustade att...
13 februari, 2024

Rädda Barnen: Fokus på straff på bekostnad av barns ...

DEBATT "Vi ser en politisk vilja att förskju...
12 februari, 2024