22 december, 2015

Här finns jobben i framtiden

Nytt år och nya jobbmöjligheter. Enligt en ny rapport från Saco kommer konkurrensen om jobben att minska för arbetsförmedlare. Men för personalvetarna blir det tuffare att få ett kvalificerat jobb.

3294583-platsjournalen

Snart är 2016 här. Nya studentkullar tar examen, andra ska precis börja plugga och många söker sig vidare i karriären. Nu har Saco presenterat sin årliga rapport Framtidsutsikter, med prognoser för hur arbetsmarknaden kommer att se ut för 55 olika akademikeryrken under de kommande fem åren. Syftet med rapporten är att underlätta inför studievalet.

För flera av yrkena som Akademikerförbundet SSR:s medlemmar har är läget framåt oförändrat jämfört med hur det sett ut under åren 2010-2015. Bland samhällsvetare, beteendevetare och folkhälsovetare är konkurrensen om jobben fortsatt stor.

Antalet examinerade samhällsvetare har ökat stadigt de senaste tio åren och arbetsmarknaden kommer förmodligen att fortsätta präglas av en stor konkurrens om jobben under de kommande åren. Också när det gäller folkhälsovetare är problemet bland annat att det finns ett för stort utbud av utbildningar på högskolor och universitet i förhållande till antalet jobb. För beteendevetare ligger en del av svårigheten i att man konkurrerar även med andra akademikergrupper om jobben. 

För personalvetare har konkurrensen om jobben hårdnat sedan 2010. Det är många som utbildar sig till personalvetare och betydligt fler kommer att examineras än gå i pension under de kommande åren, enligt en bedömning som SCB gjorde 2014. Saco förutspår visserligen att rekryteringsbehovet kommer att öka något på fem års sikt, men skriver i rapporten att det ändå kan dröja tills man som personalvetare får sin första tillsvidareanställning på ett kvalificerat jobb.

För andra yrkesgrupper ser det ljusare ut. Arbetsförmedlare, ekonomer och socionomer tillhör de yrken där balansen mellan tillgång och efterfrågan kommer att vara god under de kommande åren. Under 2010-2015 var konkurrensen stor bland arbetsförmedlare, men nu säger prognosen att läget för nyexaminerade kommer att förbättras i och med att många arbetsförmedlare snart kommer att gå i pension. Inga av Akademikerförbundet SSR:s yrkesgrupper hamnar emellertid bland de yrken där konkurrensen om jobben kommer vara liten inom de närmaste fem åren.

Text: Karin Persson

Akademikern

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Stöd när AI ska införas på jobbet – ny skrift tipsar...

ARTIFICIELL INTELLIGENS Vad bör du som fackligt engagerad tänka på...
3 oktober, 2023

”Jag ser AI som ett arbetsredskap”

AI Socialtjänsten i Linköping vill ta hjälp a...
3 oktober, 2023

Krönika: "AI kommer att förändra våra jobb"

AI Tillsätt en algoritmombudsman och ett rege...
2 oktober, 2023

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023


Läs även

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023

AI förändrar arbetslivet i grunden

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kan underlätta jobbet för många. Men va...
26 september, 2023

Viktigt att vara förberedd när AI tar mer plats i ar...

LEDARE AI-experternas varningar för superintellig...
25 september, 2023