22 december, 2015

Här finns jobben i framtiden

Nytt år och nya jobbmöjligheter. Enligt en ny rapport från Saco kommer konkurrensen om jobben att minska för arbetsförmedlare. Men för personalvetarna blir det tuffare att få ett kvalificerat jobb.

3294583-platsjournalen

Snart är 2016 här. Nya studentkullar tar examen, andra ska precis börja plugga och många söker sig vidare i karriären. Nu har Saco presenterat sin årliga rapport Framtidsutsikter, med prognoser för hur arbetsmarknaden kommer att se ut för 55 olika akademikeryrken under de kommande fem åren. Syftet med rapporten är att underlätta inför studievalet.

För flera av yrkena som Akademikerförbundet SSR:s medlemmar har är läget framåt oförändrat jämfört med hur det sett ut under åren 2010-2015. Bland samhällsvetare, beteendevetare och folkhälsovetare är konkurrensen om jobben fortsatt stor.

Antalet examinerade samhällsvetare har ökat stadigt de senaste tio åren och arbetsmarknaden kommer förmodligen att fortsätta präglas av en stor konkurrens om jobben under de kommande åren. Också när det gäller folkhälsovetare är problemet bland annat att det finns ett för stort utbud av utbildningar på högskolor och universitet i förhållande till antalet jobb. För beteendevetare ligger en del av svårigheten i att man konkurrerar även med andra akademikergrupper om jobben. 

För personalvetare har konkurrensen om jobben hårdnat sedan 2010. Det är många som utbildar sig till personalvetare och betydligt fler kommer att examineras än gå i pension under de kommande åren, enligt en bedömning som SCB gjorde 2014. Saco förutspår visserligen att rekryteringsbehovet kommer att öka något på fem års sikt, men skriver i rapporten att det ändå kan dröja tills man som personalvetare får sin första tillsvidareanställning på ett kvalificerat jobb.

För andra yrkesgrupper ser det ljusare ut. Arbetsförmedlare, ekonomer och socionomer tillhör de yrken där balansen mellan tillgång och efterfrågan kommer att vara god under de kommande åren. Under 2010-2015 var konkurrensen stor bland arbetsförmedlare, men nu säger prognosen att läget för nyexaminerade kommer att förbättras i och med att många arbetsförmedlare snart kommer att gå i pension. Inga av Akademikerförbundet SSR:s yrkesgrupper hamnar emellertid bland de yrken där konkurrensen om jobben kommer vara liten inom de närmaste fem åren.

Text: Karin Persson

Akademikern

Senaste nytt

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023


Läs även

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023