14 december, 2015

Frivården satsar på unik app

Kan en mobilapp hjälpa frivårdens klienter att stärka sin behandling? Det hoppas Kriminalvården, som nu börjar arbetet med att utveckla tekniken.

Bilden visar en iPhone på laddning, med app-ikonerna synliga.

En smartphone kan vara ett användbart verktyg för frivårdens klienter i framtiden. En ny app ska hjälpa dem att komma ihåg möten och övningar. Foto: mostphotos

Innovationsmyndigheten Vinnova har beviljat Kriminalvården 2,5 miljoner kronor för att utveckla en app som frivårdens klienter ska kunna använda på sina mobiler och surfplattor. Den tekniska lösningen är något som efterfrågats på flera håll i verksamheten för att kunna stärka frivårdspåföljden, förklarar Lena Lundholm på Kriminalvårdens avdelning för frivård, som leder projektet.

– Grundproblemet är att många klienter missar att komma på sina besök. Men det behövs också stödfunktioner för att hjälpa klienter att upprätthålla sin behandling även i frihet, säger hon.

Många klienter vill leva laglydigt och gå på sina möten, men har inte alltid så lätt att klara av vardagliga situationer. Förhoppningen är att man med appen ska kunna hjälpa klienterna att skapa struktur i vardagen, menar Lena Lundholm. Exempelvis skulle man kunna ställa in påminnelser inför möten med sin handläggare. Appen skulle också kunna vara ett stöd för de många KBT-behandlingar som Kriminalvården använder sig av. Där ingår ofta övningar och strategier för att förhindra återfall i brott eller missbruk.

– En pushnotis kan påminna om att göra sina övningar enligt programmet. Tanken är också att man ska kunna lägga in information om vilka risksituationer som finns för klienten och vad han eller hon kan göra för att inte hamna i de situationerna.

Appen ska kunna användas både av klienter som är villkorligt frigivna eller har dömts till en påföljd inom frivården. Men hjälpmedlet ska vara frivilligt, understryker Lena Lundholm. Frivården är Kriminalvårdens största verksamhet med cirka 14 000 klienter. Om en tiondel av dessa skulle ha användning av appen skulle det vara en stor vinst, tillägger hon.

Både klienter, brukarföreningar och frivårdsinspektörer kommer att delta i utvecklingsarbetet, som kommer att pågå under större delen av 2016. Kriminalvården hoppas på att kunna pilottesta appen i slutet av året. Hjälpmedlet kan bli det första i sitt slag i världen, säger Lena Lundholm.

– Det finns slutaröka-appar och webbaserade program som kan fungera vid depression eller sömnsvårigheter, men vi har inte hittat något för personer med en så komplex problematik som kriminellt beteende. Vi blir vad vi vet först i världen med att utveckla ett sådant stöd för just frivårdsklienter.

Text: Ylva Mossing

Akademikern

Senaste nytt

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023


Läs även

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023