2 juni, 2022

Debattörer efterlyser tidigare insatser

FÖRBUNDET Mycket förebyggande arbete görs, men det behövs mer, ansåg panelen när Akademikerförbundet SSR bjöd in till debatt på Järvaveckan. ”Vi tycker att det våldspreventiva arbetet bör börja tidigare”, säger Marcela Soto Gonzalez, fältassistent i Spånga-Tensta.

Debatt på Järvaveckan arrangerad av Akademikerförbundet SSR.

Foto: Annika Clemens

Tobias Lundin Gerdås (S), statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren, representerade politiken i Akademikerförbundet SSR:s debatt om förebyggande arbete som hölls på Järvaveckan. Och trots att han jobbar för regeringen höll han med om att det behövs mer förebyggande arbete.

– Det behövs mer resurser, mer personal och fler verktyg.

Han var del i panelen som höll till i ett tält som fungerade som skydd mot spöregnet på Järvaveckans andra dag.

– Vi är i början av det arbetet. Nästa mandatperiod hoppas jag att vi kommer längre med den nya socialtjänstlagen.

Tobias Lundin Gerdås konstaterade att resurserna till förebyggande arbete inte har minskat, men att det ändå behövs mer, precis som Akademikerförbundet SSR efterlyser i sin valkampanj. I panelen fanns även förbundsordförande Heike Erkers, Marie Torstensson Levander, professor vid Malmö universitet och Marcela Soto Gonzalez. Simon Vinge var moderator för debatten.

– Det förebyggande arbetet behöver ske på många olika plan. Vi arbetar med beteende, trauma, självkänsla, civilkurage och mycket annat. Det behövs mer resurser och vi behöver vara fler, sade Marcela Soto Gonzalez som har jobbat som fältassistent i Spånga-Tensta i fyra år.

Hon efterlyste tidigare insatser och berättade om hur hon och kollegorna jobbar våldspreventivt med barn i mellanstadiet.

– Vi arbetar med olika metoder, men vi tycker att det våldspreventiva arbetet bör ske ännu tidigare.

Enligt Marcela Soto Gonzalez känner många barn sig inte inkluderade i samhället och hon underströk vikten av att arbeta med och inkludera föräldrarna.

– Det är viktigt att fånga in föräldrar så att de känner sig trygga i samhället, då känner sig också barnen trygga.

Hon berättade om hur många unga ser kriminaliteten som ett sätt att bli både rik och framgångsrik i utsatta områden, men efterlyste också mer kunskap om varför dessa ungdomar vill tjäna pengar på ett sätt som är så konfliktfyllt.

– Vad är det som lockar? Varför vill de bli rika? Det är det här dopaminet av tillgången till snabba pengar, rikedomen av de här ”korta jobben” som leder till konflikter.

Och flera i panelen konstaterade att det behövs mer kunskap. Akademikerförbundet SSR har länge drivit frågan att insatser enligt socialtjänstlagen bör basera sig på forskning och evidens.

Marie Torstensson Levander konstaterade att inte mycket har hänt under senaste årtionden när det gäller hur mycket av det sociala arbetet som baserar sig på forskning.

– Men vi vet ändå mer i dag. Det är självklart att det är de tidiga insatserna som är viktiga.

Heike Erkers jämförde med vården där ingen skulle komma på tanken att ifrågasätta en läkares rekommendation eller kompetens.

– Men när det gäller socialtjänsten kan man politiskt gå in och överpröva professionerna. Det behövs en stärkt socialtjänstlag med ett skallkrav om att det ska vila på vetenskaplig grund.

Tobias Lundin Gerdås konstaterade också att det behövs mer forskning. För vi vet fortfarande inte vad förklaringen är till ökningen av dödligt våld bland unga män med utländsk bakgrund i utsatta områden. Fattigdom kan förklara en del men inte allt.

– Trångboddhet och sämre skolor kan inte förklara den explosiva utvecklingen av grovt skjutvapenvåld just i Sverige. Vad är det som eskalerar den grova brottsligheten i dessa områden? Det vet vi inte och det måste vi lösa. Tyvärr kommer det att ta tid, sade han.

Marie Torstensson Levander höll med och sade att forskningen i Sverige mest har fokuserat på riskfaktorer, och mindre på orsaker till kriminalitet.

– Vi är lite sämre på att undersökta orsakerna, internationellt är det större, men i Sverige är det ett ganska litet område. Men det är det som måste till.

Heike Erkers funderade avslutningsvis vilken påverkan det har att samhällsinstitutioner har försvunnit från ytterområden, där tidigare såväl banker som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen höll till med personal.

– När något hände slöt samhället upp. Nu står socialtjänsten kvar själv. Det får inte vara så att den snabbaste arbetsförmedlingen här ute är de snabba cash via kriminalitet som Marcela berättar om att unga människor lockas av.

Marie Torstensson Levander, professor vid Malmö universitet, fältassistent Marcela Soto Gonzalez och Tobias Lundin Gerdås, statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren (S).

Annika Clemens

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Krönika: "AI kommer att förändra våra jobb"

KRÖNIKA Tillsätt en algoritmombudsman och ett rege...
2 oktober, 2023

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023


Läs även

Regeringen vill spara miljarder på insatser för arbe...

BUDGET Stora neddragningar på arbetsmarknadsåtgär...
20 september, 2023

Miljardsatsning inför ny socialtjänstlag

BUDGET För att reformen ska vara möjlig vill rege...
15 september, 2023

Mer pengar till Sis fram till 2026

BUDGET Sis har länge kritiserats för allvarliga b...
15 september, 2023

Krönika: ”Angiveri riskerar splittring”

KRÖNIKA En anmälningsplikt riskerar att skada både...
15 september, 2023