29 oktober, 2015

”Det är väldigt skört nu”

När Kronans skola på måndag öppnar dörrarna är en klasskamrat och en elevassistent borta för alltid. Nu kraftsamlar elevhälsa och samhälle för att stötta elever och personal.

6971652-lit-candle-on-an-old-wooden-rustic-background

Foto: Mostphotos

Det är fortfarande några dagar kvar på höstlovet. Men i Trollhättan riktas allas tankar mot Kronans skola och den attack som krävde två unga liv. Alla kommunens krisfunktioner har aktiverats. I det akuta skedet handlar det först och främst om att lyssna på de drabbade, berättar Birgitta Lundskog, som är tillförordnad områdeschef för det centrala skolområdet i Trollhättan.

– Vi har inget givet facit. Vi tar fortfarande en dag i taget och försöker känna oss fram. Sedan i fredags har barn och unga kunnat prata med elevhälsopersonal på en närliggande fritidsgård och personalen på skolan har fått samtalsstöd via företagshälsovården. Sen har vi påbörjat en planering för hur man kan forma de första dagarna, säger hon.

Inlånad skolkurator

Uppslutningen kring skolan har varit stor. Kommunens POSOM-grupp – en stödgrupp för psykiskt och socialt omhändertagande – var på plats på skolan kort efter attacken. Elevhälsoteamet och företagshälsan får förstärkning från närliggande kommuner och Kronan har fått låna in en skolkurator för att fylla en vakans som utlystes innan sommaren. Samtidigt ringer man också runt till alla familjer med barn på skolan med hjälp av bland annat modersmålslärarna.

– Alla familjer pratar inte svenska, så de läser inte på vår hemsida eller söker information på det sättet. Vi befarar att det är många barn och ungdomar som vi inte nått än, säger Birgitta Lundskog.

Redan idag öppnar den mötesplats som delar lokaler med skolan för allmänheten. När också skolan öppnar på måndag handlar det om hur man kan återskapa tryggheten för de drygt 400 elever och anställda som sett sin arbetsplats förvandlats till brottsplats. Tills vidare kommer entrédörrar och ingångar till Kronan att vara bevakade och dörrarna låses under lektionstid. Det kommer också att finnas väktare och skolpersonal som rör sig i och utanför Kronans lokaler. Den första dagen kommer också anhöriga och medmänniskor att bilda en så kallad trygghetskedja runt skolan. Och elevhälsan kommer att vara fortsatt förstärkt under en tid framöver.

– Det är viktigt att vi tar tillbaka skolan. Det får inte bli en plats där ondskan vinner. Men vi har en väldigt stor respekt för att det kommer att kännas lite speciellt eller obehagligt för många att komma tillbaka, säger Peter Asp, informationschef för Trollhättan Stad.

Utbildning i traumabehandling

Händelserna kommer att leva kvar i minnena hos de drabbade under mycket lång tid, skriver skolan i ett brev till vårdnadshavare. Och det kommer att ta tid att bearbeta det inträffade. För att underlätta arbetet har samtliga rektorer, förskolechefer och elevhälsoanställda i Trollhättan med hjälp av Rädda Barnen fått gå en utbildning i traumabehandling för barn.

– Personalen behöver höra vad som kan betraktas som vanliga symptom efter en krissituation och hur vi ska reagera om vi ser något. I det här akuta skedet när de själva behöver samtalsstöd är de kanske inte så mottagliga, men framöver kan det hjälpa dem att känna sig stärkta i sin roll, säger Birgitta Lundskog.

För visst är det en speciell situation när den personal som ska stötta barnen också själv är drabbad och behöver stöd. Därför är det viktigt att ha med personalen i planeringen och ta hänsyn till vad de kommer att mäkta med, berättar Birgitta Lundskog.

– Det finns en vilja att finnas där för barnen, men det är väldigt skört just nu. Vi har pratat mycket om vad de sett eller upplevt. Det går väldigt upp och ner och det är viktigt att de får ta det i sin egen takt.

Text: Ylva Mossing

Akademikern

Senaste nytt

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023


Läs även

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023