14 oktober, 2022

Beskedet: Socialtjänstlagen reformeras och kriminalvården expanderar

POLITIK En nationell social insatsstyrka, ändrad socionomutbildning och särskilda ungdomsfängelser är några av de förändringar som den nya regeringen vill genomföra.

Kriminalvården får i uppdrag att beräkna hur många nya platser som behöver byggas samt vem som ska ta över ansvaret från kommunerna för de yngsta tungt kriminella, enligt den nya regeringens överenskommelse.

Foto: Annika Clemens

När Ulf Kristersson (M) tillsammans med SD, KD och L presenterade sin överenskommelse på fredagen var det med många punkter om hur kriminaliteten ska mötas. Skärpta straff, slopade straffrabatter och kraftigt expanderad kriminalvård, men förebyggande arbete nämndes också.

 Parallellt med det här är det också viktigt med breda förebyggande sociala insatser med en reformerad socialtjänstlag och nationell social insatsstyrka, det är två av de kanske främsta åtgärderna i den riktningen, sade Jimmie Åkesson (SD) vid en presskonferens.

Akademikerförbundet SSR har länge jobbat för att få till en ny socialtjänstlag och uppskattar beskedet.

Det vi redan nu kan konstatera är att vi ser mycket positivt att även den nya regeringen ser behovet av en ny socialtjänstlag med tydliga krav på kommunerna att arbeta förebyggande, säger förbundsordförande Heike Erkers.

En ny lag måste komma till så fort som möjligt och lyckligtvis lämnar den tidigare regeringen efter sig en färdig utredning så lagstiftningsarbetet borde kunna dra igång direkt.

I övrigt dröjer det innan hon kan kommentera övriga förändringar som de fyra partierna presenterade i det så kallade Tidöavtalet.

Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR, vill veta mer om innehållet i Tidöavtalet innan hon kommenterar ytterligare. Foto: Viktor Gårdsäter

– Det är många förslag som berör våra områden. Samtidigt är informationen väldigt begränsad kring enskilda förslag. Vi behöver därför ta tid att analysera innehållet och troligtvis invänta förtydliganden på de flesta områden innan vi kan kommentera i detalj, meddelar hon.

– I nästa vecka får Sverige en ny regering, nya ansvariga ministrar och en regeringsförklaring vi måste förhålla oss till.

Bland de punkter som SD, M, KD och L är överens om och som påverkar bland annat socialtjänsten, Kriminalvården och Migrationsverket finns:

 • En nationell social insatsstyrka ska inrättas: Där görs omvärldsanalys, och beprövade metoder för att förebygga brott förmedlas. Socialsekreterare utbildas i att hantera unga som begår eller är i riskzonen för att begå brott.
 • Socialtjänstlagen reformeras: Brottsförebyggande arbete ska tydliggöras och lagfästas. Kommunernas brottsförebyggande arbete ska regleras i lag. Flera öppna stödformer inrättas, som exempelvis utbyggda familjecentraler för att minska oron för kontakt med sociala myndigheter.
 • Socionomutbildningen förändras: Kriminalitet bland ungdomar ska bli ett obligatoriskt utbildningsmoment. Möjlighet till specialisering på ungdomsbrott införs och särskilda forskningsmedel ska anslås för sociala insatser mot unga i kriminalitet.
 • Ansvaret för de unga tyngsta kriminella flyttas från kommunerna till Kriminalvården.
 • Ungdomsfängelser ska ersätta Sis ungdomshem för sluten ungdomsvård.
 • Socialsekreterare ska så långt som möjligt vara samlokaliserade med polis på lokala polisstationer.
 • Socialtjänsten ska bli skyldig att inom 24 timmar efter att ett barn har gripits misstänkt för brott, kalla föräldrarna till samtal.
 • Utvidgad ungdomsövervakning införs som ny påföljd för unga. Den ger polisen rätt till kroppsvisitering, husrannsakan och ibland hemliga tvångsmedel.
 • LVU ska användas oftare för att skydda barn från utsatthet för våld, inklusive hedersförtryck eller för kriminella miljöer.
 • Kraftig expansion av Kriminalvården: Myndigheten får i uppdrag att beräkna hur många nya fasta anstalts- och häktesplatser som måste byggas och hur frivården ska dimensioneras.
 • Migrationsverket får i uppdrag att prioritera ärenden om återkallelse av uppehållstillstånd.
 • Intensifierat arbete för återvändarverksamhet: Migrationsverket får tillsammans med Polisen, Skatteverket och Kriminalvården förstärkt uppdrag att samverka kring detta samt ökade resurser om det behövs.
 • En översyn ska göras för att överväga att flytta ansvaret för listan om säkra länder från Migrationsverket till Regeringskansliet.

Akademikerförbundet SSR skriver på Twitter att det är glädjande att nya regeringen ser behov av en ny socialtjänstlag.

 

Hela överenskommelsen hittar du här.

Annika Clemens

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Välkommen satsning på socialtjänsten i utmanande tid...

BUDGET Satsningarna på välfärden i regeringens bu...
21 september, 2023

Tre miljarder sparas på arbetsmarknadsåtgärder

BUDGET Arbetslösheten väntas öka framöver. Trots ...
20 september, 2023

Regeringen vill spara miljarder på insatser för arbe...

BUDGET Stora neddragningar på arbetsmarknadsåtgär...
20 september, 2023

Miljardsatsning inför ny socialtjänstlag

BUDGET För att reformen ska vara möjlig vill rege...
15 september, 2023


Läs även

Mer pengar till Sis fram till 2026

BUDGET Sis har länge kritiserats för allvarliga b...
15 september, 2023

Krönika: ”Angiveri riskerar splittring”

KRÖNIKA En anmälningsplikt riskerar att skada både...
15 september, 2023

Krönika: Tack, Maria Mindhammar!

KRÖNIKA 4500 tjänster bort och en generaldirektör ...
12 september, 2023

Nya sätt att arbeta krävs för att stoppa bidragsbrotten

VÄLFÄRDSBROTT Nästan 15 miljarder kronor per år betalas ...
6 september, 2023