14 oktober, 2022

Beskedet: Socialtjänstlagen reformeras och kriminalvården expanderar

POLITIK En nationell social insatsstyrka, ändrad socionomutbildning och särskilda ungdomsfängelser är några av de förändringar som den nya regeringen vill genomföra.

Kriminalvården får i uppdrag att beräkna hur många nya platser som behöver byggas samt vem som ska ta över ansvaret från kommunerna för de yngsta tungt kriminella, enligt den nya regeringens överenskommelse.

Foto: Annika Clemens

När Ulf Kristersson (M) tillsammans med SD, KD och L presenterade sin överenskommelse på fredagen var det med många punkter om hur kriminaliteten ska mötas. Skärpta straff, slopade straffrabatter och kraftigt expanderad kriminalvård, men förebyggande arbete nämndes också.

 Parallellt med det här är det också viktigt med breda förebyggande sociala insatser med en reformerad socialtjänstlag och nationell social insatsstyrka, det är två av de kanske främsta åtgärderna i den riktningen, sade Jimmie Åkesson (SD) vid en presskonferens.

Akademikerförbundet SSR har länge jobbat för att få till en ny socialtjänstlag och uppskattar beskedet.

Det vi redan nu kan konstatera är att vi ser mycket positivt att även den nya regeringen ser behovet av en ny socialtjänstlag med tydliga krav på kommunerna att arbeta förebyggande, säger förbundsordförande Heike Erkers.

En ny lag måste komma till så fort som möjligt och lyckligtvis lämnar den tidigare regeringen efter sig en färdig utredning så lagstiftningsarbetet borde kunna dra igång direkt.

I övrigt dröjer det innan hon kan kommentera övriga förändringar som de fyra partierna presenterade i det så kallade Tidöavtalet.

Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR, vill veta mer om innehållet i Tidöavtalet innan hon kommenterar ytterligare. Foto: Viktor Gårdsäter

– Det är många förslag som berör våra områden. Samtidigt är informationen väldigt begränsad kring enskilda förslag. Vi behöver därför ta tid att analysera innehållet och troligtvis invänta förtydliganden på de flesta områden innan vi kan kommentera i detalj, meddelar hon.

– I nästa vecka får Sverige en ny regering, nya ansvariga ministrar och en regeringsförklaring vi måste förhålla oss till.

Bland de punkter som SD, M, KD och L är överens om och som påverkar bland annat socialtjänsten, Kriminalvården och Migrationsverket finns:

 • En nationell social insatsstyrka ska inrättas: Där görs omvärldsanalys, och beprövade metoder för att förebygga brott förmedlas. Socialsekreterare utbildas i att hantera unga som begår eller är i riskzonen för att begå brott.
 • Socialtjänstlagen reformeras: Brottsförebyggande arbete ska tydliggöras och lagfästas. Kommunernas brottsförebyggande arbete ska regleras i lag. Flera öppna stödformer inrättas, som exempelvis utbyggda familjecentraler för att minska oron för kontakt med sociala myndigheter.
 • Socionomutbildningen förändras: Kriminalitet bland ungdomar ska bli ett obligatoriskt utbildningsmoment. Möjlighet till specialisering på ungdomsbrott införs och särskilda forskningsmedel ska anslås för sociala insatser mot unga i kriminalitet.
 • Ansvaret för de unga tyngsta kriminella flyttas från kommunerna till Kriminalvården.
 • Ungdomsfängelser ska ersätta Sis ungdomshem för sluten ungdomsvård.
 • Socialsekreterare ska så långt som möjligt vara samlokaliserade med polis på lokala polisstationer.
 • Socialtjänsten ska bli skyldig att inom 24 timmar efter att ett barn har gripits misstänkt för brott, kalla föräldrarna till samtal.
 • Utvidgad ungdomsövervakning införs som ny påföljd för unga. Den ger polisen rätt till kroppsvisitering, husrannsakan och ibland hemliga tvångsmedel.
 • LVU ska användas oftare för att skydda barn från utsatthet för våld, inklusive hedersförtryck eller för kriminella miljöer.
 • Kraftig expansion av Kriminalvården: Myndigheten får i uppdrag att beräkna hur många nya fasta anstalts- och häktesplatser som måste byggas och hur frivården ska dimensioneras.
 • Migrationsverket får i uppdrag att prioritera ärenden om återkallelse av uppehållstillstånd.
 • Intensifierat arbete för återvändarverksamhet: Migrationsverket får tillsammans med Polisen, Skatteverket och Kriminalvården förstärkt uppdrag att samverka kring detta samt ökade resurser om det behövs.
 • En översyn ska göras för att överväga att flytta ansvaret för listan om säkra länder från Migrationsverket till Regeringskansliet.

Akademikerförbundet SSR skriver på Twitter att det är glädjande att nya regeringen ser behov av en ny socialtjänstlag.

 

Hela överenskommelsen hittar du här.

Annika Clemens

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Grupperna som har svårare att komma in på arbetsmark...

ARBETSMARKNAD Vissa får lättare jobb än andra. Nu uppman...
23 februari, 2024

Ett jobb öppnar dörrar – men vem vill släppa in en a...

ANALYS Ett arbete kan vara vägen bort från krimin...
21 februari, 2024

Ny rapport: Ökande ojämlikhet medför risker för hela...

EKONOMI ✓ Den ekonomiska ojämlikheten ökar. ✓ Risk...
21 februari, 2024

Hon fick omställningsstudiestöd – ”Mitt jobb kräver ...

UTBILDNING Över 61 000 personer har sökt omställnings...
20 februari, 2024


Läs även

2 av 5 kommuner tvingas dra ner på socialtjänstens s...

EKONOMI En ekonomisk bister verklighet möter många...
29 januari, 2024

Barn skjuter barn – hur vänder vi utvecklingen?

KRIMINALITET Unga killar som står på kö för att utföra ...
26 januari, 2024

Så långt norrut som möjligt

REPORTAGE Juana Aguirre Barrios tog klivet och flytt...
26 januari, 2024

Akademikerförbundet SSR JO-anmäler Gällivare kommun

ARBETSRÄTT Enligt förbundet ska Gällivare kommun ha f...
24 januari, 2024