9 oktober, 2015

”Att inte prata om det är värre”

Vi måste börja prata om psykisk ohälsa på jobbet – både som chef och kollega. Det är den mest hälsofrämjande åtgärden som finns, menar Riksförbundet Hjärnkoll som imorgon manifesterar för värdighet för personer med psykisk ohälsa.

_dsc4087

Psykisk ohälsa är på inga sätt ovanligt i dagens Sverige. Tre av fyra personer har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller har någon närstående som lever med psykisk ohälsa. Det är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivningar bland kvinnor. Trots det är ämnet fortfarande tabu för många – och kanske särskilt i arbetslivet.

– Det mentala måendet kodas oftast som något oerhört privat. Men är det någonstans som psykisk ohälsa manifesteras så är det ju på arbetet. Då är det viktigt att våga prata om psykisk ohälsa. Det är den mest hälsofrämjande åtgärden som finns, säger Madelene Wennberg, verksamhetschef på Hjärnkoll.

Chefens ansvar

Just chefernas centrala roll i det psykiska måendet är något som lyfts särskilt i Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter. Många känner dock att det inte är deras ansvar – eller är rädda för att säga fel sak.

Att det kan kännas som ett nytt territorium för många chefer har Madelene Wennberg all förståelse för. Men att våga ta ett tidigt samtal med en medarbetare är långt mycket bättre för alla än att så småningom sitta där med ett sjukintyg i handen, säger hon. Och har man någorlunda koll på sina medarbetare kan man märka tidiga tecken.

– Det kan göra det lite lättare att vara medveten om att det nästan är omöjligt att förvärra psykisk ohälsa genom att prata om det. Att inte prata om det är värre.

Det som kan vara bra att tänka på vid ett samtal är att inte vara värderande eller dömande. Att ställa öppna frågor är en bra början, förklarar Madelene Wennberg. Som chef kan du också informera om vilka rättigheter man har som medarbetare, vilka möjligheter som finns att anpassa arbetet, och vilket stöd som finns exempelvis från företagshälsovården.

– Det kan kännas tryggt att man inte känner att man behöver ta på sig en psykologroll. Utan att bara visa att jag ser dig, jag ser vad som händer, och tillsammans så kan vi lösa det, säger Madelene Wennberg.

Som chef är det viktigt hålla löpande utvecklingssamtal med hälsoperspektiv för att kunna jobba bättre förebyggande. Det ska finnas ett batteri med förebyggande åtgärder innan sjukskrivning. Om en medarbetare ändå blir sjukskriven måste man hålla kontakten och undvika att den sjukskrivne blir isolerad.

"Orka med ett helt yrkesliv"

Det finns också ett kollegialt ansvar när någon i gruppen mår dåligt, tillägger hon. I många fall är det arbetskamraterna som först märker att allt inte står rätt till – särskilt på arbetsplatser där chefen har många anställda. Då gäller det att vara både öppen och konstruktiv. Blir man till exempel utsatt för mycket stress måste man prata med fackliga representanter, miljöombud och chefer – och inte bara prata om det i fikarummet. Och om en kollega som mår dåligt uppfattas som ”jobbig” gäller det som arbetskamrat att inte bli sur själv.

– Man ska inte vara rädd för att fråga hur det är, men också signalera till chefen om det behövs. Och så ska man vara noga med att inte utesluta någon eller gå bakom ryggen, säger Madelene Wennberg.

Lördag den 10 oktober är det World Mental Health Day. I Sverige anordnas för första gången Mental Health Run – ett välgörenhetslopp till förmån för Psykiatrifonden. Och Hjärnkoll anordnar manifestationer på flera platser i Sverige på temat ”din värdighet”. Genom att synas på gator och torg hoppas man att kunna öka kunskapen om psykisk ohälsa och därmed minska diskriminering och stigmatisering. Och bidra till att personer med psykisk ohälsa får samma respekt och möjligheter till vård som personer med fysiska åkommor.

Psykisk ohälsa har olika orsaker och kan ta sig olika uttryck, från depression och stress till bipolärt syndrom och schizofreni. Bilden av psykisk ohälsa har dock länge varit onyanserad och har ofta kopplats till våld och brottslighet. Madelene Wennberg säger att hon ser en positiv förändring i hur man behandlar frågan i medierna. Det är en mer nyanserad bevakning, där fler vågar prata öppet om sin sjukdom. Fler företag hör också av sig för att boka någon av Hjärnkolls ambassadörer, som håller seminarier och företagsutbildningar om förebyggande arbete och rutiner kring psykisk ohälsa. Men det är viktigt att det inte tar stopp där.

– Många arbetsplatser fortfarande har en omodern syn på medarbetare som produktionsenheter som ska hinna med ett visst antal ärenden. Man måste se en medarbetare med utgångspunkten att man ska orka med ett helt yrkesliv, säger Madelene Wennberg. 

Ylva Mossing

Akademikern

Senaste nytt

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023


Läs även

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023