30 augusti, 2016

Angelägen diskussion om krisen i socialtjänsten

På måndagskvällen bjöd Akademikerförbundet SSR och ABF Stockholm in till socialpolitiskt seminarium om socialtjänsten. Omkring 150 åhörare fick ta del av samtal och föredrag utifrån debattboken ”Det yttersta ansvaret – socialtjänstens kris och utmaningar”.

skarmavbild_2016-08-30_kl

This is the CAPTION for 56188

Boken har Akademikerförbundet SSR tagit initiativ till inför kommande översyn av Socialtjänstlagen. Kent Werne, journalist, författare, och redaktör för debattboken, talade om sprickor i välfärden, politiska ideologier i dåtid och nutid, hur socialtjänsten dragit sig tillbaka och hur välgörenhetsorganisationer tvingas ta allt större ansvar.

Susanna Alakoski, författare och själv socionom, efterlyste socialpolitiska diskussioner där socionomernas kunskap och engagemang tillåts göra skillnad medan Kristina Mattson, författare till en rad reportageböcker, berättade om sina iakttagelser om arbete på socialkontor. Hon vittnade om snabba puckar och om hur socialarbetarna begränsas av styr- och ledningssystem i New Public Management-anda.

Åke Strandberg, socialchef i Sundbyberg, beskrev känslan av vemod som han känner av att betrakta utvecklingen av det sociala arbetet som i praktiken kommit allt längre ifrån intentionerna i socialtjänstlagen. Vemodet till trots så var han optimistisk; den kunskap om sociala frågor som finns i dag är en viktig drivkraft för att stärka de socialpolitiska ambitionerna.

Samstämmigheten var stor, både bland föredragshållare och från röster i publiken, om att det är angeläget att föra bred socialpolitisk diskussion i samband med översynen av socialtjänstlagen. En viktig frågeställning är då om det är lagen i sig eller dess tillämpning som behöver förändras för att samhället ska ta ett ansvar värdigt ett välfärdssamhälle.  

I samband med att debattboken släpptes i mars 2016 anordnade Akademikerförbundet SSR ett liknande seminarium, som finns tillgängligt online

camilla.skold@akademssr.se

Läs även

Svarta listan: Värsta länderna för arbetare

INTERNATIONELLT Världsfacket ITUC:s svarta lista visar att...
28 juni, 2022

66 år blir ny åldersgräns för tjänstepensionen

PTK och Svenskt Näringsliv är överens om ett nytt avtal för tjänste...
23 juni, 2022

Detta har hänt: Mycket oro på vägen mot avtal

AVTAL Den svenska modellen överlevde och ministe...
22 juni, 2022

Historiskt avtal signerat på historisk mark

AVTAL I dag skrev arbetsmarknadens parter under ...
22 juni, 2022