4 december, 2015

Alla vinner på ökad tillgänglighet

Många arbetsgivare behöver fokusera mer på tillgänglighetsperspektivet i arbetsmiljöarbetet. Det gynnar alla, visar en stor inspektion som Arbetsmiljöverket genomfört.

2811414-man-in-wheelchair-working-in-an-office

Foto: Mostphotos

I tre månader har Arbetsmiljöverket undersökt arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättning runt om i landet. 500 arbetsgivare har inspekterats, och en hel del brister identifierats. Inte minst när det gäller att undersöka arbetsmiljön och ta fram åtgärder för att förbättra den.

Arbetsmiljöverket har inte bara fokuserat på fysiska funktionsnedsättningar, utan också på psykiska, sociala och kognitiva. Några vanliga exempel på funktionsnedsättningar är syn- och hörselnedsättningar, läs- och skrivsvårigheter, problem med koncentration och minne samt allergier och smärtproblematik.

– Många arbetsgivare blir förvånade när det psykosociala perspektivet läggs till, och över hur många arbetstagare som då faktiskt har en funktionsnedsättning, säger inspektören Charlotta Håkansson på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Mer än hälften av alla i arbetsför ålder beräknas någon gång få en kognitiv nedsättning, och runt 700 000 personer i arbetsför ålder har en sådan i dag.

Arbetsmiljöverkets projekt visar att anpassningar i arbetsmiljön är nödvändig för somliga – men bra för alla. Ett exempel på det är en arbetsplats där man reducerade bullret, eftersom någon i personalen hade hörselnedsättningar. Resultatet blev att alla anställda fick ökad koncentrationsförmåga.

Arbetsmiljöverkets uppgift var inte bara att inspektera utan också informera om hur man på olika sätt kan förbättra tillgängligheten. Dess rekommendationer till arbetsgivare är:

  • Förbättra ventilationen och städrutiner för att underlätta för personal med allergier och astma.
  • Ta bort fysiska hinder för att personer med nedsatt rörelseförmåga ska kunna ta sig till och från arbetsplatsen.
  • Utforma instruktioner med stödord, bilder och i form av filmer för att underlätta för personal med läs- och skrivsvårigheter.
  • Reducera buller och använda mikrofon på möten för att underlätta för personal med hörselnedsättning.
  • Ta bort eller reducera kemikalier, farligt damm och allergiframkallande ämnen i arbetsmiljön.

    Text: Tim Andersson

Akademikern

Senaste nytt

Vi ses i Visby!

ALMEDALEN Akademikern håller i två panelsamtal där p...
8 juni, 2023

Skillnader i distansarbete mellan yrkesgrupper – ”Fö...

ARBETSMILJÖ Hur påverkas arbetsmiljön av distansarbete...
5 juni, 2023

Var fjärde ung tjej har svåra besvär av psykisk ohälsa

PSYKISK OHÄLSA Psykisk ohälsa vanligt förekommande bland ...
2 juni, 2023

Spotify: Vi måste skapa trygghet – rädda människor p...

HR På Spotify brukade många problem lösas gen...
31 maj, 2023


Läs även

Kommunerna med störst andel barn i fattiga hushåll

EKONOMI Stora skillnader mellan kommunerna – här f...
30 maj, 2023

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA I lågkonjunktur ökar den psykiska ohälsan,...
29 maj, 2023

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023