4 december, 2015

Alla vinner på ökad tillgänglighet

Många arbetsgivare behöver fokusera mer på tillgänglighetsperspektivet i arbetsmiljöarbetet. Det gynnar alla, visar en stor inspektion som Arbetsmiljöverket genomfört.

2811414-man-in-wheelchair-working-in-an-office

Foto: Mostphotos

I tre månader har Arbetsmiljöverket undersökt arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättning runt om i landet. 500 arbetsgivare har inspekterats, och en hel del brister identifierats. Inte minst när det gäller att undersöka arbetsmiljön och ta fram åtgärder för att förbättra den.

Arbetsmiljöverket har inte bara fokuserat på fysiska funktionsnedsättningar, utan också på psykiska, sociala och kognitiva. Några vanliga exempel på funktionsnedsättningar är syn- och hörselnedsättningar, läs- och skrivsvårigheter, problem med koncentration och minne samt allergier och smärtproblematik.

– Många arbetsgivare blir förvånade när det psykosociala perspektivet läggs till, och över hur många arbetstagare som då faktiskt har en funktionsnedsättning, säger inspektören Charlotta Håkansson på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Mer än hälften av alla i arbetsför ålder beräknas någon gång få en kognitiv nedsättning, och runt 700 000 personer i arbetsför ålder har en sådan i dag.

Arbetsmiljöverkets projekt visar att anpassningar i arbetsmiljön är nödvändig för somliga – men bra för alla. Ett exempel på det är en arbetsplats där man reducerade bullret, eftersom någon i personalen hade hörselnedsättningar. Resultatet blev att alla anställda fick ökad koncentrationsförmåga.

Arbetsmiljöverkets uppgift var inte bara att inspektera utan också informera om hur man på olika sätt kan förbättra tillgängligheten. Dess rekommendationer till arbetsgivare är:

  • Förbättra ventilationen och städrutiner för att underlätta för personal med allergier och astma.
  • Ta bort fysiska hinder för att personer med nedsatt rörelseförmåga ska kunna ta sig till och från arbetsplatsen.
  • Utforma instruktioner med stödord, bilder och i form av filmer för att underlätta för personal med läs- och skrivsvårigheter.
  • Reducera buller och använda mikrofon på möten för att underlätta för personal med hörselnedsättning.
  • Ta bort eller reducera kemikalier, farligt damm och allergiframkallande ämnen i arbetsmiljön.

    Text: Tim Andersson

Akademikern

Senaste nytt

Myndighetspersonal ofta utsatta för hot

ARBETSMILJÖ Anställda på statliga myndigheter utsätts ...
2 december, 2022

Så funkar det: Turordning

ARBETSRÄTT Riksdagen har beslutat om nya turordningsr...
30 november, 2022

Så påverkas Arbetsförmedlingen av regeringens nedskä...

ARBETSFÖRMEDLINGEN 2,1 miljarder kronor. Så mycket minskar an...
29 november, 2022

JO kritiserar Sis tillämpning av tvångsåtgärder

SIS Sis har under flera år använt tvångsåtgärd...
28 november, 2022


Läs även

Myndighetspersonal ofta utsatta för hot

ARBETSMILJÖ Anställda på statliga myndigheter utsätts ...
2 december, 2022

Så funkar det: Turordning

ARBETSRÄTT Riksdagen har beslutat om nya turordningsr...
30 november, 2022

Så påverkas Arbetsförmedlingen av regeringens nedskä...

ARBETSFÖRMEDLINGEN 2,1 miljarder kronor. Så mycket minskar an...
29 november, 2022

JO kritiserar Sis tillämpning av tvångsåtgärder

SIS Sis har under flera år använt tvångsåtgärd...
28 november, 2022