16 maj, 2016

Två nya kollektivavtal klara

Nu är avtalsförhandlingarna mellan Akademikerförbunden och Almega Bemanningsföretagen respektive IDEA Tjänstemannaavtal klara. Löneökningarna kommer att följa arbetsmarknadens märke om 2,2 procent enligt båda avtalen.

1106416-handshake

Foto: Mostphotos

I år har avtalsförhandlingarna mellan Akademikerförbunden och flera av arbetsgivarorganisationerna dragit ut på tiden, men nu är två nya kollektivavtal tecknade.

Det ena rör Almega Bemanningsföretagen där resultatet av förhandlingarna blev att det befintliga avtalet förlängdes utan några förändringar i de allmänna villkoren. Parterna har kommit överens om att följa det så kallade märket på arbetsmarknaden om 2,2 procents löneökning. Lönen sätts som vanligt i individuella lönesamtal och man kan alltså lokalt komma överens om en större ökning. Lönerna ska justeras retroaktivt med revisionsdatum 1 maj 2016. Avtalet är ettårigt och gäller till och med 30 april 2017.

Parterna har också inrättat arbetsgrupper inom ett antal viktiga områden.

– Det mest spännande rör frågan om snabbspår för nyanlända akademiker. För vår del kan det bli aktuellt med snabbspår för socionomer och samhällsvetare, säger Maria Johansson som är biträdande förhandlingschefen för privat sektor på Akademikerförbundet SSR.

Det andra avtalet som blev klart i slutet av förra veckan var det mellan Akademikerförbunden och IDEA Tjänstemannaavtal. Även där enades man om att inte göra några förändringar av de allmänna villkoren och att löneökningen ska följa märket om 2,2 procent.

Utöver löneökningen är den enda förändringen i avtalet att lägerersättningen höjs till 545 kronor från och med 1 april 2016. Maria Johansson säger att man från förbundets sida är nöjd med avtalet.

– Vi har haft många olika diskussioner om bland annat arbetsmiljöarbete och snabbspår, men det var så här långt vi nådde den här gången. Vi ser det som bra att det inte blev några försämringar så får vi ta nya tag till nästa år, säger hon.

Avtalsrörelsens kanske mest brännande fråga har handlat om flexpension, det vill säga extra avsättningar till tjänstepensionen som kan användas för att gå ner i arbetstid de sista åren före pension eller för att, då det inte är möjligt eller önskvärt att gå ner i tid, få högre pension.

– Den frågan är tillfälligt lite sval på grund av arbetsdomstolens interimistiska utslag som visade att det inte gick att driva frågan vidare i avtalsrörelsen, eftersom fredsplikt råder enligt ITP-avtalet.

Maria Johansson säger emellertid att flexpensionen fortfarande är en viktig fråga för Akademikerförbunden och att man tittar på hur man ska driva den vidare framöver.

Förhandlingar pågår fortfarande med Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning och Folkhögskola, Svenska Kyrkan, Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna organisationer, Arbetsgivaralliansen Vård och Omsorg, KFS Vård och Omsorg och KFO Ideella organisationer. Maria Johansson vill inte uttala sig om detaljer i förhandlingarna men säger att de går framåt.

– Det är konstruktiva förhandlingar, säger hon.

Text: Karin Persson

Läs mer:
Så går förhandlingarna med ideell sektor och Svenska kyrkan
Så funkar det: Avtalsrörelse

Akademikern

Senaste nytt

Vi ses i Visby!

ALMEDALEN Akademikern håller i två panelsamtal där p...
8 juni, 2023

Skillnader i distansarbete mellan yrkesgrupper – ”Fö...

ARBETSMILJÖ Hur påverkas arbetsmiljön av distansarbete...
5 juni, 2023

Var fjärde ung tjej har svåra besvär av psykisk ohälsa

PSYKISK OHÄLSA Psykisk ohälsa vanligt förekommande bland ...
2 juni, 2023

Spotify: Vi måste skapa trygghet – rädda människor p...

HR På Spotify brukade många problem lösas gen...
31 maj, 2023


Läs även

Kommunerna med störst andel barn i fattiga hushåll

EKONOMI Stora skillnader mellan kommunerna – här f...
30 maj, 2023

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA I lågkonjunktur ökar den psykiska ohälsan,...
29 maj, 2023

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023