18 juli, 2023

Rapport: Fler män kan lockas till välfärdsyrkena genom bättre villkor

ARBETSMARKNAD Män är underrepresenterade inom välfärdsyrkena, inte minst bland arbetsterapeuter, kuratorer och socialsekreterare. Om samhället ska klara kompetensförsörjningen måste fler män anställas – och då krävs bättre arbetsvillkor, slår Jämställdhetsmyndigheten fast i en ny rapport.

Idag är endast en av fem anställda inom kommuner och regioner män. Fler måste lockas för att klara välfärdens kompetensförsörjning, enligt en ny rapport. Foto: Getty

I dag är endast en av fem anställda inom kommuner och regioner män. Fler måste lockas för att klara välfärdens kompetensförsörjning, enligt en ny rapport. Foto: Getty

Jämställdhetsmyndigheten fick enligt 2022 års regleringsbrev i uppdrag att göra en analys av den könssegregerade arbetsmarknaden inom välfärden. De skulle också ta fram förslag för att motverka könsbundna studie- och yrkesval. Bakgrunden är att rekryteringsbasen behöver breddas för att samhället ska lösa kompetensförsörjningen inom sektorn framöver.

– När en stor del av arbetskraften väljer bort yrken inom vård, skola och omsorg blir det mycket svårare att rekrytera, särskilt utanför storstäderna, säger Sara Andersson, en av författarna bakom rapporten ”Så ska fler välja jobb i välfärden”, i ett pressmeddelande från myndigheten.

I dag är endast en av fem anställda inom kommuner och regioner män. Incitamenten för dem att välja att utbilda sig inom välfärdsyrken behöver bli fler då problemen med att hitta tillräckligt med personal kommer att bli värre de kommande åren, konstaterar rapporten.

– Antalet äldre växer snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. I många kommuner minskar antalet arbetsföra människor, säger Sara Andersson.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beräknat att välfärdssektorn behöver rekrytera omkring 400 000 personer mellan 2021–2031, med nuvarande befolkningsutveckling och pensionsavgångar. Rekryteringsbehovet är störst inom äldreomsorgen, men behoven är stora även inom skola, hälso- och sjukvård och övrig omsorg, konstaterar rapporten.

Jämställdhetsmyndigheten presenterar därför sexton förslag för att motverka könsbundna studie- och yrkesval och därigenom skapa en bredare rekryteringsbas i välfärden.

– Förutsättningarna för en bredare bas att rekrytera från till välfärden hänger ihop med löner och arbetsmiljö. Fler män behöver se välfärden som en attraktiv arbetsplats. Att höja statusen och motverka könsmärkningen av yrken är komplexa utmaningar som kräver åtgärder på flera områden, säger Sara Andersson.

Jämställdhetsmyndighetens förslag kan även gynna den ekonomiska jämställdheten, framhåller rapporten.

– Det är tydligt sedan länge att förutsättningarna att locka personal behöver bli bättre. I så fall kommer vi samtidigt att bidra till att jämna ut kvinnors och mäns ekonomiska möjligheter, säger Sara Andersson.

Jämställdhetsmyndighetens förslag i korthet

Bättre arbetsmiljö

  • Ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att förtydliga föreskrifterna kring organisatorisk och social arbetsmiljö och utöka myndighetens möjligheter att utfärda sanktionsavgifter för brister i kvinnors arbetsmiljö.
  • Stärk skyddet mot trakasserier och sexuella trakasserier i arbetslivet från till exempel klienter och patienter i arbetslivet.

Bättre arbetsvillkor

  • Genomför en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen.

Motverka begränsande normer

  • Stärk studie- och yrkesvägledningen för att ge bättre förutsättningar för att motverka att elevers studieval begränsas av könsnormer.
  • Ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att motverka könsbundna studie- och yrkesval.
  • Ge högskolor och universitet i uppdrag att intensifiera arbetet med att rekrytera och behålla fler män i utbildningar som leder till välfärdsyrken.

Källa: Jämställdhetsmyndighetens rapport ”Så ska fler välja jobb i välfärden”

Läs rapporten >>
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/media/03mfvlmb/rapport-23-11-jamstalld-rekrytering-till-valfarden-2023-04-27.pdf

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Ett jobb öppnar dörrar – men vem vill släppa in en a...

ANALYS Ett arbete kan vara vägen bort från krimin...
21 februari, 2024

Ny rapport: Ökande ojämlikhet medför risker för hela...

EKONOMI ✓ Den ekonomiska ojämlikheten ökar. ✓ Risk...
21 februari, 2024

Hon fick omställningsstudiestöd – ”Mitt jobb kräver ...

UTBILDNING Över 61 000 personer har sökt omställnings...
20 februari, 2024

Sis i limbo – ”Klart att det väcker frågor”

SIS Sis ska göras om från grunden – hur påverk...
19 februari, 2024


Läs även

Arbetsmiljön granskas på Sis-hem och andra boenden

ARBETSMILJÖ Nu inleder Arbetsmiljöverket riksomfattand...
6 februari, 2024

Besked från regeringen: Sis läggs ner – ska göras om...

SIS ”Den myndighet vi i dag känner som Sis ska...
5 februari, 2024

Facket: Svårt klara uppdraget när Arbetsförmedlingen...

ARBETSFÖRMEDLING Ett hundratal anställda riskerar att bli a...
5 februari, 2024

Välkomnar före detta kriminella

REPORTAGE Att erbjuda jobb även till personer med st...
1 februari, 2024