18 juli, 2023

Rapport: Fler män kan lockas till välfärdsyrkena genom bättre villkor

ARBETSMARKNAD Män är underrepresenterade inom välfärdsyrkena, inte minst bland arbetsterapeuter, kuratorer och socialsekreterare. Om samhället ska klara kompetensförsörjningen måste fler män anställas – och då krävs bättre arbetsvillkor, slår Jämställdhetsmyndigheten fast i en ny rapport.

Idag är endast en av fem anställda inom kommuner och regioner män. Fler måste lockas för att klara välfärdens kompetensförsörjning, enligt en ny rapport. Foto: Getty

I dag är endast en av fem anställda inom kommuner och regioner män. Fler måste lockas för att klara välfärdens kompetensförsörjning, enligt en ny rapport. Foto: Getty

Jämställdhetsmyndigheten fick enligt 2022 års regleringsbrev i uppdrag att göra en analys av den könssegregerade arbetsmarknaden inom välfärden. De skulle också ta fram förslag för att motverka könsbundna studie- och yrkesval. Bakgrunden är att rekryteringsbasen behöver breddas för att samhället ska lösa kompetensförsörjningen inom sektorn framöver.

– När en stor del av arbetskraften väljer bort yrken inom vård, skola och omsorg blir det mycket svårare att rekrytera, särskilt utanför storstäderna, säger Sara Andersson, en av författarna bakom rapporten ”Så ska fler välja jobb i välfärden”, i ett pressmeddelande från myndigheten.

I dag är endast en av fem anställda inom kommuner och regioner män. Incitamenten för dem att välja att utbilda sig inom välfärdsyrken behöver bli fler då problemen med att hitta tillräckligt med personal kommer att bli värre de kommande åren, konstaterar rapporten.

– Antalet äldre växer snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. I många kommuner minskar antalet arbetsföra människor, säger Sara Andersson.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beräknat att välfärdssektorn behöver rekrytera omkring 400 000 personer mellan 2021–2031, med nuvarande befolkningsutveckling och pensionsavgångar. Rekryteringsbehovet är störst inom äldreomsorgen, men behoven är stora även inom skola, hälso- och sjukvård och övrig omsorg, konstaterar rapporten.

Jämställdhetsmyndigheten presenterar därför sexton förslag för att motverka könsbundna studie- och yrkesval och därigenom skapa en bredare rekryteringsbas i välfärden.

– Förutsättningarna för en bredare bas att rekrytera från till välfärden hänger ihop med löner och arbetsmiljö. Fler män behöver se välfärden som en attraktiv arbetsplats. Att höja statusen och motverka könsmärkningen av yrken är komplexa utmaningar som kräver åtgärder på flera områden, säger Sara Andersson.

Jämställdhetsmyndighetens förslag kan även gynna den ekonomiska jämställdheten, framhåller rapporten.

– Det är tydligt sedan länge att förutsättningarna att locka personal behöver bli bättre. I så fall kommer vi samtidigt att bidra till att jämna ut kvinnors och mäns ekonomiska möjligheter, säger Sara Andersson.

Jämställdhetsmyndighetens förslag i korthet

Bättre arbetsmiljö

  • Ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att förtydliga föreskrifterna kring organisatorisk och social arbetsmiljö och utöka myndighetens möjligheter att utfärda sanktionsavgifter för brister i kvinnors arbetsmiljö.
  • Stärk skyddet mot trakasserier och sexuella trakasserier i arbetslivet från till exempel klienter och patienter i arbetslivet.

Bättre arbetsvillkor

  • Genomför en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen.

Motverka begränsande normer

  • Stärk studie- och yrkesvägledningen för att ge bättre förutsättningar för att motverka att elevers studieval begränsas av könsnormer.
  • Ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att motverka könsbundna studie- och yrkesval.
  • Ge högskolor och universitet i uppdrag att intensifiera arbetet med att rekrytera och behålla fler män i utbildningar som leder till välfärdsyrken.

Källa: Jämställdhetsmyndighetens rapport ”Så ska fler välja jobb i välfärden”

Läs rapporten >>
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/media/03mfvlmb/rapport-23-11-jamstalld-rekrytering-till-valfarden-2023-04-27.pdf

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Har du kollegor som strejkar? Så ska du agera

STREJK Som kollega och medlem i Akademikerförbund...
14 juni, 2024

Världens tio länder med sämst villkor för arbetare

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 22 människor dödades för sitt fackliga eng...
13 juni, 2024

Expo: Facket kunde gjort mer i EU-valrörelsen

POLITIK Ytterhögern flyttar fram sina positioner i...
11 juni, 2024

Södertälje slutar med bakgrundskontrollerna – ”Invän...

ARBETSRÄTT De kritiserade bakgrundskontrollerna i Söd...
11 juni, 2024


Läs även

Ministern om uppgifterna om SD:s trollfabrik: ”Upp t...

POLITIK Camilla Waltersson Grönvall (M) har jobbat...
27 maj, 2024

Hård kritik mot arbetsmiljön på Ivo – ”Raljant ton f...

ARBETSMILJÖ Tystnadskultur, toppstyrning och upplevd p...
22 maj, 2024

Tuff situation för skolkuratorer i Malmö – "Det blir...

FACKLIGT Nedskärningar i Malmös skolor går ut över ...
13 maj, 2024

Forskaren: ”Barn har rätt till psykosocialt samtalss...

FORSKNING Debatten om skolkuratorns roll gick varm u...
10 maj, 2024