21 oktober, 2015

Arbetsdomstolen: Inte fel att varna medarbetare efter Facebookinlägg

SVT gjorde inte fel som fråntog en medarbetare några av hans arbetsuppgifter efter att han skrivit inlägg av politisk karaktär på sin privata Facebook. Det slår Arbetsdomstolen fast i dag.

Gränsen för vad man som medarbetare får och inte får göra på sociala medier är inte helt tydligt. Samtidigt som många arbetsgivare uppmuntrar anställda att vara aktiva för företagets räkning är det få som har en policy, bara 15 procent, enligt Statistiska centralbyrån. Även när en policy finns är det inte alltid så lätt att veta var gränsen går.

En person som märkt av det oklara läget är en programledare på Sveriges television som skrev ett inlägg på sin privata facebooksida, fick en varning av arbetsgivaren och fråntogs sina arbetsuppgifter. Nu har ärendet varit uppe i Arbetsdomstolen som avgjort om arbetsgivaren gick för långt och bröt mot den ömsesidiga lojalitetsplikten i kollektivavtalet. 

Det var i oktober 2013 som programledare på SVT Östnytt och medlem i Unionen, uttryckte åsikter på sin privata Facebooksida om var Östergötlands landstingskommunala regionkontor borde ligga. SVT ansåg att han i och med sina inlägg hade brutit mot kollektivavtalets regler och företagets policy. Han fråntogs därför sina arbetsuppgifter som programledare och fick en varning. Han fick inte heller syssla med politik fram till valet 2014.

Unionen valde att stämma SVT för att, genom den uttalade varningen, ha brutit mot kollektivavtalets överenskommelse om ömsesidig lojalitetsplikt. I skadestånd krävde fackförbundet 75 000 kronor för egen del och samma summa till programledaren.

SVT höll inte med om att företaget brutit mot sin lojalitetsplikt mot programledaren. Man menade i stället att det är arbetstagaren som brutit mot sin lojalitetsplikt och att SVT har agerat inom ramen för sin arbetsledningsrätt.

Unionens förbundsjurist Lars Åström sa i rätten att programledarens inlägg inte var några personangrepp, att det inte var någon ”ond tro som kan skada SVT”. Lars Åström påpekade också att inläggen inte handlade om någon fråga av typen hets mot folkgrupp, skriver Lag & Avtal.

Arbetsgivarens ombud, Karolina Sjöberg, hänvisade å sin sida till public serviceavtalet som säger att en medarbetare på SVT ska avhålla sig från att uttala sig i offentliga sammanhang så att SVT:s opartiskhet kan ifrågasättas. Personalchefen menade i rätten att även om regionkontorets placering inte drevs av något politiskt parti så var det kontroversiell fråga som kunde blivit en valfråga.

I dag kom alltså Arbetsdomstolen med sin dom. Man har gjort bedömningen att SVT varken brutit mot kollektivavtalet eller Europakonventionen. Företaget har inte heller brutit mot god sed på arbetsmarknaden eller agerat i strid med det enskilda anställningsavtalet.

Domen är intressant för att den kastar ljus på frågan om hur långt arbetsgivarens lojalitetsplikt sträcker sig.

Att Arbetsdomstolen dömer i tvister där arbetstagare beskylls för att ha brutit mot lojalitetsplikten är inte ovanligt. Men fall där det tvärtom är arbetsgivaren som anklagas för bristande lojalitet gentemot en medarbetare är desto mer sällsynta.

Text: Karin Persson

 

Akademikern

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Stöd när AI ska införas på jobbet – ny skrift tipsar...

ARTIFICIELL INTELLIGENS Vad bör du som fackligt engagerad tänka på...
3 oktober, 2023

”Jag ser AI som ett arbetsredskap”

AI Socialtjänsten i Linköping vill ta hjälp a...
3 oktober, 2023

Krönika: "AI kommer att förändra våra jobb"

AI Tillsätt en algoritmombudsman och ett rege...
2 oktober, 2023

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023


Läs även

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023

AI förändrar arbetslivet i grunden

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kan underlätta jobbet för många. Men va...
26 september, 2023

Viktigt att vara förberedd när AI tar mer plats i ar...

LEDARE AI-experternas varningar för superintellig...
25 september, 2023