Upprörd stämning på Försäkringskassan efter varsel