Facket: Svårt klara uppdraget när Arbetsförmedlingen måste spara