Kvinnor löper dubbelt så hög risk för långvarig sjukfrånvaro