Heike Erkers: Tillsätt en trygghetskommission för socialtjänsten

Akademikerförbundet SSR välkomnar regeringens besked om åtgärder mot den desinformationskampanj som riktas mot socialtjänsten. Men det är inte tillräckligt. ”Vi behöver en trygghetskommission som kan göra mer akuta insatser”, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR.