Förbundet kräver löneökningar och kraftiga kompetenssatsningar