Debatt: Inför talangvisum och skattelättnad för företag som utbildar sin personal

Kompetensbristen i Sverige är ett hot mot vår tillväxt, konkurrenskraft och välfärd. Den riskerar att bromsa vårt arbete med den gröna omställningen. Kraftfulla åtgärder krävs för att säkerställa att Sverige inte hamnar på efterkälken, skriver Jessica Polfjärd (M).