Arbetsmiljöverket backar om beslut kring skyddsombudens roll