11 april, 2023

Arbetsmiljöverket backar om beslut kring skyddsombudens roll

ARBETSRÄTT Skyddsombud får delta i individärenden – igen. Efter kritik drar Arbetsmiljöverket tillbaka sitt beslut. Men skadan är redan skedd, menar Daniel Hjalmarsson, utvecklingsstrateg på Akademikerförbundet SSR.

Skyddsombud får efter ett upphävt beslut från Arbetsmiljöverket delta i inidividärenden igen.

Det var under hösten 2021 som Arbetsmiljöverket efter en rättslig utredning beslutade att skyddsombudens roll skulle begränsas från att innefatta individärenden till att endast gälla grupp- och organisationsnivå. Beslutet och den rättsliga utredningen kom att kritiseras hårt, men sågs som vägledande och lanserades brett av arbetsgivarorganisationer.

Nu har man upphävt beslutet från den rättsliga utredningen och skyddsombuden får delta i individärenden igen – men det har hunnit få negativa konsekvenser, menar Daniel Hjalmarsson, utvecklingsstrateg på Akademikerförbundet SSR.

daniel

Daniel Hjalmarsson

– Tvister har uppstått lokalt och centralt, men framför allt kan enskilda individer ha nekats det stöd de har rätt till och skyddsombud har hindrats i sitt arbete. Risken finns att många farit illa helt i onödan. Dessutom har förtroendet för Arbetsmiljöverket naggats i kanten – kan man lita på deras regler och rekommendationer?

Han tycker att Arbetsmiljöverket borde gå ut bredare och kommunicera tydligare vad som gäller nu, då risken finns att många företag och skyddsombud inte har hängt med i svängarna, och kanske fortfarande utgår från de gamla riktlinjerna som endast innefattar gruppnivå.

– Jag upplever att Arbetsmiljöverket inte tillräckligt tydligt informerar om vad som gäller nu. Det finns en liten text på deras hemsida, men långt ifrån alla hittar dit. Jag tycker man bör gå ut bredare i olika kanaler, till exempel i informationsfilmer och nyhetsbrev, och förklara vad som gäller och vad som innefattas i skyddsombudens roll. Annars är risken att många fortfarande går efter de gamla riktlinjerna, som ofta gynnar arbetsgivaren.

Eva Nilsson

På Arbetsmiljöverkets hemsida kommenterar myndighetens chefsjurist Eva Nilsson varför de upphäver beslutet att begränsa skyddsombudets uppgifter till att endast innefatta gruppnivå.

– Jag beklagar att den rättsliga utredningen har resulterat i oklarheter och genom beslutet uppfattats som vägledande. Det har aldrig varit vår myndighets avsikt. Det finns felaktiga hänvisningar och det görs uttalanden kring områden som vi inte ”äger” i den utredning som beslutet fastställer och vi väljer därför att upphäva det interna beslutet, säger Eva Nilsson, chefsjurist på Arbetsmiljöverket.

Hon menar att de har varit tydliga i sin kommunikation kring att beslutet är upphävt och att de informerat i olika kanaler om vad som gäller nu.

– Parterna har informerats, vi har pratat om detta på ett antal samrådsmöten samt gått ut med information både internt och externt på vår hemsida. Det är beklagligt att frågan har blivit så infekterad, och jag hoppas nu att vi får ordning på detta och att vi hamnar rätt i frågan.

Therese Johansson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Grupperna som har svårare att komma in på arbetsmark...

ARBETSMARKNAD Vissa får lättare jobb än andra. Nu uppman...
23 februari, 2024

Ett jobb öppnar dörrar – men vem vill släppa in en a...

ANALYS Ett arbete kan vara vägen bort från krimin...
21 februari, 2024

Ny rapport: Ökande ojämlikhet medför risker för hela...

EKONOMI ✓ Den ekonomiska ojämlikheten ökar. ✓ Risk...
21 februari, 2024

Hon fick omställningsstudiestöd – ”Mitt jobb kräver ...

UTBILDNING Över 61 000 personer har sökt omställnings...
20 februari, 2024


Läs även

Vad är det för skillnad på flextid och övertid?

EXPERTEN SVARAR Nours kollegor behöver regelbundet jobba ö...
8 februari, 2024

Arbetsmiljön granskas på Sis-hem och andra boenden

ARBETSMILJÖ Nu inleder Arbetsmiljöverket riksomfattand...
6 februari, 2024

Kritik mot att socialkonsulenter tas bort på Arbetsf...

ARBETSFÖRMEDLINGEN Arbetsförmedlingen planerar att plocka bor...
5 februari, 2024

Facket: Svårt klara uppdraget när Arbetsförmedlingen...

ARBETSFÖRMEDLING Ett hundratal anställda riskerar att bli a...
5 februari, 2024