18 maj, 2021

”Zoom-trötthet” drabbar fler kvinnor än män

Forskning Under pandemin är det många som jobbar hemma och bara träffas digitalt genom videomöten. Men flera långa videomöten, utan att avbrott, kan orsaka ”Zoom-trötthet”. Ett problem som slår hårdare mot kvinnor än män, visar ny forskning.

Nästan var sjunde kvinna känner sig extremt trött efter många, långa videomöten på rad.

Nästan var sjunde kvinna känner sig extremt trött efter många, långa videomöten på rad.

Foto: Chris Montgomery/Unsplash

– Vi hoppas att studien ska få arbetsgivare att reflektera över hur arbetsplatsens videomöten ser ut, säger Géraldine Fauville, lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet, en av forskarna bakom studien.

Geraldine Fauville

Geraldine Fauville

Hon har, tillsammans med tidigare forskarkollegor på Stanford University i USA, studerat effekten av videomöten. I en enkätstudie har forskarna bett 10 000 deltagare från hela världen att gradera känslan av trötthet eller utmattning i samband med videomöten. Svaren visar att många upplever trötthet och utmattning vid flera, längre möten med kort paus mellan.

Resultaten visar också att det är stor skillnad på hur mycket kvinnor och män påverkas. Nästan var sjunde kvinna svarar att de blir extremt trötta av videomöten. Bara var tjugonde man upplever samma sak. Studien visar också att kvinnor ofta har längre möten och kortare pauser mellan dem än vad män har.

Men det finns även andra grupper som sticker ut i studien.

– Vi ser att extroverta och lugna människor påverkas mindre, säger Géraldine Fauville.

Fyra orsaker bakom Zoom-trötthet

I en tidigare studie från Human Virtual Interaction Lab på Stanford University har forskargruppen kartlagt vad som ligger bakom trötthet vid videomöten och hittat fyra orsaker:

  • Spegeleffekten – I många videomötesverktyg ser du hela tiden dig själv på datorskärmen, på samma sätt som i en spegel. Människor tenderar att bli mer självkritiska av att se sig själva.
  • Känslan av att vara fysiskt fångad – Kameravinkeln på skärmen begränsar hur vi kan röra oss under videomötet.
  • Känslan av att alla stirrar på dig – Under ett videomöte är datorskärmen fylld av ansikten som alla tycks titta på dig. Under ett fysiskt möte riktas uppmärksamheten mot dig enbart när du har ordet.
  • Kroppsspråk blir mer svårtolkat – Under videomöten måste vi lägga mer energi på att signalera när vi vill ha ordet, visa att vi håller med om något och att tolka andras kroppsspråk.

I enkätstudien lyfter kvinnor fram spegeleffekten, känslan av att vara fysiskt fångad och att alla stirrar på dem som de främsta orsakerna.

Enkla åtgärder som kan förebygga problemet

Forskarna har också flera förslag på förebyggande åtgärder som kan minska ”Zoom-tröttheten” på arbetsplatsen.

– Håll kortare och färre videomöten. Se till att alla får en paus mellan dem. Låt bli att se på videomötet i helskärmsläge om det känns för påträngande. Det finns också möjlighet att stänga ned fönstret där du ser dig själv och öka avståndet till kameran, så att du kan röra dig mer fritt, säger Géraldine Fauville.

Forskarna påpekar också att det är viktigt att arbetsgivarna ser till att de anställda har tillgång till externa datorskärmar och höj- och sänkbara skrivbord för att på så sätt öka rörligheten.

– Vi hoppas att teknikföretag och arbetsgivare använder den kunskap som nu skapas till att skapa verktyg och arbetsmiljö som kan minska Zoomtrötthet, säger Géraldine Fauville.

Läs mer om enkätstudien om Zoom-trötthet på pre-print tidskriften SSRN:s webbplats.

Läs även om den tidigare studien om orsakerna bakom Zoom-trötthet på Human Virtual Interaction Labs webbplats.

Stefan Karlsson stefan@a4.se

Senaste nytt

Vi ses i Visby!

ALMEDALEN Akademikern håller i två panelsamtal där p...
8 juni, 2023

Skillnader i distansarbete mellan yrkesgrupper – ”Fö...

ARBETSMILJÖ Hur påverkas arbetsmiljön av distansarbete...
5 juni, 2023

Var fjärde ung tjej har svåra besvär av psykisk ohälsa

PSYKISK OHÄLSA Psykisk ohälsa vanligt förekommande bland ...
2 juni, 2023

Spotify: Vi måste skapa trygghet – rädda människor p...

HR På Spotify brukade många problem lösas gen...
31 maj, 2023


Läs även

Dålig stämning på jobbet

ARBETSMILJÖ När saker och ting inte kommer upp till yt...
24 november, 2022

Ohövlighet på arbetsplatsen smittsamt

ARBETSMILJÖ Att mötas av eller till och med bli åskåda...
21 september, 2022

En ursäkt från roboten påverkar tilliten

FORSKNING Robotar har blivit en allt vanligare del a...
11 augusti, 2022

Onödiga arbetsuppgifter skapar stress

FORSKNING Hur påverkas hälsan av illegitima arbetsup...
8 augusti, 2022