17 maj, 2021

Viktiga beslut under helgens digitala kongress

KONGRESS 2021 Tre propositioner och 131 motioner avhandlades på helgens kongress. Men mest debatt blev det om en punkt som inte stod på dagordningen.

Ordförandeklubba

Foto: Tingery injury law firm/Unsplash

Beslut vid kongressen

Akademikerförbundet SSR ska:

  • Verka för att arbetsgivare erbjuder mensskydd på arbetsplatserna.
  • Officiellt erkänna sig som en feministisk organisation
  • Opinionsbilda kring fråga om digital arbetsmiljö
  • Utvärdera hur medlemmarna upplevt distansarbete under pandemin
  • Utvärdera hur det har gått i de kommuner där sex timmars arbetsdag genomförts
  • I alla sammanhang sluta bjuda på alkohol.
  • Undersöka skolkuratorernas arbetssituation samt driva frågan om 300 elever per heltid mot Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.
  • Verka för att akademisk utbildning, med möjlighet till validering, blir grundutbildning för att vara behörig att söka tjänst som skolkurator
  • Verka för lagstadgad rätt till kurator på Komvux, SFi och yrkeshögskola

Kongressen, som hålls var tredje år, är Akademikerförbundet SSR:s högsta beslutande organ och de beslut som tas under den blir vägledande för förbundets arbete under de kommande åren. I år hade rekordmånga 131 motioner kommit in, men kongressen valde också en ny förbundsstyrelse, tog ställning till flera propositioner från styrelsen, samt godkände ekonomiska redovisningar och verksamhetsberättelser för de senaste åren.

En av de hetaste debatterna blev dock om en fråga som inte ens stod på dagordningen.

På förra kongressen togs ett beslut om att utvärdera förbundets organisation och komma med förslag på hur de lokalfackligt engagerade ute i landet kan få mer stöd. Det mynnade ut i en rapport som fanns med i kongresshandlingarna. Från början var arbetet tänkt att göras i nära samarbete med förtroendevalda i hela Sverige och mynna ut i en hel dag med workshops på den här kongressen. Men pandemin har både försvårat dialogen och gjort att tiden inte räckt till. Det svarade Heike Erkers på flera ombuds fråga om varför arbetet med utvärderingen inte kommit länge och varför frågan inte fanns med som en diskussionspunkt på den här kongressen.

–  Styrelsens mening har inte varit något annat än att vi ska processa den här i dialog med varandra. Vi tror det är viktigt att vi samlas på ett sånt sätt att vi kan höra varandras tankar. Att skapa en organisation som gör att vi kan växa vidare och stödja medlemmar i hela landet är väldigt viktigt.

Efter diskussionen lovade styrelsen att ta med sig alla de synpunkter som kommit upp på kongressen och så snart som möjligt fortsätta arbetet.

– Det är vår mening från förbundsstyrelsen att vi så snart som möjligt planerar in en ordförandekonferens. Och sen får vi verkligen hoppas att den här pandemin släpper loss oss och vi får träffas och diskutera de här frågorna, Heike.

När det gäller motioner, de 131 förslag till beslut som kommit in från distriktsföreningar och enskilda medlemmar, gick många beslut på förbundsstyrelsens linje. Men i några fall gick kongressombuden emot det förslag till beslut som förbundsstyrelsen rekommenderat. Det gäller till exempel frågan om alkoholpolicy och att kalla sig en feministisk organisation.

Johanna Kvarnsell johanna@a4.se

Senaste nytt

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023

Tvingades sluta på dagen: ”Utan facket hade jag inte...

REPORTAGE Kristina Tercero fick lämna sitt jobb som ...
23 maj, 2023


Läs även

Nytt pensionsavtal ger möjlighet för avsättningar ti...

PENSION Fack och arbetsgivare är överens om ett ny...
11 maj, 2023

Avtal klart med Svenska kyrkan

AVTAL Ett drygt tvåårigt avtal är klart för de a...
5 maj, 2023

Dubbelt fackligt stöd till obehöriga lärare genom ny...

AVTAL Akademikerförbundet SSR och Sveriges Lärar...
27 april, 2023

Facklig kritik mot regeringens satsning på Kriminalv...

POLITIK Akademikerförbundet SSR och Saco-S är krit...
17 april, 2023