17 maj, 2021

Viktiga beslut under helgens digitala kongress

KONGRESS 2021 Tre propositioner och 131 motioner avhandlades på helgens kongress. Men mest debatt blev det om en punkt som inte stod på dagordningen.

Ordförandeklubba

Foto: Tingery injury law firm/Unsplash

Beslut vid kongressen

Akademikerförbundet SSR ska:

  • Verka för att arbetsgivare erbjuder mensskydd på arbetsplatserna.
  • Officiellt erkänna sig som en feministisk organisation
  • Opinionsbilda kring fråga om digital arbetsmiljö
  • Utvärdera hur medlemmarna upplevt distansarbete under pandemin
  • Utvärdera hur det har gått i de kommuner där sex timmars arbetsdag genomförts
  • I alla sammanhang sluta bjuda på alkohol.
  • Undersöka skolkuratorernas arbetssituation samt driva frågan om 300 elever per heltid mot Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.
  • Verka för att akademisk utbildning, med möjlighet till validering, blir grundutbildning för att vara behörig att söka tjänst som skolkurator
  • Verka för lagstadgad rätt till kurator på Komvux, SFi och yrkeshögskola

Kongressen, som hålls var tredje år, är Akademikerförbundet SSR:s högsta beslutande organ och de beslut som tas under den blir vägledande för förbundets arbete under de kommande åren. I år hade rekordmånga 131 motioner kommit in, men kongressen valde också en ny förbundsstyrelse, tog ställning till flera propositioner från styrelsen, samt godkände ekonomiska redovisningar och verksamhetsberättelser för de senaste åren.

En av de hetaste debatterna blev dock om en fråga som inte ens stod på dagordningen.

På förra kongressen togs ett beslut om att utvärdera förbundets organisation och komma med förslag på hur de lokalfackligt engagerade ute i landet kan få mer stöd. Det mynnade ut i en rapport som fanns med i kongresshandlingarna. Från början var arbetet tänkt att göras i nära samarbete med förtroendevalda i hela Sverige och mynna ut i en hel dag med workshops på den här kongressen. Men pandemin har både försvårat dialogen och gjort att tiden inte räckt till. Det svarade Heike Erkers på flera ombuds fråga om varför arbetet med utvärderingen inte kommit länge och varför frågan inte fanns med som en diskussionspunkt på den här kongressen.

–  Styrelsens mening har inte varit något annat än att vi ska processa den här i dialog med varandra. Vi tror det är viktigt att vi samlas på ett sånt sätt att vi kan höra varandras tankar. Att skapa en organisation som gör att vi kan växa vidare och stödja medlemmar i hela landet är väldigt viktigt.

Efter diskussionen lovade styrelsen att ta med sig alla de synpunkter som kommit upp på kongressen och så snart som möjligt fortsätta arbetet.

– Det är vår mening från förbundsstyrelsen att vi så snart som möjligt planerar in en ordförandekonferens. Och sen får vi verkligen hoppas att den här pandemin släpper loss oss och vi får träffas och diskutera de här frågorna, Heike.

När det gäller motioner, de 131 förslag till beslut som kommit in från distriktsföreningar och enskilda medlemmar, gick många beslut på förbundsstyrelsens linje. Men i några fall gick kongressombuden emot det förslag till beslut som förbundsstyrelsen rekommenderat. Det gäller till exempel frågan om alkoholpolicy och att kalla sig en feministisk organisation.

Johanna Kvarnsell johanna@a4.se

Senaste nytt

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023


Läs även

Nya avtalsförhandlingar inom Svenska kyrkan

SVENSKA KYRKAN Lön, brister i arbetsmiljön och bilersättn...
18 januari, 2023

Politiskt skifte med stora förändringar

POLITIK Flyttlasset har gått till Rosenbad för nya...
19 december, 2022

Vårt öppna och demokratiska samhälle är hotat

KRÖNIKA Våra medlemmar kommer att bli krockkudden ...
12 december, 2022

Ministern: Ny socialtjänstlag 2024

POLITIK Först 2024 kommer ny socialtjänstlag, enli...
7 december, 2022