31 mars, 2015

Vårbudget med välfärdsfokus

Höjt underhållsstöd för ensamma föräldrar, höjda anslag för kvinno- och tjejjourer och kostnadsfria läkemedel för barn. Satsningarna är en del i regeringens vårbudget, tänkta att stärka både välfärd och jämställdhet.

Enligt budgetförslaget ska underhållsstödet till ensamstående föräldrar höjas med 300 kronor per barn och månad till 1 573 kr per barn och månad. De nya villkoren skulle träda i kraft den 1 september.

– Ensamstående föräldrar, ofta mammor, har en ekonomiskt utsatt situation. Underhållsstödet har inte höjts sedan 2006. Nu höjer vi det med 300 kronor per barn och månad, det känns väldigt bra, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande från Socialdepartmentet.

Ideella kvinno- och tjejjourer får under 2015 ett ekonomiskt tillskott på 25 miljoner kronor för sitt arbete med våldsutsatta kvinnor och barn. Ytterligare 100 miljoner öronmärks för deras fortsatta arbete under perioden 2016-2019.

Regeringen föreslår även att införa ett icke behovsprövat system med kostnadsfria läkemedel och varor inom läkemedelsförmånerna för barn upp till 18 år. Också asylsökande och papperslösa barn ska omfattas av reformen, som föreslås träda i kraft efter nyår.

Också förlossningsvård och äldreomsorg prioriteras i vårbudgeten. Bland annat ska arbetsmiljön för kvinnor som jobbar inom omsorgen förbättras, liksom brukarnas omsorg.

Akademikern

Läs även

66 år blir ny åldersgräns för tjänstepensionen

PTK och Svenskt Näringsliv är överens om ett nytt avtal för tjänste...
23 juni, 2022

Detta har hänt: Mycket oro på vägen mot avtal

AVTAL Den svenska modellen överlevde och ministe...
22 juni, 2022

Historiskt avtal signerat på historisk mark

AVTAL I dag skrev arbetsmarknadens parter under ...
22 juni, 2022

Trendbrott: Löneskillnaden mellan män och kvinnor ökar

JÄMSTÄLLDHET Löneskillnaden mellan män och kvinnor ökad...
21 juni, 2022