2 november, 2018

Varberg går nya kursen om universell utformning

Varbergs kommun vill locka medarbetare med olika funktionsvariationer. Nu hoppar de på Akademikerförbundet SSR:s utbildning.

varberg_3243_red

Varbergs kommun växer och behöver fler medarbetare. Med en satsning på universell utformning hoppas HR-strategen Suzanna Klang och personalchefen Kristina Taremark att kommunen ska bli en attraktiv arbetsgivare. Foto: Emelie Asplund

– För mig handlar det ytterst om att arbeta för mänskliga rättigheter och allas lika värde, säger Suzanna Klang, HR-strateg och ansvarig för mångfaldsarbetet på Varbergs kommun. 

Hon talar om den utbildning i universell utformning som startar i november. Varberg deltar som pilotkommun i Akademikerförbundet SSR:s projekt UUA, Universellt utformade arbetsplatser. Den kunskap som förbundet har tagit fram genom projektet omsätts här i en grundutbildning på två dagar med fyra huvudteman: fysisk arbetsmiljö, social arbetsmiljö, organisation och ledning samt rekrytering och kompetensförsörjning. Sedan hålls en fördjupningskurs på tre dagar inom varje område. Utbildningarna innehåller teori blandat med övningar, hemuppgifter och diskussioner. Normer och värderingar löper som en röd tråd genom materialet. 

– Jag ser verkligen fram emot detta, det känns angeläget. Det är viktigt att vi jobbar för att utforma våra arbetsplatser mot att vara mer inkluderande och hälsosamma så att vi får ett mer hållbart arbetsliv och samhälle, säger Suzanna Klang.

Hon ska själv gå kursen och sitter med i den projektgrupp som samordnar UUA-utbildningen i Varbergs kommun. Satsningen ska pågå i två år och 40 medarbetare kommer att gå grundutbildningen, som hålls vid två tillfällen. I ett första skede riktar sig UUA-projektet till kommunens kontorsarbetsplatser. Projektgruppen har försökt få till en bra blandning och nu deltar till exempel personal från fastigheter, HR, upphandling, lokalplanerare, ledningsnivå, fackliga organisationer och kommunala bolag. 

– Det här går hand i hand med den nya diskrimineringslagen som anger att vi ska jobba med aktiva åtgärder mot diskriminering och för att främja lika rättigheter och möjligheter. Det handlar också om den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö som anger att vi ska verka för en god arbetsmiljö där alla trivs och mår bra, säger Suzanna Klang.

Hon hoppas att utbildningen ska leda till att Varberg skapar processer för mer inkluderande arbetsplatser. Det skulle till exempel kunna vara att identifiera vilka förbättringsåtgärder som är viktiga att arbeta med, att gå igenom styrdokument, rekryteringsprocesser och fysiska arbetsplatser.

– Vi jobbar redan med de här frågorna, men jag tror att vi på ett tydligare sätt behöver se över våra processer, sprida kunskapen i alla verksamheter och samarbeta mer mellan olika professioner, nivåer, kommuner och andra aktörer, säger Suzanna Klang.

Universell utformning handlar också om att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det berättar Kristina Taremark, som tog initiativet till att Varberg skulle delta i UUA-projektet. Hon är sedan i våras personaldirektör men jobbade tidigare som chef för kommunhälsan. Genom branschorganisationen Sveriges företagshälsor fick hon information om att Akademikerförbundet SSR sökte efter en pilotkommun till UUA-projektet. Kristina Taremark var inte sen att hugga på erbjudandet. Varbergs kommun växer så det knakar och har flera stora stadsutvecklingsprojekt igång. När invånarna ökar behöver också kommunens medarbetare bli fler.

– Jag såg vikten av att skapa en bred kompetensbas. För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare och rekrytera personal behöver vi ha väl utformade arbetsplatser. Det är både en arbetsmiljöfråga och en personal- och kompetensförsörjningsfråga, säger Kristina Taremark.

Hon presenterade förslaget för politikerna i personalutskottet och i förvaltningschefsgruppen, som var positiva till satsningen. 

Att många medarbetare i kommunen deltar i utbildningen gör det också möjligt att hålla den lokalt i Varberg, vilket gör att ännu fler kan vara med. Kristina Taremark menar att utbildningen framför allt är en satsning i tid. Med den nya kunskapen hoppas hon att små justeringar kan göra stor skillnad för att skapa mer öppna och tillgängliga arbetsplatser.

– Om vi alla har samma kunskap och språk, och ser samma möjligheter, får vi en mycket större hävstångseffekt. Därför är det värdefullt att vi har deltagare från allt från upphandling till lokalplanering. Vi behöver få in det här perspektivet i hur vi planerar våra kontorslokaler och de krav vi ställer på våra leverantörer.

Susanne Björkman är chef för kommunhälsan, sitter med i projektgruppen för UUA-utbildningen och ska själv gå den. För henne är det spännande att kursen är tvärprofessionell. Kommunen har inga andra sådana forum.

Hon tror att kommunhälsan kommer att ha stor nytta av utbildningen i sin roll som expertresurs som stöttar och vägleder förvaltningar och kommunala bolag. Hon gillar framför allt helhetstänket.

– Tidigare har vi till exempel tittat bara på den fysiska arbetsmiljön eller bara på kompetensförsörjningen. Jag hoppas att utbildningen ska ge ett paradigmskifte i hur vi ser på våra arbetsplatser. Att olikheter ses som en tillgång. Vi har inte råd med att människor står utanför arbetsmarknaden, säger hon. 

Text: Jennie Aquilonius.

Läs mer:

Artikeln är en del av magasinet Akademikern 5, 2018. Läs hela tidningen här! 

Kika in i ett av världens mest tillgängliga kontor

Fakta: Nu börjar kontor designas för att passa alla

Jennie Aquilonius

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Har du kollegor som strejkar? Så ska du agera

STREJK Som kollega och medlem i Akademikerförbund...
14 juni, 2024

Världens tio länder med sämst villkor för arbetare

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 22 människor dödades för sitt fackliga eng...
13 juni, 2024

Expo: Facket kunde gjort mer i EU-valrörelsen

POLITIK Ytterhögern flyttar fram sina positioner i...
11 juni, 2024

Södertälje slutar med bakgrundskontrollerna – ”Invän...

ARBETSRÄTT De kritiserade bakgrundskontrollerna i Söd...
11 juni, 2024


Läs även

Debatt: Gemensamt ansvar bygger Europa starkare

EU-VALET Lika lön för lika arbete, stärkt a-kassa o...
4 juni, 2024

Risker med nya arbetsmiljöregler

EXPERTEN SVARAR Pim har fått reda på att arbetsmiljöarbete...
3 juni, 2024

Varmt (eller kallt) på kontoret arbetsgivarens ansvar

ARBETSMILJÖ Maj har bjudit på rekordvärme – vem ansvar...
30 maj, 2024

Seminarium i riksdagen lyfte anmälningsplikten

POLITIK Vad innebär en ny lag om anmälningsplikt? ...
28 maj, 2024