2 mars, 2022

Våld i nära relation dold orsak till arbetslöshet

JÄMSTÄLLDHET Svenska Jämställdhetspriset 2022 går till Arbetsförmedlingen som lyft kunskapen om våld som dold orsak till arbetslöshet. "Inte rimligt att kräva av en person med skyddade personuppgifter att hen ska stå till hela arbetsmarknadens förfogande."

Införandeledare Åsa Frostfeldt på Arbetsförmedlingen tog emot jämställdhetspriset. Till höger överdirektör Lars Lööw på Arbetsförmedlingen.

Foto: Arbetsförmedlingen

Våld kan vara en orsak till arbetslöshet som är lätt att missa. För att höja kompetensen hos de anställda har Arbetsförmedlingen gjort en utbildningsinsats som pågått i fyra år. För det arbetet har de nu tilldelats Svenska Jämställdhetspriset 2022.

– Ungefär 6 000 av Arbetsförmedlingens anställda har utbildats i hur man upptäcker att en arbetssökande kan vara utsatt för våld och hur man sedan agerar, berättar Åsa Frostfeldt, som är införandeledare på Arbetsförmedlingen och som fick ta emot priset vid en digital ceremoni på grund av pandemin.

2018 gav regeringen i uppdrag åt fem myndigheter – förutom Arbetsförmedlingen även Försäkringskassan, Migrationsverket, Socialstyrelsen och samordningsförbunden – att bli bättre på att upptäcka tecken på våld hos kunder.

– Fokus låg först på våld i nära relationer, men regeringen valde sedan att bredda uppdraget även till hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld oavsett förhållande mellan förövare och brottsoffer, berättar Åsa Frostfeldt.

I ett första steg fick alla anställda som har kontakter med kunder erbjudande att gå en webbkurs följd av en dialogträff. Här handlade det om att lära sig vilka uttryck våldsutsatthet kan ta sig; hur trauma kan påverka sådant som arbetsförmåga, kognitiv kapacitet och inlärningsförmåga.

– Vi har också tagit fram en utbildning för dem som jobbar på uppdrag av oss, till exempel staten och leverantörer. Vi har ställt som krav att alla som har kundkontakt hos leverantörerna ska gå webbkursen, förklarar Åsa Frostfeldt.

Också arbetssökande har erbjudits information och utbildning på olika språk om våld i nära relationer.

Kunskapslyftet har lett till ändrade rutiner på Arbetsförmedlingen. Idag finns nya rutiner för vilka krav man ställer på en arbetssökande som utsatts för våld.

– Det är till exempel inte rimligt att kräva av en person som lever med skyddade personuppgifter att hen ska stå till hela arbetsmarknadens förfogande, förklarar Åsa Frostfeldt.

En viktig upptäckt under arbetets gång har varit att det inte bara är arbetssökande som är utsatta. Även anställda har egna erfarenheter av våld.

– Det var ingenting vi visste innan. Vi insåg att även chefer måste utbildas i att upptäcka våldsutsatthet och nu har vi lyft in det i våra hälsosamtal. Det är viktigt inte minst ur ett fackligt perspektiv att inkludera våld i nära relationer som en arbetsmiljöfråga. Allt som kan påverka arbetsförmågan är en fråga även för arbetsplatsen, konstaterar Åsa Frostfeldt avslutningsvis.

Anne Hållbus Ralf

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Skarp kritik mot regeringens LVU-förslag: ”Ful...

SOCIALT ARBETE Akademikerförbundet SSR sågar regeringens ...
30 november, 2023

På väg utför med tilliten bland unga?

SPANING Unga litar mindre på varandra i dag än tid...
28 november, 2023

Avtalsrörelsen är igång – lön och kompetensfrågor i ...

AVTALSRÖRELSE Akademikerförbundet SSR:s avtalsråd för ko...
27 november, 2023

Så undviker du teknikstress på jobbet

ARBETSMILJÖ AI och andra verktyg ska effektivisera job...
23 november, 2023


Läs även

Arbetsförmedlingens generaldirektör till Migrationsv...

POLITIK Maria Mindhammar lämnar Arbetsförmedlingen...
30 augusti, 2023

Reallönerna fortsätter sjunka – men viss ljusning gå...

LÖN Preliminära siffror visar att reallönerna ...
1 augusti, 2023

Ny prognos: Arbetslösheten ökar i år

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen spår en ökad arbetslösh...
16 juni, 2023

Skillnader i distansarbete mellan yrkesgrupper – ”Fö...

ARBETSMILJÖ Hur påverkas arbetsmiljön av distansarbete...
5 juni, 2023