2 mars, 2022

Våld i nära relation dold orsak till arbetslöshet

JÄMSTÄLLDHET Svenska Jämställdhetspriset 2022 går till Arbetsförmedlingen som lyft kunskapen om våld som dold orsak till arbetslöshet. "Inte rimligt att kräva av en person med skyddade personuppgifter att hen ska stå till hela arbetsmarknadens förfogande."

Införandeledare Åsa Frostfeldt på Arbetsförmedlingen tog emot jämställdhetspriset. Till höger överdirektör Lars Lööw på Arbetsförmedlingen.

Foto: Arbetsförmedlingen

Våld kan vara en orsak till arbetslöshet som är lätt att missa. För att höja kompetensen hos de anställda har Arbetsförmedlingen gjort en utbildningsinsats som pågått i fyra år. För det arbetet har de nu tilldelats Svenska Jämställdhetspriset 2022.

– Ungefär 6 000 av Arbetsförmedlingens anställda har utbildats i hur man upptäcker att en arbetssökande kan vara utsatt för våld och hur man sedan agerar, berättar Åsa Frostfeldt, som är införandeledare på Arbetsförmedlingen och som fick ta emot priset vid en digital ceremoni på grund av pandemin.

2018 gav regeringen i uppdrag åt fem myndigheter – förutom Arbetsförmedlingen även Försäkringskassan, Migrationsverket, Socialstyrelsen och samordningsförbunden – att bli bättre på att upptäcka tecken på våld hos kunder.

– Fokus låg först på våld i nära relationer, men regeringen valde sedan att bredda uppdraget även till hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld oavsett förhållande mellan förövare och brottsoffer, berättar Åsa Frostfeldt.

I ett första steg fick alla anställda som har kontakter med kunder erbjudande att gå en webbkurs följd av en dialogträff. Här handlade det om att lära sig vilka uttryck våldsutsatthet kan ta sig; hur trauma kan påverka sådant som arbetsförmåga, kognitiv kapacitet och inlärningsförmåga.

– Vi har också tagit fram en utbildning för dem som jobbar på uppdrag av oss, till exempel staten och leverantörer. Vi har ställt som krav att alla som har kundkontakt hos leverantörerna ska gå webbkursen, förklarar Åsa Frostfeldt.

Också arbetssökande har erbjudits information och utbildning på olika språk om våld i nära relationer.

Kunskapslyftet har lett till ändrade rutiner på Arbetsförmedlingen. Idag finns nya rutiner för vilka krav man ställer på en arbetssökande som utsatts för våld.

– Det är till exempel inte rimligt att kräva av en person som lever med skyddade personuppgifter att hen ska stå till hela arbetsmarknadens förfogande, förklarar Åsa Frostfeldt.

En viktig upptäckt under arbetets gång har varit att det inte bara är arbetssökande som är utsatta. Även anställda har egna erfarenheter av våld.

– Det var ingenting vi visste innan. Vi insåg att även chefer måste utbildas i att upptäcka våldsutsatthet och nu har vi lyft in det i våra hälsosamtal. Det är viktigt inte minst ur ett fackligt perspektiv att inkludera våld i nära relationer som en arbetsmiljöfråga. Allt som kan påverka arbetsförmågan är en fråga även för arbetsplatsen, konstaterar Åsa Frostfeldt avslutningsvis.

Anne Hållbus Ralf

Senaste nytt

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023


Läs även

Nya siffror: Så stor är löneskillnaden mellan könen ...

JÄMSTÄLLDHET Löneskillnaden mellan män och kvinnor vari...
7 mars, 2023

Klockan vrids bakåt - löneskillnaden mellan könen ökar

LÖN Kvinnor börjar jobba gratis klockan 16:12....
22 februari, 2023

Högskoleutbildning lönar sig sämre för män

LÖN Det lönar sig sämre för män att utbilda si...
14 februari, 2023

Ny karriär runt hörnet

KARRIÄR Jill Clavell hoppade på en utbildning på F...
9 januari, 2023