8 mars, 2015

Utmaningar med nytt jämställdhetsuppdrag

Är vissa typer av löneavtal bättre än andra på att minska lönegapet mellan män och kvinnor? Det har Medlingsinstitutet fått i uppdrag av regeringen att undersöka. Men uppdraget har sina utmaningar, säger Per Ewaldsson, tillträdande chefsjurist på institutet.

Medlingsinstitutet är sedan tidigare ansvarigt för att ta fram siffror om löneutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. I regeringens regleringsbrev till Medlingsinstitutet i januari utökades uppdraget. Utifrån den officiella lönestatistiken ska Medlingsinstitutet nu också undersöka om de centrala löneavtalens konstruktion haft någon effekt för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män – det vill säga om det finns någon särskilt typ av avtal som visat sig vara bättre än andra för att skapa mer jämställda löner inom ett område.

Per Ewaldsson, tillträdande chefsjurist på Medlingsinstitutet, är positiv till uppdraget, men ser vissa utmaningar.

– Vi tror att det ska gå att göra något av det här.  Men det finns vissa svårigheter särskilt när det gäller olika yrken eftersom indelningen av lönestatistiken inte följer avtalsgränser. Så här får vi fundera på hur man ska kunna hitta relevanta avtal. Det kräver lite arbete, säger Per Ewaldsson.

Resultatet av utredningen ska återrapporteras till regeringen i september, men Medlingsinstitutet räknar med att vara klara med kartläggningen redan i juni. Och med utgångspunkt i materialet hoppas man kunna skapa diskussion och främja parternas jämställdhetsarbete.

– Förhoppningen är att vi ska kunna bidra med ny information som parterna ska kunna ha användning av i sitt arbete. Staten kan bidra med så mycket information och analys och underlag som möjligt, men lönebildningen är det arbetsmarknadens parter som ansvarar för, säger Per Ewaldsson.

Än så länge är utredningen bara i uppstartsskedet och exakt hur arbetet kommer att gå till är ännu inte klart. Per Ewaldsson säger att man säkert kan komma att ”stämma av” frågor med fackförbunden under processens gång. Och det är något som välkomnas från fackförbundshåll.

– Medlingsinstitutet har tagit fram en bra rapport sedan tidigare, men de behöver bli mer lyhörda och aktiva i att främja dialogen. Det nya uppdraget tyder på att det funnits ett missnöje med hur Medlingsinstitutet tolkat sitt uppdrag och en önskan om att det ska hända mer. Det ska bli spännande att se hur man kan hitta formerna för att skapa dialog med parterna, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Resultatet av utredningen ska redovisas till regeringen senast i september, men Per Ewaldsson räknar med att kunna presentera material redan i juni.

Ylva Mossing

Akademikern

Senaste nytt

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023


Läs även

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023