31 mars, 2022

Strandade förhandlingar har återupptagits

KOLLEKTIVAVTAL I veckan återupptogs avtalsförhandlingarna inom Svenska kyrkan. Målet är ett nytt omställningsavtal före påsk.

Josefine Johansson, ombudsman på Akademikerförbundet SSR, håller i förhandlingarna med Svenska kyrkan.

Foto: Linus Meyer / Annika Clemens

Avtalen inom Svenska kyrkan

Uppsägningstiden när det gäller villkorsavtalet Allmänna bestämmelser 20 och löneavtalet 20 är tre månader. Sex månader gäller för omställningsavtalet.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har sedan de sa upp det gamla omställningsavtalet erbjudit de fackliga organisationerna att teckna en överenskommelse om prolongering efter att avtalen löpt ut. Då skulle den ömsesidiga uppsägningstiden vara en vecka.

Ändringarna i lagen om anställningsskydd kommer bland annat innebära större möjlighet till omställning, även för visstidsanställda och de som arbetar på företag utan kollektivavtal. En proposition har även lagts i riksdagen om att inrätta en omställningsmyndighet. Dessutom ska ett nytt omställningsstudiestöd införas.

– Det är förstås något som vi vill att även de anställda inom kyrkan ska kunna ha möjlighet till, säger Josefine Johansson, ombudsman på Akademikerförbundet SSR.

– Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har velat prata omställning sedan avtalsrörelsen 2020 och då inrättade vi en arbetsgrupp och den kom igång mer på allvar i höstas. Sedan valde arbetsgivaren att säga upp både omställningsavtalet och villkorsavtalet.

Akademikerförbundet SSR vill att medlemmarna inom Svenska kyrkan ska få samma möjlighet till yrkesutveckling och omställning som andra på arbetsmarknaden redan har. Förbundet är missnöjt med arbetsgivarens förslag till försämringar i kollektivavtalet och har tidigare kommunicerat att parterna borde ha kunnat förhandla fram ett nytt modernt och anpassat omställningsavtal utifrån den nya lagstiftningen utan att säga upp avtalen.

Det gamla omställningsavtalet, liksom Svenska kyrkans avtal 20, sades upp den 28 december av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, för att som det uttrycktes, bana väg för anpassad omställning. Omställningsavtalet upphör att gälla den 30 juni i år. Syftet till uppsägningen av avtalet är att arbetsgivaren ska ha möjligheten att kunna teckna ett nytt omställningsavtal innan las-överenskommelsen träder i kraft, även det vid halvårsskiftet. Arbetsgivaren vill dessutom kunna göra förändringar i Allmänna bestämmelser.

Torsdagen den 17 mars i år meddelade Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation att avtalsförhandlingarna går långsamt och att de önskade frivillig medling, men nu har alltså förhandlingarna återupptagits.

Josefine Johansson konstaterar att förhoppningen är att ett nytt omställningsavtal ska vara klart före påsk. Det parterna är överens om är att de som har lagt yrkanden, vilket bland annat Akademikerförbundet SSR har gjort, backar från sina yrkanden precis som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation gör. Det handlar då om de yrkanden som inte rör just omställningsavtalet.

– Vi kom överens om att nu koncentrerar vi oss på det som handlar om omställningsavtalet och retroaktivitet när det gäller lön gäller från 1 april.

Samtidigt uppmanar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation sina medlemmar att avvakta med löneförhandlingar eller lönesättande samtal tills de nya avtalen är klara.

Martin Röshammar

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Stöd när AI ska införas på jobbet – ny skrift tipsar...

ARTIFICIELL INTELLIGENS Vad bör du som fackligt engagerad tänka på...
3 oktober, 2023

”Jag ser AI som ett arbetsredskap”

AI Socialtjänsten i Linköping vill ta hjälp a...
3 oktober, 2023

Krönika: "AI kommer att förändra våra jobb"

AI Tillsätt en algoritmombudsman och ett rege...
2 oktober, 2023

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023


Läs även

Varning för vobbträsket

ARBETSMILJÖ Vobb i stället för vabb ökar. Till glädje ...
13 september, 2023

Nytt råd för mänskliga rättigheter – ”Vi måste tala ...

LIKABEHANDLING Marie Cham, ombudsman på Akademikerförbund...
11 september, 2023

Nya sätt att arbeta krävs för att stoppa bidragsbrotten

VÄLFÄRDSBROTT Nästan 15 miljarder kronor per år betalas ...
6 september, 2023

Akademikerförbundet SSR: Socialtjänsten glöms bort i...

LAGSTIFTNING Att kommunerna får mer ansvar för det brot...
6 september, 2023