14 december, 2022

Stor kompetensbrist trots stigande arbetslöshet

ARBETSMARKNAD Arbetslösheten kommer att stiga, spår Arbetsförmedlingen. Samtidigt saknas kompetent arbetskraft i flera sektorer. "Med ökad arbetslöshet behövs en fortsatt dialog kring våra resurser", säger generaldirektör Maria Mindhammar.

Anders Ljungberg, chef för analysavdelningen och Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, berättade om prognosen för arbetslösheten under kommande lågkonjunktur på en pressträff på onsdagen.

Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att öka när Sverige går in i en lågkonjunktur 2023. En indikator på det är att varslen legat högt de senaste månaderna. Samtidigt uppger många arbetsgivare att de har svårt att rekrytera utbildad arbetskraft, framför allt inom offentlig sektor. Sex av tio offentliga arbetsgivare har upplevt brist på arbetskraft under det senaste halvåret. Fyra av tio privata arbetsgivare svarar samma sak. Det är historiskt höga siffror, meddelade Arbetsförmedlingen på en pressträff på onsdagen.

– Vi ser en ökad obalans. Arbetslösheten stiger samtidigt som vi har arbetsgivare som skriker på arbetskraft, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Arbetsgivarna hanterar ofta arbetskraftsbristen genom att sänka kompetenskraven, men lyckas ibland ändå inte rekrytera. Detta får till följd att arbetsgivarna i större utsträckning värnar om att behålla sin personal, vilket gör att uppgången av arbetslösheten minskar, enligt Arbetsförmedlingen.

– Arbetsgivarna är mer försiktiga att nyanställa men vi ser ingen tvärinbromsning som vi kunde göra inom delar av arbetsmarknaden under pandemin. Det kommer vara fortsatt stor efterfrågan på utbildad arbetskraft, inte minst inom vård och omsorg, säger Anders Ljungberg, enhetschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen befarar dock att antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit utan jobb i mer än ett år, kommer att bli fler och att många kommer att behöva utbildningsinsatser och subventionerade anställningar för att komma ut på arbetsmarknaden igen.

– Vi behöver jobba tillsammans med kommunerna, arbetsgivarna och de privata aktörerna för att bryta och förhindra långtidsarbetslösheten, säger Maria Mindhammar.

Samtidigt minskar resurserna till Arbetsförmedlingen under 2023 och 2024, både till själva förvaltningsanslaget och till arbetsmarknadspolitiska insatser.

– Vi har höga förväntningar på vår leverans och med ökad arbetslöshet behövs en fortsatt dialog kring våra resurser framåt, säger Maria Mindhammar.

Hon berättar också att myndigheten för en dialog med regeringen angående resurser. Tidigare har resurserna för insatser ökat samtidigt som Arbetsförmedlingen har tappat 3 000 medarbetare, berättar hon vidare.

– Insatserna har ökat rejält senaste åren och vi har haft svårt att förbruka de resurserna helt och hållet. Vi har varit tydliga med att det behövs personal för att förbruka dem. Och om vi går in i en lågkonjunktur måste vi ha en dialog kring resurserna.

Fakta/Inskrivna arbetslösa

År                        Procentandel                               Antal

2020                   8,5                                                    437 000

2021                   7,9                                                    409 000

2022                   6,8                                                    343 000

2023                   6,9                                                    357 000

2024                   6,9                                                    363 000

(Utfall, årsgenomsnitt 2020-2021. Prognos 2023-2024.)

I början av pandemin steg arbetslösheten kraftigt, men minskade sedan. Nu är arbetslösheten på väg upp igen.

Källa: Arbetsförmedlingen

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Skillnader i distansarbete mellan yrkesgrupper – ”Fö...

ARBETSMILJÖ Hur påverkas arbetsmiljön av distansarbete...
5 juni, 2023

Var fjärde ung tjej har svåra besvär av psykisk ohälsa

PSYKISK OHÄLSA Psykisk ohälsa vanligt förekommande bland ...
2 juni, 2023

Spotify: Vi måste skapa trygghet – rädda människor p...

HR På Spotify brukade många problem lösas gen...
31 maj, 2023

Kommunerna med störst andel barn i fattiga hushåll

EKONOMI Stora skillnader mellan kommunerna – här f...
30 maj, 2023


Läs även

Professorn: Alla yrken kommer att påverkas av AI

AI Professor Fredrik Heintz varnar för turbul...
16 maj, 2023

Arbetslösa i Södermanland lockas till jobb i norr

ARBETSFÖRMEDLING Arbetsförmedlingen startar ett projekt för...
8 maj, 2023

Arbetsförmedlingen varslar 320 beslutshandläggare

ARBETSFÖRMEDLING Nu varslar Arbetsförmedlingen samtliga bes...
2 maj, 2023

Vikten av hjärta och hjärna

SPANING Nya färdigheter krävs när digitaliseringen...
25 april, 2023