1 september, 2022

Stor brist på skolkuratorer

SKOLA Medan många skolkuratorer i tätort dignar under bördan av för många elever dras kuratorer i glesbygd med andra typer av problem. "Ett jätteproblem som måste lösas."

Landsväg i Kiruna

I Kiruna, liksom många andra glesbygdskommuner, är bristen på skolkuratorer ett problem. Långa resvägar försvårar arbetet för de kuratorer som finns.

Foto: Getty

Sred Johansson är skolkurator i Kiruna kommun och tillbringar periodvis tjugo procent av arbetsveckan i bil eller buss.

– Arbetstiden äts upp av resor, säger han.

Sred Johansson, skolkurator i Kiruna.

I Kiruna bor ungefär 23 000 personer på en yta lika stor som Skåne, Halland och Blekinge tillsammans.

I hela kommunen finns tolv skolor, varav fem ligger i centralorten. Övriga skolor ligger i byar spridda över enorma områden och Sred Johansson är ansvarig kurator i de fyra skolor som ligger i östra upptagningsområdet.

– Jag har min bas i Vittangi, men måndagar arbetar jag i Karesuando som ligger elva mil härifrån. Dessutom är jag skolkurator i Svappavaara och i Soppero.

Totalt går upp till åtta timmar av Sred Johanssons arbetsvecka åt till att transportera sig till och från skolorna. Oftast i bil, men till Svappavaara tar han bussen en dag varannan vecka.

– Resorna tar tid som skulle behövas till eleverna. Under snöfria månader går resan mellan Vittangi och Karesuando på en dryg timme enkel väg, men på vintern kan det ta mer än det dubbla, säger Sred Johansson.

Numera åker han i en bil hyrd av kommunen. Men när han började sin tjänst som skolkurator i Kiruna för ett år sedan förväntades han åka mellan skolorna i egen bil – och själv lägga ut för drivmedelskostnaderna.

– Så hade det sett ut för mina företrädare. Men jag insåg snabbt att det var ohållbart. Inte bara min arbetstid utan även min lön åts upp av resorna, eftersom ersättningen inte täckte mina utlägg. Efter ett par månader hade jag fått igenom krav på hyrbil, berättar Sred Johansson.

I Kiruna, liksom i många andra glesbygdskommuner, är bristen på skolkuratorer ett problem. I hela kommunen finns sex stycken, varav fyra i grundskolan, men flera tjänster är vakanta, berättar Sred Johansson.

– Även om antalet elever i mina skolor inte är fler än 240, skulle det behövas en kurator till på grund av avstånden mellan skolorna. Det finns alltid elever som mår sämre och sämre under en termin, och det är svårt att göra något för dem om man bara träffar dem en gång i veckan eller ännu mer sällan.

Fredrik Hjulström på Akademikerförbundet SSR säger att den arbetssituation Sred Johansson beskriver är en del av ett större problem på nationell nivå.

Akademikerförbundet SSR har länge drivit kravet kring ett riktmärke på 300 elever per skolkurator. Dit är det långt, även om den statistik som finns tillgänglig inte visar hur många elever varje kurator ansvarar för i genomsnitt.

– Det finns statistik på kommunnivå, men ingen sammantagen officiell statistik som visar hur det ser ut på varje kommunal skola. Och hur det ser ut i friskolorna vet vi ännu mindre om, konstaterar Fredrik Hjulström på Akademikerförbundet SSR och fortsätter:

– Jag har hört talas om skolor där biträdande rektor gått in som kurator – eller att man anställt skolkuratorer helt utan relevant utbildning. Bristen på skolkuratorer är ett jätteproblem som måste lösas.

Reporter Anne Ralf Hållbus

Senaste nytt

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA Forskarna är överens om att det finns ett ...
29 maj, 2023

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023


Läs även

Nytt pensionsavtal ger möjlighet för avsättningar ti...

PENSION Fack och arbetsgivare är överens om ett ny...
11 maj, 2023

Avtal klart med Svenska kyrkan

AVTAL Ett drygt tvåårigt avtal är klart för de a...
5 maj, 2023

Dubbelt fackligt stöd till obehöriga lärare genom ny...

AVTAL Akademikerförbundet SSR och Sveriges Lärar...
27 april, 2023

Facklig kritik mot regeringens satsning på Kriminalv...

POLITIK Akademikerförbundet SSR och Saco-S är krit...
17 april, 2023