5 oktober, 2022

Starka reaktioner på artikel om Sacos inställning till SD

POLITIK Det har kommit starka reaktioner på artikeln om Sacos förhållningssätt till Sverigedemokraterna. Akademikerförbundet SSR förtydligar att det inte handlar om samarbete.

Bakgrund: TCO ser över policy

  • TCO har en policy som uttryckligen säger att organisationen inte ska samarbeta med Sverigedemokraterna:
  • ”TCO ska inte samarbeta med Sverigedemokraterna i nå­gon sakfråga och inte bidra till att skapa allianser där Sverigedemokrater­na ingår, även om vi skulle ha samma åsikt i sakfrågan. Detta skulle riskera ge partiet och dess grundvärderingar legitimitet, vilket vi inte önskar.”
  • Policyn ska ses över på TCO:s nästa styrelsemöte.
  • Saco har inte någon policy om förhållningssätt mot SD, men frågan ska ändå lyftas på nästa styrelsemöte.

– Akademikerförbundet SSR samarbetar inte med något parti, säger förbundets presschef Victor Harju.

– Det är förhållningssättet till det nya parlamentariska läget och partierna som de förtroendevalda ska diskutera på styrelsens möte.

Flera läsare har hört av sig med anledning av artikeln om Sacos förhållningssätt till Sverigedemokraterna efter valframgångarna. De uttrycker oro över vad styrelsen ska komma fram till.

Låt medlemmarna rösta om frågan, föreslår en läsare. Bara för att SD blev näst största parti i valet innebär det inte att det är så bland Sacos medlemmar, konstaterar läsaren.

Även Akademikerförbundet SSR har fått kommentarer med anledning av artikeln, både från medlemmar och internt.

– Det är flera som har studsat på rubriken, säger Victor Harju.

Bakgrunden till artikeln är bland annat att TCO ser över sina riktlinjer om att inte samverka med SD. I mejl fick Sacos presschef bland annat frågan ”Hur ställer ni er till samarbete med SD?” och svaret var att frågan ska tas upp på nästa styrelsemöte.

I artikeln poängterar Heike Erkers att förhållningssättet till SD är en viktig fråga för förbundet: ”Hur vi ska förhålla oss till SD är en oerhört viktig fråga som vi måste hantera på ett klokt sätt.”

Men det handlar alltså inte om samarbete, utan diskussion om påverkan gentemot både Sverigedemokraterna och andra partier, betonar Victor Harju.

Med anledning av det förtydligandet från förbundet har rubriken på artikeln ändrats.

Annika Clemens

Senaste nytt

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023


Läs även

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

Förbundets krav i avtalsrörelsen: 4,4 procents löneö...

AVTAL Nu växlas arbetet upp i avtalsförhandlinga...
14 mars, 2023

Ny lag ska stärka skyddet för socialsekreterare

ARBETSMILJÖ Det straffrättsliga skyddet ska stärkas fö...
10 mars, 2023

Stor risk för fler varsel i vår – anställda i privat...

ARBETSMARKNAD Vart fjärde företag uppger att det finns r...
2 mars, 2023