11 maj, 2020

Socialtjänstutredningen skjuts fram

Socialtjänstutredningen skjuts fram i två månader. Akademikerförbundet SSR har gott hopp om att få med sina hjärtefrågor i förslaget som ska lämnas till regeringen.

yvonne_ahlstrom_0

Yvonne Ahlström från Akademikerförbundet SSR sitter med som expert i utredningen.

Utredningen som ska ge förslag på hur framtidens socialtjänst ska utformas har fått ytterligare tid på sig att arbeta färdigt. Den skulle ha presenterats den 1 juni, men får ytterligare två månader på sig att arbeta.

Akademikerförbundet SSR har hela tiden stridit för att få med en ändring i beslutsfattandet i individärenden. Förbundet anser att besluten ska fattas av utbildade tjänstemän och inte av politiker, som i dag.

Till en början var intresset svalt hos utredningen som leds av tidigare S-ministern Margareta Winberg. Hon ville först inte att frågan skulle ingå i utredningen, men ändrade sig senare och föreslog att frågan ändå skulle tas upp, men vid sidan om, berättar Yvonne Ahlström, socialpolitisk strateg vid Akademikerförbundet SSR, som sitter med i utredningens expertgrupp för förbundets räkning.

Under utredningens gång har de lyssnat alltmer på förbundets argument och senast har argumenten efterfrågats skriftligt.

– Det vill utredningen ta del av, så det har vi skickat in, säger Yvonne Ahlström.

En stor fråga för utredningen handlar om huruvida vissa socialtjänstinsatser ska kunna ges som serviceinsats, utan utredning, berättar hon vidare.

– Om det blir verklighet, vilket jag tror att det kommer bli, blir det ett stort skifte.

Det kan exempelvis handla om insatser för missbrukare. Den som vänder sig till socialtjänsten skulle kunna få hjälp med ett antal samtal utan att först utredas.

– Då kan man gå direkt till verksamheten, många tycker att det är obehagligt att bli utredda. Kanske kan det handla om viss tjejverksamhet också.

Men detta skulle vara frivilligt för kommunerna och det finns en risk att det blir olika insatser i olika kommuner, säger Yvonne Ahlström.

Ytterligare en förändring som Yvonne Ahlström hoppas kommer med i det slutliga förslaget som utredningen överlämnar till ministern är ett mål om förebyggande arbete.

– Det är helt undanskuffat nu, mycket är akutstyrt. Nu kommer det att finnas med i socialtjänstens mål och jag hoppas verkligen att det påverkar verksamheterna, säger hon.

– I dag går det utredande arbetet, myndighetsutövningen, alltid först. Men med tanke på all gängkriminalitet vi har är den uppsökande verksamheten jätteangelägen.

Ett annat förslag som finns uppe på utredningens bord handlar om vetenskap. Enligt förslaget ska det skrivas in att alla insatser man gör i socialtjänsten ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet.

– Det har aldrig funnits en sådan stark skrivning. Jag hoppas att de håller i det.

I slutet av maj möts expertgruppen för sista gången och den 3 augusti ska utredningen överlämnas till ministern.

Läs mer: Beskedet från Margareta Winberg på Socionomdagarna

Annika Clemens

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Facket kräver handledning för alla kuratorer – ”Har ...

FACKLIGT I Region Västerbotten arbetar många av vår...
18 april, 2024

Så ska du agera om Kommunal går ut i strejk

STREJKVARSEL Kommunal har varslat om strejk. Medlemmar ...
16 april, 2024

Nya löner på gång – så maxar du ökningen

LÖN Anställda i kommuner och regioner får 3,3 ...
16 april, 2024

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024


Läs även

Facket: Fler måste kunna få omställningsstudiestöd

OMSTÄLLNING Akademikerförbundet SSR kräver mer pengar ...
9 april, 2024

Ny lokalförening i Nyköping står upp för socialsekre...

FÖRTROENDEVALDA Nystartade lokalföreningen i Nyköping kämp...
8 april, 2024

Fyra nya namn föreslås till förbundsstyrelsen

AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Fyra nya namn finns med i förslaget till n...
2 april, 2024

Siffersatt avtal i hamn – 3,3 procent i löneökning

AVTAL Nytt kollektivavtal är klart och garantera...
28 mars, 2024