27 mars, 2019

”Socialsekreterare riskerar att anklagas för tjänstefel”

Beslutet i Staffanstorp om att neka stöd till personer som haft samröre med terrororganisationer kan sätta socialsekreterare i svåra dilemman, menar Akademikerförbundet SSR. Nu väntar en förhandling mellan förbundet och kommunen.

mikaelsmeds

– Beskedet från Staffanstorps kommunstyrelse riskerar att sätta socialsekreterare i svåra dilemman. I värsta fall kan de anklagas för tjänstefel, säger Mikael Smeds, förbundsjurist på Akademikerförbundet SSR. 

Det var i förra veckan som kommunstyrelsen i Staffanstorp gick ut med beskedet att man vill neka stöd till personer som haft samröre med IS och andra terrororganisationer. Kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) skrev bland annat i en debattartikel på Expressen att ställningstagandet innebär att kommunen inte kommer att utbetala försörjningsstöd, bistå med bostad, vuxenutbildning eller någon annan form av samhällelig service. 

Förslaget, som har klubbats igenom av kommunstyrelsen och nu ska tas vidare till kommunfullmäktige, har väckt reaktioner på flera håll, bland annat från forskare och Moderaternas egna partiledare. 

Akademikerförbundet SSR menar att förslaget är en uppmaning till socialtjänsten att begå lagbrott. 

– Min juridiska bedömning är att det inte finns någon möjlighet för en kommun att göra den här typen av undantag från socialtjänstlagen. Varje enskilt ärende ska bedömas individuellt av socialtjänsten. Uppfyller man kraven för att få bistånd ska det inte spela någon roll vem man är eller vad man har för bakgrund, säger Mikael Smeds. 

Akademikerförbundet SSR har nu lämnat in en förhandlingsframställan till Staffanstorps kommun. 

– Anledningen till att vi har kallat till en förhandling är att vi ser en tydlig risk i att kommunstyrelsens beslut kan komma att äventyra socialsekreterarnas förutsättningar att göra sitt jobb med bibehållet förtroende. Ytterst handlar det om att kunna säkerställa att biståndsärenden uppfyller normala rättssäkerhetskrav, säger Mikael Smeds. 

Förbundet har varit i kontakt med kommunledningen i Staffanstorp och väntar nu på förslag på datum och tid för en förhandling. 

–  Vi sitter just nu och preciserar de frågor vi kommer att ta med oss. Framför allt handlar de om hur kommunen ska kunna tillförsäkra rättssäkerheten och möjligheten för socialsekreterare att göra sitt arbete i enlighet med sin sakkunskap, trots de politiska signalerna som nu lyfts i kommunen, säger han. 

Mikael Smeds berättar att beskedet från Staffanstorp exemplifierar en problematik som Akademikerförbundet SSR tidigare har uppmärksammat, nämligen att det finns ett politiskt inflytande i socialtjänstärenden där det yttersta beslutet fattas av en politiskt sammansatt nämnd.

– Det är problematiskt och skulle i det här fallet kunna leda till en situation där man som socialsekreterare ställs inför svåra dilemman i fall där man har gjort sin bedömning i ett ärende men politikerna säger att man ska fatta ett annat beslut. Detta kan antingen leda till att man anklagas för tjänstefel eller arbetsvägran, säger han. 

Att beskedet från Staffanstorp kommer i ett läge då det pågår en översyn av socialtjänstlagen tycker Mikael Smeds är intressant. 

– Det är svårt att hitta ett bättre exempel på vad som kan hända när politisk styrning riskerar att äventyra rättssäkerheten, säger han. 

Läs mer om socialtjänstutredningen:

Översynen av socialtjänstlagen blir mer omfattande

Delbetänkande: Prioritera förebyggande arbete i socialtjänsten

Margareta Winberg ska utreda socialtjänstlagen

Text: Malin Letser

 

Malin Letser

Senaste nytt

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023

Saco varnar för stigande arbetslöshet bland akademiker

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknaden för akademiker är fortsatt...
27 januari, 2023


Läs även

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023

Kan skolkuratorer minska köerna till Bup?

SOCIALT ARBETE Köerna till Bup växer medan skolkuratorer ...
23 januari, 2023